česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock/MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Českým firmám se na Slovensku otevírají nové možnosti spolupráce v obranném průmyslu

Po nedávné prezentaci českého obranného a bezpečnostního průmyslu v Bratislavě se českým firmám na Slovensku otevírají nové možnosti spolupráce v tomto klíčovém sektoru. Slovensko nastupuje trend ve zvyšování výdajů na obranu, již v roce 2022 chce dosáhnout požadovaných 2 % HDP. Připravuje nákup nových obrněných transportérů, nadzvukových stíhaček, houfnic, vrtulníků, moderních radarů a dalších výrobků.
 

Slovensko  čekají masivní investice do obrany, Ministerstvo obrany SR plánuje v průběhu následujících 10 let investovat do modernizace armády téměř 9 mld. EUR (228 mld. CZK). Připravuje významné projekty na modernizaci pozemních sil a podzvukového letectva, které představují výraznou příležitost pro uplatnění produktů české provenience, jako jsou např. podzvukové letouny, nákladní vozidla, ruční palné zbraně, ale i celá řada dalších. Úspěšná spolupráce v obranném průmyslu probíhá při výrobě ručních zbraní a munice. Značný potenciál má rovněž budoucí spolupráce ve výrobě, opravách, servisu a delaboraci vojenské techniky, výrobě zbraní, munice nebo vývoji a výrobě rádiových navigačních systémů.

Česká republika vnímá Slovenskou republiku jako klíčového partnera pro spolupráci v obranném a bezpečnostním sektoru a má zájem nadále rozvíjet spolupráci na bilaterálních projektech i projektech v rámci NATO, EU a V4. Spolupráce mezi českým a slovenským obranným průmyslem probíhá nepřetržitě, a to i v rámci oborových asociací.

Obranný průmysl má klíčový potenciál. ČR i SR mají tradiční podniky obranného průmyslu a mimořádný know-how. Společně mohou být obě země konkurenceschopné na globální úrovni. Potřebují získat nové trhy a vytvářet nová pracovní místa. Trhy v obou zemích jsou malé a mezinárodní konkurence silná. Perspektivní spolupráce českých a slovenských firem se tak nabízí při zapojení obou rezortů a domácích průmyslů do strategických akvizičních projektů a koordinovaném postupu ve společných projektech v rámci Evropského obranného fondu (European Defence Fund). Fond nabízí granty na společný výzkum inovativních obranných technologií a produktů a pobídky ke spolupráci na společném vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií. Evropský obranný fond by měl přispívat ročně 5,5 mld. EUR na posílení obranných schopností EU.

Slovenské ozbrojené síly oceňují vysokou technologickou úroveň českých produktů. Přezbrojování ozbrojených složek na Slovensku probíhá průběžně. České firmy by se měly účastnit veřejných soutěží na dodávky zboží a služeb pro slovenský obranný průmysl a více v této oblasti využívat spolupráci se slovenskými firmami.

Významný nový impuls k intenzívnější spolupráci v obranném a bezpečnostním průmyslu mezi oběma zeměmi dala právě zmíněná prezentace, kterou uspořádalo Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) ČR koncem října t.r. v Bratislavě.  K podpoře vzájemné spolupráce výrazně přispěla rovněž osobní přítomnost slovenských ministrů obrany Jaroslava Nadě a vnitra Romana Mikulce na prezentaci.

K vzájemné spolupráci českých a slovenských firem se pozitivně vyjádřil rovněž slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Ministr uvedl, že je podporovatelem intenzivní spolupráce našich zemí o to více, když se tato spolupráce týká obrany a bezpečnosti. Současně zdůraznil, že i pro oblast obranného a bezpečnostního průmyslu je základem spolupráce zejména vzájemná výhodnost.


Autor: Petr Darmovzal - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě