português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ondřej Kašina
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státní tajemník MZV M. Stašek podpořil v Brasília prezentaci českých firem

Ve dnech 8. až 10. dubna 2019 se v brazilském hlavním městě Brasília uskutečnila prezentace českých firem z oblasti obranné a bezpečnostní techniky. Byla realizována jako projekt ekonomické diplomacie (PROPED) ve spolupráci mezi Ministerstvem zahraničích věcí ČR a Ministerstvem obrany ČR.  Význam prezentace byl podpořen přítomností státního tajemníka MZV ČR pana Miloslava Staška a místopředsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, předsedy Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR a předsedy parlamentní skupiny přátelství ČR – Brazílie poslance Pavla Juříčka.
 

V rámci prezentace se představily české firmy: AGADOS, AURA, Czechoslovak Group, EGO Zlín, TATRA Trucks, EXCALIBUR, CZUB, Moravský letecký klastr, Oritest,  Drony Liaz, BIOVETA, AVEC a TSoft. Prestiž akce zvýšila osobní účast zakladatele holdingu Czechoslovak Group pana J. Strnada a rovněž bývalého náčelníka generálního štábu Armády České republiky, generála P. Štefky, který zastupoval firmu AGADOS.

Dne 9. dubna se uskutečnilo slavnostní zahájení, které uvedl projev státního tajemníka MZV ČR M. Staška. Poukázal na to, jak MZV ve spolupráci s dalšími rezorty rozvíjí ekonomickou diplomacii s cílem konkrétní podpory českých podniků přímo v terénu v zahraničí. Zdůraznil, že obranný a bezpečnostní průmysl má v České republice dlouhou tradici a nejvyšší kvalitu. Konstatoval, že Brazílie je pro Českou republiku významným partnerem jak v politické oblasti, tak i v ekonomických vztazích. Poukázal však na skutečnost, že úroveň bilaterální obchodní výměny je pod možnostmi této relace a budeme se nyní snažit lépe využít příležitostí v obchodu s Brazílií.

Poslanec P. Juříček zdůraznil, že 38 % podílu průmyslu na tvorbě HDP činí z ČR jednu z nejvíce průmyslových zemí světa. Nyní se snažíme tento průmyslový potenciál doplnit také stálým zvyšováním naší nabídky spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací. To platí i pro oblast obranné techniky. Současná etapa bilaterálních vztahů s Brazílií je patrně nejslibnější v historii a měli bychom to využít pro otevření nových exportních příležitostí pro naše firmy.

Poté se konala B2G jednání mezi zástupci 13 českých firem a více než 40 představiteli všech složek brazilských ozbrojených sil a dalších silových složek. Akce se zúčastnili rovněž vysocí představitelé vlád států Brazílie, například vice-guvernér státu Paraná Darci Piana. Přítomni byli rovněž zástupci podnikatelských asociací z různých států.

Dne 9. dubna se uskutečnil rovněž odborný seminář o problémech a nástrahách, které v Brazílii existují pro české exportéry v oblasti daní, cel, certifikací a registrací ochranných značek. Seminář vedl renomovaný brazilský právník českého původu JUDr. José Hlavnicka. Tato akce se setkala s velkým zájmem zúčastněných firem, což  vyústilo v mnoho praktických dotazů, jak postupovat, aby bylo možno se vyhnout pochybení v celní a daňové oblasti a jak zvolit při vývozu do Brazílie dovozce, kteří jsou bezpeční. Novinkou pro většinu firem byly rovněž informace o tom, jak si v Brazílii ochránit své značky, které v této jihoamerické zemi nejsou automaticky respektovány jen díky jejich registraci v Evropě.

Dne 10. dubna pak zástupci českých firem jednali přímo v Hlavním štábu pozemních ozbrojených sil Brazílie. Při prvním jednání se zástupcem náčelníka hlavního štábu generálem Fláviem Marcusem Lanciou vedli delegaci státní tajemník MZV ČR M. Stašek a poslanec P. Juříček. Zástupci všech zúčastněných firem měli možnost představit své nabídky pro Brazílii. Poslanec P. Juříček poukázal na existenci bilaterální mezivládní Dohody o spolupráci v záležitostech obrany, která může být využita k rozvoji spolupráce i v rámci dodávek obranné techniky z ČR. Státní tajemník MZV M. Stašek připomněl, že právě začalo vyjednávání bilaterální mezivládní Dohody o spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací, která by měla být podepsána v roce 2020 a rovněž může sloužit jako východisko nové spolupráce v oblasti obranných technologií.

Dále zástupci českých firem v rámci PROPED absolvovali jednání s plukovníkem Hermesonem Nobregou Barrosem z Odboru nákupu vojenského materiálu. Jednalo se mj. o spolupráci při výrobě střeliva a o dalším rozšíření využití podvozků TATRA pro bojová vozidla brazilských ozbrojených sil. Velmi úspěšná je v Brazílii výroba vojenských vozidel Astros ve spolupráci s firmou TATRA. Dále se ukázaly nové možnosti kooperace při výrobě střeliva a houfnic o ráži 150 mm. Zaujaly rovněž například plovoucí univerzální trailery firmy AGADOS. Rovněž se uskutečnilo jednání firem Czechoslovak Group a TATRA Trucks v Odboru ženijního materiálu.

Závěrečné přijetí bylo u generála Ferreiry Neivy, ředitele Odboru zásobování brazilských pozemních ozbrojených sil, který je velmi významný pro zadávání zakázek. S obzvláštním zájmem se setkal software firmy AURA pro zvýšení efektivnosti registrace materiálu. Firma AGADOS představila přívěsy a generála Neivu zaujaly její technologie na výrobu pitné vody z vody mořské. Jako perspektivní se ukázaly dodávky vakcín firmy BIOVETA a bezpilotní letadla představená zástupcem firmy Moravský letecky klastr.

Zástupci českých firem se díky tomuto projektu ekonomické diplomacie dostali na dosud nejvyšší hodnostní a vlivovou úroveň v jednání s představiteli brazilských ozbrojených sil zodpovědnými za akvizice. Nelze zveřejňovat konkrétní výsledky, ale významná část českých firem odjela z Brasília s již rozjednanými zakázkami.

Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v Brasília