česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

březen 2021

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci letošního března 3,223 mld. EUR. Oproti stejnému období předcházejícího roku byly vyšší o 16,4 mil. EUR, resp. o 0,5 %.

Daňové příjmy byly meziročně vyšší o 37,8 mil. EUR. Příznivý vývoj byl u daně z přidané hodnoty, kde byl výběr meziročně vyšší o 51,7 mil. EUR. V rámci spotřebních daní došlo k meziročnímu propadu o 63,4 mil. EUR.

Meziročně o 2,4 mil. EUR klesly i příjmy z rozpočtu EU.  

Výdaje za sledované období činily 5,214 mld. EUR, meziročně byly vyšší o 461,9 mil. EUR.

Výdaje na obsluhu státního dluhu meziročně klesly o 126,4 mil. EUR.

Schodek státního rozpočtu se meziročně prohloubil o téměř 30 % a dosáhl 1,991 mld. EUR.

Podle aktuálního odhadu Ministerstva financí SR veřejný dluh SR  ke konci roku 2020 představoval 60,7 % HDP a ke konci roku 2021 by hodnota hrubého dluhu SR měla představovat 61,3 % HDP.

Míra inflace

Spotřebitelské ceny v letošním únoru byly meziročně vyšší o 0,9 %. Oproti předcházejícímu měsíci se zvýšily ceny ovoce, zeleniny, pohonných hmot, tabákových produktů. Za dva letošní měsíce se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 0,8 %.

Trh práce

Míra nezaměstnanosti v letošním únoru dosáhla 7,9 %, oproti lednu se zvýšila o 0,09 procentního bodu. Úřady práce evidovaly ke konci února 234 288 nezaměstnaných, což bylo o 1 449 více než v lednu.

Aktuálně je evidován výrazný nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti. Úřady práce evidovaly ke konci února 85,5 tis. osob, které byly bez práce déle než jeden rok. Meziročně se jedná o nárůst  o 46 %, tedy o 27 tis.  dlouhodobě nezaměstnaných.

Pandemie nadále snižuje počet cizinců pracujících na Slovensku. Zatímco ke konci února 2020 zde pracovalo 78,2 tis. cizinců, ke konci letošního února to bylo 67,3 tis. cizinců. Nejpočetnější skupinou jsou nadále Ukrajinci (18,6 tis.) a Srbové (9,8 tis.). V rámci EU jsou to Rumuni (7,3 tis.), Češi (5,9 tis.) a Maďaři (5,1 tis.).

Zahraniční obchod

Za leden až únor 2021 byl slovenský vývoz meziročně vyšší o 3% a dosáhl 13,7 mld. EUR. Dovoz byl meziročně nižší o 1,2 % a byl za 13 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR za dva letošní měsíce bylo aktivní v objemu 657,4 mil. EUR. Oproti stejnému období loňského roku bylo aktivní saldo vyšší o 550,1 mil. EUR.

Nejvýraznější vliv na zvýšení aktivního salda měl vývoz přepravních prostředků. Meziroční nárůst vývozu byl vykázán i u potravin a živých zvířat.

Banky

Národní banka Slovenska (NBS)  dosáhla v roce 2020 zisk  v objemu 26 mil. EUR. V meziročním porovnání  to znamená  výrazný pokles, když v roce 2019 evidovala zisk na úrovni 212,07 mil. EUR.  NBS ve svém  stanovisku uvádí, že pandemie Covid – 19  ji v roce 2020 vyšla  236 mil. EUR.

Za letošní první dva měsíce slovenský bankovní sektor dosáhl čistý zisk 94,6 mil. EUR. Pro porovnání za stejné období roku 2020 představoval  zisk 54,5 mil. EUR.

Prognóza ekonomiky

Rada po rozpočtovou odpovědnost (RRO) předpokládá pro letošní rok ekonomický růst Slovenka na úrovni 3,9 %. Institut finanční politiky Ministerstva financí SR počítá s letošním růstem ekonomiky o 3,3 %. Dle prognózy by se slovenská ekonomika měla na úroveň před pandemii dostat v závěru letošního roku. Národní banka Slovenska NBS očekává, že slovenská ekonomika by v letošním roce měla dosáhnout 5,6% růst.

RRO zároveň upozorňuje, že Slovensko se dostalo do kategorie zemí s nejvyšším rizikem dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Deficit veřejných financí by v letošním roce měl dosáhnout 6,79 % hrubého domácího produktu (HDP), což představuje cca 6,6 mld. EUR.

Problémy s veřejnými financemi mohou Slovensko podle RRO dostat na cestu Řecka, protože pandemie může veřejný dluh Slovenska v rozmezí let 2019 až 2023 dostat ze 48,5 % na 69 % HDP.

Energetika

Elektřina

Třetí blok Jaderné elektrárny Mochovce by měl být uveden do komerčního provozu do konce letošního roku. Navážení jaderného paliva je naplánováno na září.

Čtvrtý blok je dostavěn na cca 88 %, do provozu by měl být uveden dva roky po uvedení třetího bloku.

Nové jaderné bloky v Mochovcích budou mít po jejich dokončení instalovaný výkon po 471 megawatt, což by mělo pokrýt cca 13 % z celkové spotřeby elektřiny na Slovensku.

