česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červen 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Za první pololetí 2020 vykázal státní rozpočet SR schodek ve výši 3 909,8 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu byly meziročně nižší o 857,6 mil. EUR a dosáhly 5 893,703 mil. EUR. Výdaje státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 1 560,5 mil. EUR a činily 9 803,4 mil. EUR.

Meziroční výpadek na daňových příjmech dosáhl 819,0 mil. EUR, z toho nejvíce u daně z přidané hodnoty  (391,5 mil. EUR).

V rámci výdajů byly největší výdaje zaznamenány v kapitole Ministerstva sociálních věcí a rodiny SR, kde došlo k meziročnímu zvýšení čerpání o 613,8 mil. EUR. Zvýšily se rovněž výdaje spojené s čerpáním eurofondů a odvod do rozpočtu EU.

Míra inflace

Meziroční míra inflace na Slovensku zůstala v květnu na stejné úrovni jako v dubnu, tedy 2,1 %, z toho ceny potravin a nealko nápojů vzrostly o 4,8 %. Průměrná roční míra inflace  v letošním květnu představovala 2,8 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v letošním květnu dosáhla úrovně 7,20 %. V porovnání s letošním dubnem vzrostla o 0,63 procentního bodu (p. b.). Meziročně se v letošním květnu míra nezaměstnanosti zvýšila o 2,32 p. b. Disponibilní počet uchazečů o práci dosáhl v květnu 198 256 osob, oproti dubnu se jejich počet zvýšil o 17 500 osob.

Z regionálního pohledu nejvyšší míra nezaměstnanosti je evidována v Prešovském kraji (10,93 %), v Košickém kraji (9,77 %) a v Banskobystrickém kraji (9,56 %).

Zahraniční obchod

Za  leden až duben 2020 vyvezla SR zboží za 22,9 mld. EUR, meziročně byl letos vývoz nižší o 16 %. Za uvedené období  Slovensko dovezlo zboží za 23,7 mld. EUR, meziročně  byl dovoz nižší o 11,2 %. Saldo zahraničního obchodu SR bylo za  období leden až duben záporné v objemu 776,3 mil. EUR.

Vývoz do zemí EU meziročně klesl o 15,5 % a z celkového slovenského vývozu představoval 79,7 %.  Dovoz ze zemí EU meziročně klesl o 10,8 % a na celkovém slovenském dovozu se země EU podílely 34,5 %.

Platební bilance

Ke konci dubna 2020 skončil běžný účet platební bilance schodkem ve výši  1 647,9 mil. EUR, z toho bilance obchodu se zbožím schodkem 1 173,4 mil. EUR. Bilance  obchodu se službami byla  aktivní ve výši 301,4 mil. EUR.

Ekonomická prognóza

Dle aktuální červnové predikce Národní banky Slovenska (NBS) dosáhne slovenská ekonomika ve druhém letošním čtvrtletí výrazný propad, až o 9,3 %. Za celý letošní rok by  dle predikce NBS měla slovenská ekonomika klesnout o 10,3 %. Dle předcházející predikce NBS se jistý obrat k lepšímu ve slovenské ekonomice očekával již ve druhém letošním pololetí.  Aktuálně však NBS počítá s růstem ekonomiky až ve druhém pololetí roku 2021. Předkrizovou úroveň z posledního čtvrtletí 2019 (růst o 2,3 %) by měla slovenská ekonomika dosáhnout až v první  polovině roku 2022.

NBS zároveň očekává, že trh práce na Slovensku se v letošním roce vrátí na úroveň roku 2017 a nezaměstnanost tak stoupne na 5,8 %, v roce 2021 na 7,4 % a v roce 2022 až na 8,5 %.

Ekonomičtí analytici zároveň odhadují, že ve druhém letošním čtvrtletí vykáže průmysl pokles v rozmezí 20 až 25 %. Zatímco v předcházející krizi po roce 2009 na Slovensku reálné mzdy rostly, nyní, poprvé v historii Slovenska, se počítá i s poklesem reálných i nominálních mezd.

Prognóza Ministerstva financí  z června t. r. uvažuje s poklesem ekonomiky  o 9,8 % v letošním roce.

