português  česky 

rozšířené vyhledávání

Školství

V oblasti školství se spolupráce odvíjí především v oblasti výměny stáží vysokoškolských studentů a profesorů a vědecké spolupráce mezi univerzitami. Studentská výměna existuje rovněž na úrovni středoškolské, kdy každoročně vyjíždí do Brazílie desítky českých středoškoláků na jednoroční studijní pobyt. Rovněž tak existují přímá partnerství mezi jednotlivými univerzitami obou zemí.

Studium na střední škole v Brazílii

Existuje několik agentur, které pro zájemce zprostředkovávají studium na některé z brazilských středních škol. Podmínky účasti v programu a poplatky za zprostředkování se liší. Většinou se však jedná o žáky ve věku 15 až 18 let, kteří mohou vycestovat na dobu 3, 6 až 10 měsíců. Webová adresa agentury Stydypoint.

Jazykový pobyt v Brazílii

Další možností, jak vycestovat do Brazílie a poznat tak místní kulturu je absolvovat některý z oblíbených jazykových pobytů. Jejich délka se pohybuje v rozmezí několika týdnů až měsíců. Pro více informací navštivte stránky Study.cz.

Studium na vysoké škole v Brazílii

Brazilské vysoké školy se podobně jako v Čechách dělí na státní ( nebo federální) a soukromé. Výuka na státních univerzitách je hrazena ze 100 % vládou a školy většinou nabízejí kvalitnější vzdělání, než soukromé instituce. Zájemce o studium musí projít přijímacím řízením (tzv. Vestibular), ale i po úspěšném složení se vybírá jen omezený počet studentů. Studium na vysoké škole se člení na studium bakalářské (na rozdíl od českého trvá 4-6 let), magisterské (2 roky) a doktorandské (3-4 roky). Podmínky uznávání vysokoškolského vzdělání získaného v ČR či jinde se v různých státech brazilské federace obvykle liší a stanovuje je příslušná veřejná federální univerzita, na kterou doporučujeme se obracet s konkrétními dotazy. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v Brazílii rozhodují veřejné federální vysoké školy (ne soukromé).
Obecné informace brazilského ministerstva školství ohledně uznávání vš. diplomů získaných v zahraničí (v portugalštině).

Seznam brazilských univerzit.

Mezi českými a brazilskými univerzitami existují partnerství, která nabízejí českým studentům absolvovat určitou část (většinou 1-2 semestry) na brazilské univerzitě. Pro více informací se obraťte na zahraniční oddělení příslušné univerzity.

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace za účelem pracovního uplatnění na území ČR rozhodují:

  • veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají); v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný studijní program obsahově obdobný absolvovanému zahraničnímu studijnímu programu;
  • MŠMT (odbor vysokých škol) především jako odvolací orgán v případě zamítnutí žádosti veřejnou vysokou školou; případně určí v případě pochybností o existenci obdobného studijního programu příslušnost veřejné vysoké školy k uznání anebo může rozhodnout o uznání samostatně; (seznam akreditovaných studijních programů)
  • Ministerstvo obrany (sekce personální) o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství;
  • Ministerstvo vnitra (odbor vzdělávání a správy policejního školství) o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblastibezpečnostních služeb.

 

Palacky University in Olomouc
(Faculdade de Letras)
dohody:
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza
cooperação sem convênios escritos:
Universidade de São Paulo
Universidade de Salvador
Universidade de Belo Horizonte
Universidade de Curitiba
Universidade de Florianópolis
University of Economics, Prague dohody:
Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV-EAESP
(por meio de participação no programa PIM – Partnership in Management)
Czech University of Life Sciences Prague dohody:
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (convênio em preparação)
Academy of Performing Arts in Prague spolupráce bez písemných dohod:
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Charles University in Prague dohody:
Universidade de São Paulo
Masaryk University dohody:
Universidade de São Paulo
PUC Rio de Janeiro
Institute of Chemical Technology Prague  dohody:
Universidade Federal do Paraná
cooperação sem convênios escritos:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Czech Technical University dohody:
Universidade de Brasília 
Universidade de São Paulo
University of South Bohemia in CeskeBudejovice spolupráce bez písemných dohod:
Universidade Federal de Lavras