česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červen 2019

Ekonomika

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil za první pololetí 2019 schodkem ve výši 1,492 mld. EUR. Meziročně se letos schodek prohloubil o 917,7 mil. EUR. Ke konci letošního roku by mělo hotovostní plnění státního rozpočtu skončit schodkem 2 mld. EUR.[1]

Příjmy státního rozpočtu byly za letošní pololetí meziročně vyšší o 269 mil. EUR, ale výdaje byly vyšší až o více než 1 mld. EUR. Vyšší výdaje v letošním pololetí jsou odůvodňovány nákupem obranné techniky – stíhaček.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku ke konci letošního května dosáhla 4,88 % a oproti dubnu klesla o 0,02 procentního bodu (p. b.). Meziročně byla míra nezaměstnanosti letos v květnu nižší o 0,49 p. b.

Situace na slovenském trhu práce by měla podle resortu práce zůstat nadále příznivá a míra nezaměstnanosti by měla ještě v průběhu letošního roku klesat.

Počet cizinců pracujících na Slovensku roste i v letošním roce, ale mírnějším tempem než v loňském roce. V květnu pracovalo na Slovensku 72,1 tis. cizinců, což bylo o 245 osob více než v dubnu. Za letošních pět měsíců přibylo na Slovensku téměř 3 tis. pracujících cizinců, zatímco za stejné období roku 2018 jich přibylo 6,6 tis.  

Inflace

Růst cen na Slovensku pokračoval i v květnu. Oproti dubnu spotřebitelské ceny vzrostly o 0,3 p. b. Meziročně byla v letošním květnu míra inflace vykázána na úrovni 2,7 %.  

V rámci zemí V4 má Slovensko podle zveřejněných statistik nejdražší potraviny. Oproti ČR jsou na Slovensku potraviny dražší o 10 % a oproti Polsku dokonce o 26,5 %.

Zahraniční obchod

Po dubnovém schodku ve výši cca 60 mil. EUR vykázal v květnu zahraniční obchod Slovenska přebytek 133,1 mil. EUR. Kumulativně za pět letošních měsíců dosáhl zahraniční obchod SR přebytek v objemu 1,117 mld. EUR. Meziročně byl však přebytek nižší o 264 mil. EUR.

Růst letošních slovenských vývozů i přes náběh nové automobilky je mírnější než v loňském roce. Zatímco v květnu 2018 vzrostl slovenský vývoz o 8,6 %, v letošním květnu vývozy nedosáhly ani úrovně loňského května a byly meziročně nižší o 0,2 %. Meziroční tempo růstu dovozů bylo sice letos pomalejší o 3,3 p. b., ale dovozy meziročně, na rozdíl od vývozů, vzrostly o 3,8 %. 

Za období leden až květen 2019 Slovensko vyvezlo zboží za 34,212 mld. EUR a dovezlo zboží za 33,095 mld. EUR.

Energetika

Slovenské elektrárny a.s.  a ruská firma TVEL podepsaly smlouvu na dodávku jaderného paliva pro jaderné bloky v Mochovcích a v Jaslovských Bohunicích. Smlouva je podepsána na období 2022 až 2026 s tím, že jí lze prodloužit až do roku 2030.

Slovensko má nové úložné prostory pro nízkoaktivní odpad z vyřazovací jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích. Společnost JAVYS dokončila nové prostory pro radioaktivní odpad v úložišti v Mochovcích.

Jaderná elektrárna Mochovce musí zopakovat některé části horké hydrozkoušky na třetím bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Právě tato  hydrozkouška způsobila nejen další posun termínu dokončení, ale předražila i celou výstavbu o cca 270 mil. EUR. Aktuálně se připouští zopakování hydrozkoušky v letošním září, a proto se očekává další opoždění dokončení 3. bloku jaderné elektrárny.

Slovensko plánuje zintenzivnění spolupráce s Českou republikou v oblasti elektroenergetiky.

Provozovatelé elektrizačních přenosových soustav, společnosti Slovenská elektrizační přenosová soustava (SEPS) a ČEPS se dohodly na důkladnější výměně údajů při přenosu elektřiny, tzv. fázových dat.

Na Slovensku vznikla Slovenská bateriová aliance. V rámci devíti subjektů, které podepsaly smlouvu tohoto zájmového sdružení, je i MSM Holding patřící do portfolia Czechoslovak Group českého zbrojaře J. Strnada.

