česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec

Dne 28. listopadu 2018 se stal mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky na Slovensku pan Tomáš Tuhý.

Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA se narodil dne 8. ledna 1972 v Krnově.

V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, v roce 2005 Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě a v roce 2018 získal titul Ph.D. na Vysoké škole báňské Technické univerzity v Ostravě.

Velvyslanec Tomáš Tuhý během svého předchozího působení sloužil u Policie ČR. V roce 1992 nastoupil na obvodním oddělení Policie ČR v Albrechticích a poté pracoval u Policie ČR na různých pozicích s postupně se zvyšující zodpovědností. Od roku 2014 do 31. října 2018 zastával pozici policejního prezidenta.

Během policejní služby získal pan Tomáš Tuhý řadu rezortních vyznamenání za statečnost, věrnost a zásluhy a byl několikráte oceněn zahraničními partnery za příkladnou spolupráci. Pan Tomáš Tuhý byl dne 28. října 2018 povýšen do nejvyšší policejní generálské hodnosti.

V listopadu 2018 nastoupil pan Tomáš Tuhý na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a dne 28. listopadu 2018 předal prezidentu Slovenské republiky své pověřovací listiny. Tímto aktem oficiálně zahájil své působení ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky na Slovensku.

Tomáš Tuhý

Tomáš Tuhý