Energetika

Elektřina

S projektem výstavby nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, který byl  předcházejícími vládami pozastaven a držen v útlumovém režimu, se aktuálně seznamuje nové vedení Ministerstva hospodářství SR. Na projektu je zainteresována  i česká společnost ČEZ, která je 49-procentním akcionářem v jaderné energetické společnosti Slovenska (JESS), v jejíž kompetenci je příprava tohoto projektu. Podle informací z MH SR má ČEZ zájem pokračovat v tomto projektu. 

V souvislosti s výhradami Rakouska  vůči dostavbě bloků jaderné elektrárny Mochovce ministr hospodářství R. Sulík ujistil rakouskou ministryni pro hospodářské záležitosti, že uvedení jaderného zařízení do provozu bude až po splnění všech zákonných a bezpečnostních požadavků.   

Ropa

Ministr hospodářství SR R. Sulík neodmítá slovensko – rakouský ropovod, ale nesmí podle něho ohrozit přírodu. V rozhovoru s rakouskou ministryní pro hospodářské  záležitosti uvedl, že strategickou prioritou Slovenska je posílení energetické bezpečnosti, ale i ochrana životního prostředí. Resort hospodářství je proti vedení ropovodu přes Žitný ostrov.

Zemědělství a potravinářství

Potravinová  soběstačnost je podle ministra  zemědělství  bytostní záležitostí Slovenska. Podle ministra je prvořadé snižovat zápornou bilanci Slovenska v obchodě s potravinářskými produkty. V letošním roce  by dle odhadů mělo záporné saldo v obchodě s potravinářskými produkty dosáhnout až 2 mld. EUR. Trvalý růst záporné bilance vykazuje obchod s drůbežím masem, kde záporné  saldo dosáhlo v roce 2019 hodnotu 93,7 mil. EUR. V letošním  prvním čtvrtletí  záporné saldo  u této komodity dosáhlo 26,5 mil. EUR. Soběstačnost v produkci  drůbežího masa v loňském roce klesla na 50,5 %.

Slovenský svaz pekařů, cukrářů a těstovinářů vyzval  vládu, aby neměnila zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodě. Podle  pekařů je to jediná  legislativa, která  chrání slovenské výrobce a dodavatelé pekárenského zboží.

Automobilový průmysl

Jednostranná  orientace Slovenska na automobilový průmysl by podle některých analytiků mohla být v období po pandemii jistou výhodou či záchranou před totálním propadem ekonomiky. Slovenské automobilky mohou  vytěžit z optimalizace výroby  některých automobilek v zahraničí. Přesun  výroby z dražších západoevropských fabrik na Slovensko by výrazně přispělo k restartu slovenské ekonomiky. Slovensku by zřejmě prospělo, kdyby předložilo matkám  automobilek  lukrativní nabídky.

Jednání vlády a Národní rady SR

Slovenská vláda schválila  balík opatření na zlepšení podnikatelského prostředí tzv. Lex Korona. Balík obsahuje 114 opatření, která prochází napříč celou slovenskou ekonomikou. Opatření by měla  podnikatelům  přinést úspory ve výši cca 100 mil. EUR ročně.

Vláda  připravuje  i úpravy v daňovém systému, kde  plánuje  zvýšit nepřímé daně a snížit daně přímé.

Z důvodu pandemie slovenská vláda schválila výjimečnou situaci. Důvodem je výrazné zhoršení ekonomického vývoje. Dle ministra financí je vyhlášení výjimečné situace pro účely korekčního mechanismu logickým vyústěním aktuálního hospodářského vývoje. Korekční mechanismus byl schválen v lednu t. r. a limitoval výdaje  veřejných financí pro tento rok tak, aby nebyl  překročen deficit na úrovni 0,49 % HDP. Z důvodu schválení výjimečné situace tak stát nebude muset  dodržovat  výdajové limity.

