português  česky 

rozšířené vyhledávání

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. více ►

Struktura úřadů v Brazílii

V Brazílii má Česká republika diplomatická zastoupení v podobě Velvyslanectví v Brasília a Generálního konzulátu Sao Paulo. Kromě toho disponuje Česká republika v Brazílii a zemích přiakreditace sítí honorárních konzulátů. více ►