Slovenští  spotřebitelé  mají možnost vedle Západoslovenské energetiky a Středoslovenské energetiky  odebírat čistě zelenou elektřinu od letošního dubna i od Východoslovenské energetiky. Za základní produkt s cílem snížení  uhlíkové stopy domácnosti připlatí 1,50 EUR měsíčně.

Plyn

Slovenský plynárenský průmysl (SPP) zůstává největším dodavatelem plynu na Slovensku. V konkurenci více než dvacítky dodavatelů plynu patří tomuto státnímu podniku 58% tržní podíl. Podnik zároveň ovládá 6% podíl na trhu s dodávkami elektřiny.

SPP dokončil odkoupení zákaznického portfolia společnosti ČEZ Slovensko. Do budoucna se SPP plánuje zaměřit na rozvoj bioplynu a vodíku.

Resort hospodářství SR v rámci připravované transformace energetického sektoru plánuje podpořit  rozvoj  obnovitelných zdrojů  energie, elektrické infrastruktury a  zároveň hodlá  zvyšovat  energetickou efektivnost. Slovensko má závazek ukončit  využívání  domácího uhlí  při výrobě elektrické energie do roku 2023.  

Automobilový průmysl

Prodej aut na Slovensku vykázal v únoru až 23,34 % meziroční pokles.

Zemědělství a potravinářství

Ministerstvo zemědělství SR připravuje výzvy do slovenského  agropotravinářství v celkové výši 337 mil. EUR. Připravované výzvy  mají být směřovány především do zpracování potravin.

Legislativa

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o veřejných zakázkách týkajících se oblasti  výzkumu a vývoje. Má zharmonizovat slovenskou právní úpravu s evropskou  v oblasti služeb  zaměřených  na výzkum a vývoj. Stávající slovenská úprava je údajně striktnější než evropská právní úprava.

Vláda ještě do konce  letošního března neodsouhlasila  zvýšení  finanční pomoci pro domácí cestovní ruch  včetně gastrosektora o 157 mil. EUR.  Fórum cestovního ruchu na Slovensku kromě pomalého kompenzačního mechanismu kritizuje i plánované zavedení zelených Covid  pasů pro cestující.

Slovenská vláda schválila nařízení, kterým se prodlužuje podpůrné období v nezaměstnanosti o dva měsíce, do konce letošního května.

Ministerstvo financí SR připravuje velký zákon o odškodňování podnikatelů postižených pandemií, kteří se nemohou ucházet o podporu státu z jiných schémat.  Původní návrh odškodňovacího zákona neúspěšně předložil na jednání vlády ministr hospodářství R. Sulík      

Schéma  státní pomoci  pro silniční dopravu  se má rozdělit na dvě části. Resort dopravy připravuje zákon, podle kterého se pomoc rozdělí pro dopravní podniky pod působností samospráv a vyšších územních celků a druhá pomoc pro autobusovou dopravu, nákladní dopravu, taxislužby, autoškoly. Celková výše pomoci nebyla stanovena.

Investiční příležitosti

Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace vyhlásilo nezávaznou  online výzvu  na předkládání  projektových záměrů  pro Horní Nitru a další průmyslové regióny. Z finančního nástroje EU má SR dostat 459 mil. EUR na transformaci Horní Nitry po ukončení těžby uhlí.

V okrese Žiar nad Hronom  se připravuje výstavba  první geotermální elektrárny na Slovensku za více než 100 mil. EUR.

Přírodní podmínky Slovenska  hodně přejí výrobě elektrické energie z geotermálních zdrojů, lze proto předpokládat možnost  výstavby dalších  geotermálních elektráren.

Vodohospodářská výstavba plánuje vyhlásit mezinárodní tendr na generální opravu Vodní elektrárny Gabčíkovo. Připravuje se i vyhlášení soutěže na inovaci a modernizaci Vodní elektrárny Gabčíkovo.

Ministerstvo obrany SR zahájilo proces získávání nových bojových obrněných vozidel, které nahradí bojová pásová vozidla typu BVP-1, BVP-2 a BVP M. Součástí výběru má být i obhlídka výrobních kapacit státní akciové společnosti DMD Holding.

V rozvojové průmyslové zóně Záborské (okres Prešov) má vzniknout logistické centrum. Celkové předpokládané náklady představují  cca 21 mil. EUR. Záměr uvažuje  s výstavbou výrobní a skladové haly s doplňkovou funkcí strojírenské a elektrotechnické výroby.

Aktivity českých firem

Skupina Czechoslovak Group koupila od popradské Tatravagónky 49 % v českém podniku Dako-CZ, který vyrábí brzdové systémy a komponenty pro kolejová vozidla. Cena transakce  se pohybuje  ve stovkách milionů českých korun.

Český fond REICO posílil svou pozici na  slovenském logistickém trhu. Letos  koupil  dva sklady od ruského  developera.

Škoda Auto Slovensko vykázala za rok 2020 pokles zisku o 21 % na 2,446 mil. EUR. Její tržní podíl na slovenském trhu, na úrovni 22,4 %, však byl nejvyšší za posledních 10 let.

Pandemie zpomalila modernizaci plavebních komor vodního díla Gabčíkovo, kde je generálním dodavatelem česká společnost Metrostav, a.s. Ukončení prací na pravé plavební komoře bylo posunuto z prosince 2020 na květen 2021.