Státní Slovak Investment Holding (SIH) v červnu odstartoval druhý program finanční pomoci pro slovenské podniky na zmírnění dopadů pandemie. Nový program SIH umožní firmám čerpat zvýhodněné překlenovací úvěry  do výše 2 mil. EUR s dobou splácení dva až šest let. Maximální roční úrokové sazby budou pro mikro podniky ve výši 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

V boji proti únikům na DPH hodlá Slovensko podle ministra financí spolupracovat s Polskem. Ministři obou zemí podepsali v Bratislavě memorandum o spolupráci v boji proti podvodům v oblasti DPH.

Slovenská vláda schválila zrušení bankovního odvodu a zároveň schválila vytvoření Rozvojového fondu Slovenska, do kterého bude  vložena jedna miliarda EUR z části, kterou banky od roku 2012 povinně odváděly. Banky se zároveň zavázaly, že každoročně zvýší financování státních infrastrukturních projektů o minimálně 500 mil. EUR.

Národní rada SR ve zrychleném schvalovacím řízení  schválila zákon, který umožní Slovensku poskytnout záruky pro 100-mld. systém EU SURE. Z fondu bude EU financovat půjčky státům na pomoc na trhu práce, na Slovensko  připadají záruky 173 mil. EUR. Nástroj bude manažovat EK.

Poslanci NR SR schválili ve zkráceném schvalovacím řízení novelu zákona o poskytování dotací v působnosti Ministerstva hospodářství. Zákonem byl stanoven rámec podpory podnikatelům s placením nájmů provozoven, které musely být zavřené z důvodu státem omezených možností výkonu jejich aktivit. Vláda vyčlenila pro podnikatele na nájemné 200 mil. EUR.

V rámci První pomoci bylo z Ministerstva práce sociálních věcí a rodiny SR ke konci červnu 2020 přes Úřady práce  na Slovensku odesláno téměř 370 mil. EUR na mzdy zaměstnanců a podporu  samostatně výdělečně činných osob (SZČO).

Slovenská vláda hodnotila své bilaterální vztahy s evropskými státy. Ve vztahu k ČR z hodnocení vyplývá, že smluvní základna je dostatečná. V zájmu prohlubování spolupráce v jednotlivých resortech  je možné smluvní základny rozšiřovat ad hoc. Pro Slovensko je prioritou uzavření Dohody v oblasti energetické spolupráce, dále uzavření Smlouvy o vykonávání přeshraniční železniční dopravy a uzavření Dohody o zabezpečení přeshraniční spolupráce v oblasti záchranné zdravotní služby. Pokračovat se podle vlády SR  bude i v přípravě Smlouvy o státní hranici a Dohody o policejní spolupráci.

Aktivity českých firem

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. dosáhl v roce 2019 obrat 127 mil. EUR a patří mu druhé místo na slovenském trhu s pivem. První místo si udržuje společnost Heineken Slovensko, a.s. s loňským obratem 189 mil. EUR.

Karvinské Lázně Darkov definitivně získaly slovenské  Kúpele Brusno.

Společnost RegioJet začala znovu provozovat i autobusové  spojení mezi SR a ČR.

Energetická společnost ČEZ, a.s. se stala partnerem konsorcia InoBat a IPM Group v rámci projektu InoBat Auto. ČEZ investoval 10 mil. EUR a poskytl know-how. Produkty  tohoto partnerství se mají vyvážet do celé EU a následně i do zbytku světa. Programem výroby jsou autobaterie šité na míru.

Penta Investment  prodala výrobce letadel Aero Vodochody maďarskému podnikateli a skupině Omnipol. Předmětem  transakce není  společnost letiště Vodochody, která  zůstává v držení Penty. Společnost Aero Vodochody má zároveň šanci rozšířit zákazníky o slovenské vzdušné síly.

Investiční příležitosti

Ministr dopravy a výstavby  předloží vládě  seznam investičních priorit v dopravní infrastruktuře závazný na minimálně čtyři roky.  Další oblastí  resortu  je výstavba nájemných bytů. Národní dálniční společnost  připravuje soutěž na nový systém  zpoplatnění silniční infrastruktury, včetně  mýtního systému.

Opakovaná soutěž na vlakového přepravce mezi Bratislavou a Komárnem by měla být  vyhlášena v červenci t. r.