I když se slovenské plynárenské podniky zatím připravují na standardní režim, vzhledem k možnému neuzavření nových smluv mezi Ruskem a Ukrajinou o tranzitu plynu jsou firmy připraveny i na mimořádnou situaci. Ministr hospodářství P. Žiga se připravuje na podzim na pracovní cestu na Ukrajinu.

Výstavba propojovacího slovensko-polského plynovodu pokročila a byly zahájeny svářecí práce na potrubí. 

Doprava

Rozvoj silniční infrastruktury na Slovensku neodpovídá nárůstu počtu automobilů za posledních deset let. V roce 2018 nebyl otevřen žádný nový úsek dálnic, rychlostních silnic ani silnic první třídy.

V letošním roce se s tříměsíčním předstihem oproti stanovenému harmonogramu podařilo prorazit tunel Prešov, který je součástí dálnice D1. Stavba pokračuje dle plánu a celý úsek dálnice by se měl dokončit ve stanoveném termínu za dva roky. Tunel bude veden ve dvou samostatných jednosměrných tunelových rourách.

Širokorozchodná železniční trať by podle premiéra P. Pellegriniho byla pro Slovensko výhodou. Slovensko si podle premiéra nesmí nechat ujít tuto příležitost. Slovensko chce vedle ropy a plynu zůstat i dopravní strategickou tranzitní zemí.

Železniční společnost Slovensko, a.s. začíná s největší modernizací svého vagonového parku ve své historii. Do roce 2022 plánuje postupně zprovoznit 52 nových vlakových jednotek a vozidel za 276 mil. EUR. Nové vlaky pro regionální dopravu budou financovány i z prostředků EU.

Legislativa

Poslanci Národní rady SR ve zkráceném řízení schválili novelu zákona o používání elektronické registrační pokladny. Podnikatelé, kteří se zaregistrovali na eKasu a objednali si certifikovaná zařízení do 30. června t. r., nebudou až do 31. prosince pokutováni za používání staré registrační pokladny. V případě, že se nezaregistrovali, tato výjimka neplatí a budou sankcionováni dle původního zákona.

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o mírovém využívání jaderné energie (atomový zákon), kterou se zjednodušuje proces uvádění do provozu nových jaderných bloků na Slovensku.

Aktivity českých firem

V rámci mezinárodního tendru na generální opravu Vodní elektrárny Gabčíkovo uspěla i česká firma Strojírny Brno.

Rychlostní silnici R2 Mýtna - Tomášovce v délce 13,5 km v okrese Lučenec postaví skupina firem na čele s českou společností Metrostav, a.s. Praha. Výstavba by měla začít již tento měsíc a má trvat 2 roky. 

Úsek rychlostní silnice R2 Kriváň – Mýtna  v délce 9,15 km by měla vybudovat  slovensko  -česká skupina na čele se společností Doprastav, a.s.

Český realitní fond Arete Invest, který působí i na Slovensku investoval do nové haly v průmyslovém areálu v Novém Městě nad Váhom téměř 12 mil. EUR. Investice se týká centrálního skladu pro region střední a východní Evropy pro skupinu Factcool, internetovou síť s módou.

Historicky nejvyšší grant EU dostal česko-slovenský energetický projekt ACON. Cílem projektu je modernizace a zvýšení efektivnosti distribuční soustavy. Ministři K. Havlíček a P. Žiga podepsali prohlášení o podpoře projektu ACON.

Investiční příležitosti

Strojírenská společnost CSM Industry  s.r.o. v Tisovci  plánuje  rozšířit  výrobní proces s tím, že  nejdříve  odstraní staré budovy a následně se budou stavět nové objekty.

Železniční společnost Slovensko nemá dostatečný počet způsobilých restauračních a bistro vagonů. Připravuje buď jejich nákup, anebo pronájem.

Národní dálniční společnost, a.s. plánuje vyhlásit novou soutěž na dokumentaci a autorský dohled  pro výstavbu úseku dálnice D3 Kysucké Nové Město – Oščadnica.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický expert, Velvyslanectví ČR v Bratislavě


[1] ) Nejde o schodek veřejné správy, ten by sice letos měl skončit nulový, tedy vyrovnané hospodaření, ale již nyní se počítá s tím, že místo plánované nuly skončí rozpočet veřejné správy s deficitem téměř 1 % HDP. Podle sestavovatele vyrovnaného státního rozpočtu a současného guvernéra NBS nebude bez přijetí dodatečných opatření na straně příjmů nebo výdajů možné dosáhnout letos vyrovnaný rozpočet.