česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chargé d´Affaires

(Archivní článek, platnost skončena 27.11.2018.)

Po odjezdu velvyslance prozatímně vystupuje jako vedoucí diplomatické mise chargé d´affaires ad interim. Po odjezdu pí. velvyslankyně Livie Klausové byl dne 30.4.2018 notifikován Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí SR p. Pavel Sladký jako chargé d´affaires ad interim.

JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., se narodil v Olomouci dne 24. června 1978. Vyrůstal v obci Kožušany. Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci.


Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2002, Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2007, JUDr., Ph.D.). Absolvoval Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2005).


Během magisterského studia a po jeho ukončení pracoval na Magistrátu města Olomouce (2001 - 2003), posléze byl odborným asistentem na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Od začátku r. 2004 pracuje jako kariérní diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V pražském ústředí byl činný v letech 2004 - 2008 jako právník na mezinárodněprávním odboru. V letech 2009 - 2010 byl vedoucím sekretariátu vrchního ředitele sekce právní a konzulární, v letech 2014 - 2016 pracoval v kabinetu náměstka člena vlády.


Na podzim 2005 byl krátkodobě vyslán do funkce právního poradce na Stálou misi ČR při OSN v New Yorku. V letech 2008 - 2009 pracoval na Stálé misi ČR při OSN, OBSE a jiných mezinárodních organizacích ve Vídni. V letech 2010 - 2014 působil jako vicekonzul na Velvyslanectví ČR ve Vídni. Během austrální letní sezóny 2014 - 2015 plnil úkoly pozorovatele ČR podle Smlouvy o Antarktidě.


Od července 2016 vykonává funkci vedoucího politického a obchodně-ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Při práci se snaží připomínat historické osobnosti spojující Čechy a Slováky (Fr. Palacký, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, I. Dérer a další). Klade důraz na pozitivní vnímání demokratického Československa pro politický, hospodářský i kulturní vývoj Čechů a Slováků.


JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., je spoluautorem dvou učebnic mezinárodního práva veřejného. Napsal přes dvě desítky odborných článků, recenzí a statí z oboru mezinárodního práva veřejného.

 

Pozn. pro média: Dr. Sladký měří 204 cm. Na sjednaný rozhovor s sebou berte vysoký stativ pro kameru.