português  česky 

rozšířené vyhledávání

Sňatek v Brazílii

Uzavření sňatku před orgány Brazílie se řídí právním řádem Brazílie. Podmínky pro sňatek cizince v Brazílii jsou v kompetenci příslušné brazilské matriky (tzv. "cartório"). Následující informace jsou proto pouze orientační.

V případě, že se jako občan/-ka ČR chystáte uzavřít sňatek v Brazílii, doporučujeme s dostatečným předstihem konzultovat náležitosti s příslušnou brazilskou matrikou (tzv. "cartório"). 

Jedním z dokumentů, který matriky v Brazílii běžně vyžadují od cizího státního občana k uzavření sňatku, je potvrzení o rodinném stavu. K tomuto účelu slouží v ČR vydávané "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství". 

V případě, že se občan zdržuje v cizině, lze o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR.  Vysvědčení vydá matrika v ČR podle místa trvalého pobytu, příp. posledního trvalého pobytu žadatele. Pokud takový pobyt  občan ČR nikdy neměl, vydá tento doklad Úřad městské části Praha 1.

K dalším dokumentům, k jejichž předložení může být cizinec vyzván je:
- platný cestovní doklad
- je-li osoba rozvedena, doklad o rozvodu předchozího manželství, oddací list
- je-li osoba vdova/vdovec, úmrtní list manžela/-ky.

Pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tzv. apostilou (viz níže).

Brazilské úřady vyžadují běžně u překladů cizích veřejných listin, aby byly vyhotoveny překladatelem uznaným soudem v Brazílii, (tzv. "tradutor/-a juramentado/-a").


Ověření českých veřejných listin apostilou za účelem jejich použití v Brazílii

Pro použití české veřejné listiny v Brazílii je třeba dokument opatřit legalizační doložkou, tvz. apostilou, kterou v ČR vydává Ministerstvo zahraničních věcí (pozn.: u některých dokumentů je před vydáním apostily nutno zajistit legalizační doložku úřadu nadřazeného vydávajícímu orgánu).

Další podrobnosti k postupu při ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině naleznete na stránkách MZV www.mzv.cz

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

Sňatek na Velvyslanectví ČR v Brasílii

Obecná právní úprava v § 668 zákona č. 89/2012 Sb., dává občanovi ČR možnost uzavřít sňatek na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. více ►