português  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty

Česká republika disponuje na území Brazílie a zemí přiakreditace sítí honorárních konzulátů.


Funkce honorárních konzulátů: Vedoucí honorárních konzulátů ČR, tzv. honorární konzulové, nejsou za vykonávání své funkce honorováni. Jejich činnost spočívá zejména v reprezentaci a šíření dobrého jména ČR v teritoriu, podávání informací a napomáhání obchodní, kulturní aj. spolupráci mezi Brazílií a ČR. HK pomáhají sdružovat krajanskou komunitu, asistují českým občanům, kteří se ocitnou v nouzi a to zejména podáváním informací, zprostředkováním účelné pomoci a kontaktu s bližními v ČR popř. s velvyslanectvím v Brasília nebo generálním konzulátem. Spolupracují s velvyslanectvím v Brasília v případě řešení problematických konzulárních případů, zatčení, dopr. nehod, úmrtí aj., které se dotýkají občanů ČR.

Honorární konzuláty ČR v Brazílii a zemích přiakreditace neověřují platnost brazilských dokumentů ani překladů z/do češtiny, avšak při ověřování dokumentů mohou honorární konzuláty s velvyslanectvím či generálním konzulátem spolupracovat. Ke konzulárním úkonům legalizace i úkonům státoobčanské agendy (matriční doklady, žádosti o občanství, vydávání cestovních dokladů) jsou příslušné zastupitelské úřady, tj. Velvyslanectví ČR v Brasília a Generální konzulát ČR v São Paulo.

HK ČR na území Brazilské federativní republiky:


Batayporã
Honorární konzul: Evandro Trachta
Rua Jair Abranches Mella, 1079
CEP 79760-000
Batayporã - MS
Tel: +55 67 3114 1207/3443 2555
E-mail: bataypora@honorary.mzv.cz

Belo Horizonte
Honorární konzul: Luiz Augusto Guadalupe
Rua da Bahia, 2140 - Lourdes
CEP 30160-012
Belo Horizonte - MG
Tel: +55 31 3330 3604
E-mail: belohorizonte@honorary.mzv.cz

Curitiba
Honorární konzul: Rui Lemes
Rua Visconde do Rio Branco 931
CEP 80410-001
Curitiba - PR
Tel: +55 41 98889 9813
E-mail: curitiba@honorary.mzv.cz

Fortaleza
Honorární konzul: Ricardo de Medeiros Viana
Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 1807/1808, Aldeota
CEP 60150-161
Fortaleza - CE
Tel.: +55 85 3311 8383
E-mail: fortaleza@honorary.mzv.cz

Porto Alegre
Honorární konzul: Fernando Lorenz de Azevedo
Rua Gomes Jardim, 301, sala 1302
CEP 90620-130, Bairro Santana
Porto Alegre - RS
Tel: +55 51 3378 5027
E-mail:  portoalegre@honorary.mzv.cz

Recife
Honorární konzul: Jiří Jodas
PragoTec, Av. Engenheiro Domingos Ferreira 2391
Empresarial San Marino, 10 andar, Boa Viagem
CEP 51020-031
Recife - PE
Tel: +55 81 3327 7033     
Fax: +55 81 3327 6945     
E-mail: recife@honorary.mzv.cz

Rio de Janeiro
Dočasně uzavřen.

Salvador
Honorární konzul: Géza Lászlo Ürményi
Rua Sol Nascente 43,
Ed. Vitraux  - Sala701, Garibaldi
CEP 41940-457
Salvador - BA
Tel: +55 71 3565 9499
E-mail: salvador@honorary.mzv.cz
 

Rozdělení konzulární jurisdikce

HK ČR na území dalších zemí přiakreditace:

Honorární konzulát ČR: Paramaribo / Surinamská republika
Honorární konzul: Steven Tjang-A-Sjin
Bonistraat 91, Paramaribo
Telefon +597 459 704
E-mail: paramaribo@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát ČR: Georgetown / Kooperativní republika Guyana
Honorární konzul: Lex Barker
Bb1 Nelson Mandela Ave., N.E. La Penitence, Georgetown
Telefon: +59/22253212 Fax: +59/22256028, +13058470720
Fax: +59/22256028, +13058470720
E-mail: georgetown@honorary.mzv.cz