português  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře k žádostem o matriční doklady ČR

Níže uvedené formuláře, vyplněné a řádně podepsané před zodpovědným pracovníkem zastupitelského úřadu, jsou nutné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství, matričních a jiných dokladů. V konkrétních případech doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat konzulání úsek ZÚ Brasília.

přílohy

02 - Žádost o zápis narození 306 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

03 - Dotazník k zaslání matričního dokladu ČR 183 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

05 - Čestné prohlášení o manželství rodičů (chybějící... 132 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

06 - Žádost o přidělení /zjištění rodného čísla 175 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

07 - Prohlášení o příjmení na českém RL 139 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

08 - Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

09 - Prohlášení o volbě druhého jména 227 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

10 - Žádost o zápis uzavření manželství 1 MB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011

11 - Žádost o vydání osvědčení o právní způsobilosti k... 187 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2011