português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: absfreepic.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Těžaři objevili v pobřežních vodách Guyany významná ložiska ropy a zemního plynu

Na konci června 2018 došlo v pobřežních vodách Guyany k dalšímu nálezu ložiska ropy a zemního plynu. Konsorcium vedené americkým energetickým gigantem ExxonMobil ohlásilo v pořadí již osmý úspěšný vrt v oblasti Stabroek Block. Bedlivě očekáváný začátek komerční produkce je naplánován již na rok 2020 a bude probíhat v několika na sebe navazujících fázích až do postupného navýšení celkového objemu na 500 000 barelů/den.

Díky abnormální úspěšnosti průzkumných vrtů, které probíhají průběžně od roku 2015, se země během posledních tří let stala jednou z vůbec nejvyhledávanějších oblastí v regionu. O koncesi na prospekci a těžbu již projevila zájem řada klíčových hráčů rafinérského a petrochemického průmyslu (kromě již zmíněného ExxonMobil - např. CGX Energy, Repsol, Total a Petrobras). Celková výše zásob v guyansko-surinamských pobřežních vodách je americkou vládní agenturou U.S. Geological Survey odhadována až na 13,6 mld. barelů ropného ekvivalentu a 906 mld. m³ zemního plynu.

Související přísun investic enormních rozměrů (na poměry Guyany) má v nadcházejících letech reálný potenciál rozhýbat guyanskou ekonomiku a zásadní měrou přispět k celkovému rozvoji země, která patří v současné době k nejchudším v Latinské Americe. Ministr pro přírodní zdroje Raphael Trotman odhaduje příjmy do státní kasy ve výši min. 380 mil. USD/rok během prvních let těžby s předpokladem následného růstu až do řádu miliard, analytici hovoří až o čtyřnásobném zvýšení HDP do roku 2025. Zcela zásadní nyní bude postup vlády při přijímání potřebné legislativy, uzavírání koncesních smluv a následné kontrole jejich dodržování. Vláda přitom v nedávně době čelila silné vlně kritiky kvůli nevýhodným smluvním podmínkám v dohodě s ExxonMobil. Přetrvávajícím problémem, vedle všeobecné chudoby a zaostalosti, navíc zůstává bezpečnost a především velmi vysoká míra korupce.

Guyana pozvolna vstupuje do nové etapy vývoje, při které se očekává dynamický rozvoj a hospodářský růst. Vzhledem k rozvíjejícím se projektům se otevírá množství zajímavých obchodních a investičních příležitostí k zapojení pro zahraniční aktéry včetně českých subjektů v celé řadě souvisejících oborů (energetika, modernizace infrastruktury, služby pro ropná pole atd.). Bude potřeba zahraniční investice, dovoz nových technologií a v neposlední řadě také know-how a cenné zkušenosti, jež země zatím pozbývá, což se nabízí jako podnět k zamyšlení českým společnostem, které by měly v budoucnu zájem se v této oblasti Latinské Ameriky etablovat.

Barbora Kubicová, stážistka, Velvyslanectví ČR v Brazílii