česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červen 2021

Ekonomika

Státní rozpočet

Ke konci června 2021 skončil státní rozpočet SR schodkem ve výši 3 418 mil. EUR. Ke sledovanému datu byly příjmy státního rozpočtu meziročně vyšší o 1 690 mil. EUR. Výdaje se meziročně zvýšily o 1 198 mil. EUR.

Daňové příjmy byly ve sledovaném období meziročně vyšší o 26,7 %, především příznivým vývojem výběru daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických i právnických osob. Pozitivní vývoj byl i v rámci příjmů z rozpočtu EU.

V trámci výdajů klesly výdaje na obsluhu státního dluhu. Vzrostly výdaje související s čerpáním prostředků z rozpočtu EU.

Z návrhu státního závěrečného účtu SR za rok 2020 vyplynulo, že hospodaření Slovenska skončilo deficitem na úrovni 6,2 % HDP. Rozpočtové hospodaření bylo nepříznivě ovlivněno pandemii Covid – 19 v důsledku čeho slovenská ekonomika meziročně klesla o 4,8 %. Konsolidovaný dluh veřejné správy ke konci roku 2020 přesáhl 55 mld. EUR, což představovalo 60,06 % HDP.

Dle aktuální prognózy Institutu finanční politiky na léta 2021 – 2024 růst slovenské ekonomiky měřen růstem HDP dosáhne v letošním roku 4,6 %. V roce 2022 by měl pokračovat růst slovenské ekonomiky na úrovni 5 %. Mezi rizika, která negativně ovlivní vývoj slovenské ekonomiky, patří podle institutu především pandemie. Na druhé straně pozitivním příspěvkem pro dosažení odhadovaného růstu ekonomiky je domácí spotřeba. Již v první polovině letošního roku Národní banka Slovenska konstatovala výrazný růst domácí spotřeby, resp. snížení úspor. Růst domácí spotřeby by mohl zvýšit růst slovenské ekonomiky v letošním roce až na 5%.

Cenový vývoj

Spotřebitelské ceny na Slovensku  v letošním květnu meziročně vzrostly o 2,2 %. Meziroční růst cen ovlivnily především ceny paliv a tabáku. Ceny tabákových výrobků byly meziročně vyšší o 16,5 %. Měsíční růst ceny  byl  ovlivněn zejména  růstem cen potravin, ovoce a zeleniny. Skupina potravinářských výrobků dosáhla v květnu 4% růstu cen. Potraviny na Slovensku  jsou nejdražší v rámci zemí V4. Ze statistických údajů vyplývá, že např. průměrná čtyřčlenná rodina na Slovensku aktuálně měsíčně za potraviny utratí přes 330 EUR.

Zatímco v dubnu  byla meziroční inflace na úrovni 1,6 %, v květnu již  překonala i úroveň  roku 2020, kdy dosáhla 2 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku  se v letošním květnu  oproti dubnu snížila o 0,08 % a  činila 7,92 %. Meziročně v letošním květnu  míra nezaměstnanosti však  vzrostla o 0,72 procentního bodu.

Bylo evidováno  217 162 uchazečů o zaměstnání, což je v porovnání s měsícem duben  pokles o 2 131 osob.

Na Slovensku stoupá počet dlouhodobě nezaměstnaných  osob. Ke konci května úřady evidovaly 95.5 tis. uchazečů, kteří jsou bez práce více než jeden rok. V porovnání s předcházejícím měsícem jejich počet stoupl o 1,6 tis.

Energetika

I když je třetí jaderný blok elektrárny Mochovce připraven k zavezení paliva do reaktoru, jeden z účastníků připomínkového řízení se postavil proti  zahájení  provozu  bloku elektrárny. Dle  Úřadu jaderného dohledu nejmenovaný účastník v zásadě opakuje skutečnosti, které namítal  již při zveřejnění  návrhu  rozhodnutí  o vydání povolení na uvádění  bloku do provozu. Doba na podání rozkladu skončí 29. června t.r.

V roce 2022 by mělo být  možné na Slovensku připojit 95 megawattů  nových zelených zdrojů. Největší část  určeného instalovaného výkonu, až 59 megawattů, je určena pro tzv. lokální zdroje, které vyrábějí elektřinu pro pokrytí  své vlastní spotřeby.

Automobily

Svaz automobilového průmyslu žádá přehodnotit rozhodnutí o  navázání poskytování podpory pro udržení zaměstnanosti na covid automat. Požadují přesunutí účinnosti zákona o kurzarbeitu na dřívější termín  než leden 2022.

Na Slovensku mají být již letos na podzim realitou čerpací stanice na vodík.

Stavebnictví

Nejvyšší  potenciál preferované  robotizace vidí slovenské stavební společnosti ve výstavbě konstrukcí. Benefity robotizace by přinesly i práce ve výškách, v údržbě  již dokončených staveb a konstrukcí.  Zároveň za největší překážku v robotizaci považují zdejší stavební firmy nízký zisk, který omezuje investice do nových technologií a pracovníků.

