português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájena jednání o nové Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Brazílií

Podnikatelé z České republiky mohou očekávat zlepšení exportních podmínek do Brazílie díky skutečnosti, že Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Brasília zahájilo vyjednávání nové Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Brazílií. Původní smlouva již byla zcela neaktuální. První kolo jednání o uzavření nové smlouvy zahájili  Ing. Václav Zíka a Ing. Jiří Kostohryz, LL.M.  z Ministerstva financí za podpory ekonomického rady Velvyslanectví v Brasília Ondřeje Kašiny ve dnech 23. až 25. 10. 2018. Jednání proběhla úspěšně a budou pokračovat v roce 2019. V závěru roku 2019, případně počátkem roku 2020 bude podepsána nová Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Brazílií, která usnadní exportní operace.
 

Tato nová smlouva by měla nahradit ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma státy stávající smlouvu z roku 1986, která již neodráží současné podmínky a potřeby v daňové oblasti. Původní smlouva je již v celé řadě ustanovení nevyhovující a české subjekty narážejí při její aplikaci na problémy. Přejednáním stávající smlouvy o zamezení dvojímu zdanění budou zajištěny standardní podmínky pro rozvoj vzájemných hospodářských vztahů obou zemí, a rovněž tak pro spolupráci příslušných daňových orgánů obou států, včetně výměny informací.

Jelikož se jednalo o první kolo expertních jednání k nové smlouvě, představily v úvodu jednání delegace obou zemí stručně důležité charakteristiky svých daňových systémů. Poté následovalo postupné detailní projednání jednotlivých článků smlouvy. Při jednání byly diskutovány možné reálné situace a konkrétní příklady. V průběhu tohoto prvního kola jednání bylo projednáno celkem 27 článků smlouvy, na znění řady ustanovení z nich již panuje shoda.

Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada, Velvyslanectví České republiky v Brasília