português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Perspektiva renesance uhlí v brazilském státě Rio Grande do Sul

Stát Rio Grande do Sul disponuje největšími zásobami uhlí v Brazílii. Ačkoliv je energetický mix země orientován převážně na výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách, proměnlivost počasí a kolísání úrovně vodních toků způsobily v posledních letech nemálo problémů, včetně výpadků, které postihly značnou část země. Naskýtá se tak příležitost využít uhlí a nově vybudované tepelné elektrárny jako stabilizační prvek v rámci brazilské rozvodné sítě.
 

V Rio Grande do Sul se nachází přes 89 % doložených brazilských zásob uhlí, konkrétně 4,5 mld. tun. Těžba uhlí probíhá v povrchových i hlubinných dolech, přičemž se jedná převážně o uhlí s vysokým obsahem popela, jehož využití pro spalování v tepelných elektrárnách obnáší zvýšené nároky na filtraci zplodin s ohledem na ochranu životního prostředí.

V současné době probíhají diskuse o posílení podílu tepelných elektráren na brazilském energetickém mixu z důvodu jeho stabilizace a snížení závislosti na velmi proměnlivém hlavním zdroji elektrické energie, který představují vodní elektrárny. V této souvislosti je připravován projekt v hodnotě 6,5 mld. BRL (v přepočtu 52 mld. Kč), který by měl být z velké části financován japonskými společnostmi Japan Bank for International Cooperation (JBIC) a Tokyo Electric Power (TEPCO). Další japonská společnost, Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), již vyvíjí speciální druh kotle pro výstavbu moderní tepelné elektrárny o výkonu 1 MW, a to za využití technologií, které zvýší účinnost vysoce popelnatého uhlí a zároveň sníží emise oxidů uhlíku. Vláda státu Rio Grande do Sul je realizaci projektu nakloněna. V současné době probíhají jednání, jejichž výsledkem by mělo být zařazení projektu mezi energetické priority na úrovni federální vlády.

Z hlediska možné účasti českých firem na potenciální renesanci těžby a využití uhlí v Brazílii se tak nabízí řada možností, ať už jde o dodávky těžební techniky pro povrchovou či hlubinnou těžbu, zařízení pro odsíření a kontrolu emisí či související předání zkušeností s úpravou českých tepelných elektráren. Velvyslanectví ČR v Brazílii je připraveno zájemcům z řad české podnikatelské sféry zprostředkovat relevantní kontakty jak s těžebními společnostmi, které by měly projekt realizovat, tak i s odpovědnými státními institucemi.


Ing. Petr Klíma, obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Brazílii