português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Informace pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeným naším zastupitelským úřadem, avšak potřebují se nechat ze seznamu vyšktnout, např. z důvodu návratu z dlouhodobého pobytu v zahraničí zpět do České republiky.

Zastupitelský úřad provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem na základě žádosti voliče. Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu, přičemž pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti učiní záznam. Písemná žádost je dostačující, pokud je zaslána poštou nebo faxem. Žádost nelze podat emailem či telefonicky. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Nově lze také uznat žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů zaslanou emailem, pokud bude přílohou emailu scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Vyškrtnutí lze provést kdykoli, nejpozději však 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí i voličský průkaz.

K podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů je možno použít buď přiložený formulář (form_volby_vyskrtnuti (PDF, 267 KB)) anebo žádost napsat volnou formou s uvedením veškerých potřebných údajů z důvodu kontroly a zamezení vyškrtnutí jiné osoby.

Zastupitelský úřad na základě žádosti vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu.