português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Vláda BFR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Brazílie: nové příležitosti v inovaci automobilového průmyslu

V Brazílii bylo 20. září 2019 oficiálně oznámeno zahájení prioritních programů v rámci plánu ROTA 2030 na podporu rozvoje a modernizace automobilového průmyslu. Jedná se o projekt sdílený mezi vládou a soukromým sektorem. Podle Státní agentury na podporu financování studí a projektů (FINEP), která je jedním z pěti hlavních realizátorů programů, bude vytvořen v průběhu pěti let fond ve výši jedné miliardy brazilských reálů (6 miliard korun) na podporu moderní inovativní výroby aut a jejich součástek v Brazílii. Základem programů je podpora aplikované vědy a výzkumu. Projekty k financování mohou zadávat i zahraniční firmy, které v Brazílii mají výrobu v rámci automotive s prokazatelným přínosem v oblasti vědy a inovací.  
 

Zdrojem pro vytváření tohoto fondu (cca 200 milionů reálů ročně) bude snížení dovozních cel na určitou část dovážených autosoučástí na 2,0 % v případě, že se jedná o součástky, které brazilský autoprůmysl potřebuje a které se v BFR nevyrábějí. Toto clo ve výši 2,0 % však nebude obvyklým způsobem odváděno do státního rozpočtu, nýbrž bude shromažďováno ve zvláštním fondu na podporu inovativních moderních výrob v oblasti automotive s cílem zvýšit technologickou úroveň.

Kromě Státní agentury na podporu financování studí a projektů (FINEP) budou fond dále spravovat: Hlavní brazilská technologická vzdělávací instituce SENAI, Národní banka pro ekonomický a sociální rozvoj (BNDES), Brazilská agentura pro výzkum a inovaci v průmyslu (EMBRAPII) a Nadace pro rozvoj výzkumu státu Minas Gerais (FENDEP).

Ze zdrojů Státní agentury na podporu financování studí a projektů (FINEP) vyplývá, že jmenované instituce budou v rámci modernizace automobilového průmyslu nejen čerpat z nově vytvářeného fondu, ale rovněž budou investovat do nových technologických výzkumných programů v oblasti automotive své vlastní prostředky. V případě FINEP to například bude 70 milionů reálů za pět let.

Tato podpora bude poskytována podnikům, které se prokazatelně budou v Brazílii zabývat aplikovaným výzkumem, inovací a aplikovanou vědou v oblasti automotive. Spadá do toho rovněž automatizace, robotizace, konektivita a aplikace nových technologií, jako jsou například biopaliva. Rovněž zvyšování bezpečnosti je zahrnuto do budoucí podpory z tohoto programu.

Prostředky z výše uvedeného fondu budou podle FINEP přidělovány na základě veřejných soutěží, jejichž podmínky budou postupně zveřejňovány.

Důležité je, že implementace programu má podporu mocné brazilské Národní asociace výrobců motorových vozidel (ANFAVEA). Prezident této asociace Carlos Moraes u příležitosti zveřejnění prioritních programů na podporu inovací v automotive 20. 9. 2019 zdůraznil, že „nový fond pro modernizaci automobilového průmyslu bude k dispozici akademické obci, výzkumným institucím a domácím i zahraničním firmám s prokazatelným podílem inovace. Chceme, aby automobily vyráběné v Brazílii byly efektivnější, inteligentnější a bezpečnější. Jedná se o mimořádně významné partnerství nového typu mezi průmyslem a akademickými institucemi.“

Prezident Brazilské agentury pro výzkum a inovaci v průmyslu (EMBRAPII) Jorge Almeida Guimaraes uvedl, že výběr projektů k financování v rámci výše zmíněného fondu bude zaměřen především na oblast aplikovaného výzkumu. Nebude financován základní výzkum. Každý projekt, který se bude ucházet o financování, musí být navázán na domácí či zahraniční podnik, který v Brazílii působí.

ZÚ Brasília bude ve spolupráci s výše uvedenými institucemi, které byly vybrány k řízení programu k financování inovací, upřesňovat detaily implementace programu. Například již naše spolupráce se SENAI je na vysoké úrovni a téma nového financování pro inovativní technologie v brazilském automotive bude zařazeno do jednání české vědecko-průmyslové delegace, která v rámci projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničí a Ministerstva průmyslu a obchodu navštíví Brazílii v březnu 2020.

Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Brazílii