česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

březen 2019

1. Ekonomika

Státní rozpočet

Ke konci letošního března skončil státní rozpočet SR schodkem ve výši 1,165 mld. EUR. Meziročně byl schodek vyšší o 710,7 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 1,5 % a dosáhly 3,077 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 21,6 % (o 754,8 mil. EUR) a činily 4,243 mld. EUR.

Meziroční nárůst daňových příjmů představoval 74,5 mil. EUR (+ 2,8 %). Pozitivní vývoj byl u daně z přidané hodnoty a u spotřebních daní. Negativní vývoj byl u daně z příjmu právnických osob a u daně z příjmu fyzických osob.

Příjmy z dividend byly meziročně vyšší o 2 mil. EUR. Meziroční propad schodku státního rozpočtu ovlivnila splátka za stíhačky F16.

Inflace

Růst cen na Slovensku se v březnu 2019 zrychlil. Meziroční inflace měřená indexem Evropské unie (HIC) dosáhla 2,7 % a oproti únoru se tak zrychlila o 0,4 procentního bodu. Inflace v březnu dosáhla nejvyšší úrovně od září 2018. V průměru za první letošní čtvrtletí ceny na Slovensku meziročně vzrostly o 2,4 %.

Meziroční nárůst spotřebitelských cen byl ovlivněn růstem cen za bydlení, vodu, elektřinu, plyn a ostatní paliva o 5,2 %, ceny za restaurační služby vzrostly o 3,8 % a ceny potravin o 3,1 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku ke konci letošního února oproti lednu klesla o 0,1 procentního bodu a dosáhla 5,16 %. Slovensko nadále zápasí s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Situace v Bratislavě a okolí je natolik vážná, že se připravuje dohoda o spolupráci mezi Rakouskem a Slovenskem v tom smyslu, že Rakousko si svůj problém s nezaměstnaností mladých lidí bude řešit jejich zprostředkováním právě do Bratislavy a okolí.

Zahraniční obchod

V únoru 2019 vyvezla SR zboží za 6,716 mld. EUR s meziročním nárůstem o 7,9 %.

Celkový dovoz zboží byl v únoru meziročně vyšší o 7 % a dosáhl objemu 6,433 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo v únoru 2019 aktivní v objemu 283,6 mil. EUR, bylo o 69,5 mil. EUR vyšší než v únoru 2018.

Za leden až únor 2019 byl vývoz SR meziročně vyšší o 10,5 % a dosáhl 13,464 mld. EUR. Celkový dovoz SR se za dva letošní měsíce meziročně zvýšil o 7,9 % na 12,871 mld. EUR.

Saldo zahraničního obchodu SR za dva letošní měsíce bylo aktivní v objemu 593,1 mil. EUR a bylo o 344,1 mil. EUR meziročně vyšší.

Vzrostl vývoz SR do zemí EU o 5,9 % a na celkovém vývozu SR se podílel 83,7 %. Dovoz ze zemí EU meziročně vzrostl o 16,3 % a na celkovém dovozu se podílel 68,6 %.

Nejvíce obchodovanou komoditou v zahraničním obchodě SR byly stroje a přepravná zařízení s podílem 61,5 % na celkovém vývozu a 49,9 %. 

Aktualizace prognózy vývoje slovenské ekonomiky

Národní banka Slovenska snížila odhad růstu slovenské ekonomiky v letošním roce o 0,7 procentního bodu na 3,5 % a HDP bude podle NBS klesat oproti předcházejícím prognózám i v roce 2020 na 3,4 % a v roce 2021 na 2,8 %.

 V případě tvrdého brexitu se očekává zpomalení růstu ekonomiky o dalších nejméně 0,5 %.

Energetika

Slovenský přepravce zemního plynu společnost Eustream nadále pracuje na svém plynovodním projektu Eastring, který by měl přecházet Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem do Turecka.

Hospodářství

Slovenský resort hospodářství připravuje již čtvrtý antibyrokratický balíček opatření. Podobně jako předcházející balíčky i tento má mít za cíl zlepšení podmínek podnikání na Slovensku, snížení administrativního zatížení a podporu konkurenceschopnosti Slovenska.

Předcházející tři balíčky definují roční úsporu prostředků na úrovni téměř 95 mil. EUR.

Doprava

Poté, co slovenská vláda rozhodla o ukončení spolupráce s italsko -  slovenským konsorciem na výstavbě úseku dálnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, včetně tunelu Višňové vypíše Národní dálniční společnost novou veřejnou soutěž na zhotovitele. Předběžně se o zakázku zajímá slovenský Váhostav, jedna z největších slovenských stavebních společností.

Práce na výstavbě dálnice D1 Prešov západ a Prešov jih pokračují podle ministra dopravy v souladu s plánem výstavby.

Smart City

Podle vyjádření státního tajemníka Ministerstva hospodářství SR na konferenci V4  je Slovensko v případě  Smart Cities na dobré cestě. Resort hospodářství před rokem připravil dokument, který popisuje problematiku inteligentních míst na Slovensku. Podle něj neexistuje jeden recept pro budování těchto měst a záleží na tom, čemu se dané město hodlá více věnovat, či odpadovému hospodářství, infrastruktuře, energetice nebo jiným digitálním službám.

Zemědělství

Slovenští pekaři, cukráři a těstovináři se spojují a zvyšují počty členů svého sdružení. Z loňských 5000 členů již stoupl počet členů Slovenského svazu pekařů, cukrářů a těstovinářů  na 7000.

Podle předsedkyně sdružení je cílem spojování zachování pekárenského řemesla na Slovensku.

2. Legislativa

Poslanci NR SR opakovaně schválili prezidentem vrácený zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodě s potravinami, který mj. stanovuje minimálně 50 procentní zastoupení slovenských potravin i v obchodních letácích.

Platnost zákona o zvláštním odvodu pro obchodní řetězce ve výši 2,5 % z čistého obratu, který poslanci  NR SR opakovaně po vrácení prezidentem v prosinci 2018 schválili, byla Evropskou komisí pozastavena. Předseda NR SR A. Danko, který prosazoval přijetí tohoto zákona, v reakci na postoj EK  zákon zrušil.

Poslanci NR SR schválili ústavní zákon předložený poslanci za SMER - SD, kterým se od července letošního roku zavede strop pro důchodový věk na úrovni 64 let pro muže a bezdětné ženy.

Slovenská vláda schválila novelu zákona o eurofondech, která upravuje i agrodotace. Reagovala tak na výsledky auditu Evropské komise, který poukázal na nedostatečnou míru ochrany práv a právem chráněných zájmů žadatelů o poskytnutí dotací.

3. Aktivity českých firem

Skupina Bohemia Energy, kterou tvoří i Slovakia Energy, si posílila své pozice i na slovenském trhu. Slovakia Energy  je zároveň největším alternativním dodavatelem energií na Slovensku. V roce 2018 vykázala tržby ve výši 96,6 mil. EUR. V porovnání s předcházejícím rokem vykázala i nárůst zákazníků o více než 8 % a dosáhla celkem 264 810 zákazníků.

4. Investiční příležitosti

Národní dálniční společnost (NDS) vyhlásila veřejnou soutěž na zhotovitele stavebních prací mostního objektu na dálnici D1 u Bratislavy.