português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání pamětní známky u příležitosti 100. výročí od navázání česko-brazilských diplomatických vztahů

V letošním roce slavíme 100. výročí od navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou (tehdejším Československem) a Brazílií. Při této mimořádné příležitosti Brazilská pošta ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky a Velvyslanectvím Slovenska vydává speciální edici pamětních poštovních známek v počtu 360 tisíc výtisků.

S ohledem na aktuální opatření v souvislosti s pandemií koronaviru oficiální inaugurace známky proběhne dne 1. června 2020 formou online videozáznamu s příspěvky představitelů všech tří výše uvedených stran, které na tomto krásném projektu spolupracovaly.

Pro prezentaci diplomatických vztahů České republiky, Slovenska a Brazílie byl zvolen poněkud neobvyklý formát známky o rozměrech 40 x 120 mm sestávající ze čtyř známek s motivem pražského a bratislavského hradu, které jsou symbolicky spojeny mostem přes jezero Paranoá, nacházejícím se v hlavním městě Brasília a nesoucím jméno brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, potomka českých přistěhovalců. Autorem jednotlivých fotografií jsou český fotograf David Šedivý, velvyslanec Slovenska pan Milan Zachar a Albery Santini.

Níže uvádíme příspěvek velvyslankyně České republiky v Brazílii paní Sandry Lang Linkensederové u příležitosti vydání pamětní známky:

„Česká republika, do roku 1993 Československo, získala svoji nezávislost dne 28. října 1918. Brazílie se stala první zemí Jižní Ameriky, která uznala již na konci roku 1918 Československo za nový a suverénní stát. Bylo to gesto, které předznamenalo sílu a prosperitu vzájemných vztahů. V roce 1920 první československý vyslanec Jan Havlasa předal brazilskému prezidentu Epitáciu Pessoovi pověřovací listiny a ujal se vedení nově zřízeného Velvyslanectví ČSR v Riu de Janeiro. Tento moment je považován za počátek diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi. Své sympatie Československu následně vyjádřil slavný publicita Gustavo Barroso ve své knize Srdce Evropy, která vyšla v Riu de Janeiro v roce 1922. Také obchodní vztahy zažívaly svůj rychlý nástup. Již v roce 1931 byla podepsána první Obchodní dohoda. Brazílie začala intenzívně dovážet z jedné z nejprůmyslovějších zemí světa zejména investiční a technologické celky pro oblast energetiky, zemědělského zpracovatelského průmyslu či stavebnictví. Rovněž relace v oblasti kulturní či akademické byly na vzestupu a přinášely vzájemné poznání. Čeští vědci, mezi nimi lingvisté, etnografové, antropologové opakovaně navštěvovali Brazílii a své nové poznatky vložili do bezpočetných děl a prací.

Vzájemné vztahy mezi oběma národy byly však plné života již před rokem 1920. Česká šlechtična Alžběta Dobřenská z Dobřenic se v roce 1908 provdala za Pedra z Orléans-Braganzy (vnuka císaře Pedra II. a potenciálního dědice brazilského císařského trůnu), čímž do brazilské císařské rodiny trvale přinesla českou krev. Nejpočetnější vlna Čechů do Brazílie přicestovala především v 18. a 19. století. Nejdříve zavítali zejména jezuité či kartografové, později stateční osadníci, kteří šli do Nového světa za novou půdou či s nabídkou vyspělých řemeslných a technických dovedností. Mezi nimi byl také Jan Nepomuk Kubíček, pradědeček Juscelina Kubitscheka, bývalého brazilského prezidenta a zakladatele hlavního města Brasilie, jenž letos slaví 60. let. Juscelino Kubitschek se hrdě hlásil k českým kořenům a dokonce jim během setkání s československou delegací připsal svůj průkopnický naturel. Není proto překvapivé, že česká diplomacie odpověděla vstřícně na výstavbu nového města a jako třetí v řadě sem přesunula své zastoupení. Nová ambasáda dostavená v roce 1963 plně odpovídala dobové modernistické architektuře Brasílie. V roce 2017 o Brasilii vyšla česká kniha Brasília-město-sen, kterou vydali potomci Alberta Friče, považovaného za pionýra české kulturní diplomacie v Brazílii. Již v roce 1919 tento cestovatel, etnograf, botanik, fotograf, novinář a myslitel podnikl ve službách československé vlády svoji první brazilskou misi a usilovně pracoval na rozšíření vzájemného povědomí u obou národů.

Prvotní rozmach obchodních vztahů naše země zažily již v období meziválečném, kdy se v Brazílii prosadily české legendární značky jako Škoda, ČKD, JAWA, ale také český křišťál a pivo. V posledních letech nastal další novodobý rozkvět bilaterálních aktivit. Mimo jiné byly založeny společné podniky mezi českými a brazilskými společnostmi, jejichž produkty a projekty dobývají světové trhy. Vydání pamětních známek k stoletému výročí mezi Brazílií, ČR (a Slovenskem) přichází v tomto mimořádně příznivém kontextu.

Speciální známková edice vydávaná Brazilskou poštou představuje Pražský hrad (založen v 9. století se následně stal sídlem českých králů a prezidentů), Bratislavský hrad a most Juscelina Kubitscheka v Brasílii. Námět hradů byl spontánní, jedná o emblematické monumenty v případě obou evropských měst. Brasília je naopak ve světě známa záběrem na most JK. Ale v případě naší známky má most Juscelina Kubitscheka také symbolický význam. Jednak nese jméno česko-slovenského původu Kubitschek, ale také je v tomto případě alegorickým pojítkem mezi třemi národy. Česko a Slovensko kdysi tvořily jeden stát. Nyní, 27 let po kultivovaném a konsensuálním rozdělení, se obě země znovu sešly na známce Brazilské pošty. Brazílie je spojila skrze most zvaný Ponte JK.“