česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

Velvyslanec. Politické a obchodně-ekonomické oddělení. Konzulární oddělení. Finančně-hospodářské oddělení. Úsek přidělence obrany. Styčný důstojník Policie ČR. Styčný důstojník Hasičského záchranného sboru ČR.

Velvyslanec

Genpor. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ, Ph.D. MBA

Sekretariát

Gabriela DARMOVZALOVÁ

Politické a obchodně-ekonomické oddělení

Mgr. Alena JERMÁŘOVÁ,  zástupkyně velvyslance

Ing. Eva REINOHLOVÁ

Mgr. Zuzana MARKOVÁ

Ing. Petr DARMOVZAL

Ing. Hildegarda HORSKÁ

Konzulární oddělení

Mgr. Hana JELÍNKOVÁ, vedoucí oddělení

Mgr. Veronika ŠAFÁŘOVÁ

Petr JELÍNEK

Mgr. Karolína BALOUŠKOVÁ

Finančně-hospodářské oddělení

PhDr. Luboš DOKSANSKÝ, vedoucí oddělení

Světla FEJGLOVÁ

Jiří HRIČINDA

Úsek přidělence obrany

generálmajor Libor JÍLEK, přidělenec obrany

praporčík Miroslav ČERNOHOUS, asistent přidělence obrany

Styčný důstojník Policie ČR

plukovník Marian PAŠTINSKÝ

Styčný důstojník Hasičského záchranného sboru ČR

plk. Ing. Jiří Chalupa, Ph.D., MPA