Legislativa

EK schválila Slovensku Plán obnovy a odolnosti. Schválení dokumentu přišla osobně premiéru E. Hegerovi oznámit předsedkyně EK Ursula von Leyenová. Slovensko tak bude moci v rámci programu získat přes 6 mld. EUR. Podle premiéra schválení dokumentu je velkým oceněním pro Slovensko a jeho další směřování. Jednou z podpor v rámci Plánu obnovy a odolnosti by  měla být i možnost financování vlastního léku na Covid- 19. Mělo by jít o  strategický krok pro Slovensko.

Vláda SR schválila Národní vodíkovou strategii. Dokument představuje rámec  pro vytvoření  podmínek pro to, aby se Slovensko  stalo jednou ze zemí, ve které budou vodíkové  technologie součástí opatření na zabezpečení konkurenceschopnosti s cílem dosáhnout uhlíkovou neutrální společnost. Navazujícím krokem má být vytvoření  legislativního rámce a finančních  podmínek pro realizaci  vodíkových technologií.

Vláda SR dále schválila změnu ve vyplácení státní pomoci v souvislosti s Covid 19. Její výše i rozsah  se od  července 2021 napojí na  Covid automat, který obsahuje čtyři fáze, které rozhodnou o státní pomoci.  Fáze 0 bez stupňů varování – žádná pomoc; Fáze 1 – maximálně 39 okresů  se monitoruje – pomoc v rozpětí 210 až 880 EUR; Fáze 2 (I. a II. stupeň varování) – podpora v rozpětí od 315 do 1 100 EUR; Fáze 3 (III. a IV. stupeň varování) – podpora v rozpětí od 360 do 1 100 EUR). Zároveň resort práce předpokládá, že v měsících červenec a srpen nebude vyplácena žádná schéma pomoci. 

Vláda SR diskutovala o hmotném odměňování očkovaných. Ministr zdravotnictví uvedl, že bude jistá forma finančního příspěvku anebo loterie pro očkované. Ministr financí předložil kromě návrhu odměny pro očkované i tzv. zprostředkovatelský bonus. Ten by měl být v rozsahu od 30 do 90 EUR v závislosti na věku nově získaného očkovaného. Ve věkové kategorii do 50 by zprostředkovatel získal 30 EUR, v kategorii 51 až 60 by získal 60 EUR   a v případě nejrizikovější kategorii by mohl zprostředkovatel získat 90 EUR

Ministerstvo hospodářství SR intensivně pracuje na zrušení holdingu MH Manažment, který je nástupkyní bývalého Fondu národního majetku. 100% vlastníkem holdingu je stát. ¨

Ministerstvo hospodářství je připraveno jednat o změnách při prodloužení doby podpory o 5 let  pro výrobce  elektřiny  z obnovitelných zdrojů energie tzv. repowering.

Investiční příležitosti

Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA) vyhlásila tendr na zabezpečení dvou vodíkových čerpacích stanic. Na Slovensku půjde o první čerpací stanice pro auta a autobusy na vodíkový pohon. Čerpací stanice na vodík budou financovány z evropských zdrojů. Jedna s minimálním tlakem  plnění 350 bar má být určena na operativní přesun, aby jí bylo možné  přistavit na předem určené místo v rámci Slovenska.

SIEA vyhlásila  veřejnou zakázku na  nákup vodíkových dopravních prostředků. Jedná se o jeden  městský či příměstský autobus na přepravu 30 a více osob a minimálně 3 až 6 osobních aut s vodíkovým pohonem, včetně jednoho určeného pro jízdu  na nezpevněném povrchu a auta s karoserií typu pick-up  

Slovenská společnost PW Energy plánuje v okolí Prešova vybudovat geotermální elektrárnu za 54 mil. EUR. Prešovská kotlina disponuje  možnostmi  využití  geotermální energie, celkový potenciál  je odhadován na úrovni cca 20 MWe (elektrické megawatty) s využitím pro více než 50 tis. domácností.

V okolí města Poprad se plánuje modernizace  více úseků železniční infrastruktury.

Ministerstvo hospodářství SR připravuje rozhodnutí o postupu dalších  rekonstrukcí lázní Sliač.    

Ministerstvo dopravy SR připravuje již v pořadí třetí veřejnou soutěž na dopravce pro jednokolejovou trať Bratislava – Komárno. Ministr  Doležal zdůraznil, že  nyní se spolehne i na návrhy zúčastněných dopravců, např. ke grafikonu. Je rok na to, aby byla připravena  nejvýhodnější smlouva.

Aktivity českých firem

Česká firma Aero Vodochody nabízí Slovensku přesunutí výroby některých  částí letadla L-39NG do státní společnosti Letecké opravny Trenčín. Tím by se tato slovenská státní společnost stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pro L-39NG.

Česká oděvní start-up společnost CityZen vstoupila na slovenský on – line trh. Do konce letošního roku plánuje na Slovensku prodat  10 tis. svých produktů- recyklovatelných triček.

Plzeňský Prazdroj Slovensko  končí s pivními PET lahvemi. Hodlá se zaměřit na vratné lahve  a rovněž na  plechovky.