česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červenec 2019

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Podle prognózy Národní banky Slovenska (dále NBS) a Rady pro rozpočtovou odpovědnost (dále RRZ) by slovenská ekonomika v letošním roce měla vzrůst o 3,4 % až 3,5 %. Podle rychlého odhadu NBS slovenská ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 3,4 %. V porovnání s letošním prvním čtvrtletím se její tempo růstu zpomalilo z 0,9 % na 0,7 %.

Ve třetím čtvrtletí se očekává zrychlení tempa na 0,8 % a meziroční růst by mohl dosáhnout 3,3 %.  

Pro rok 2020 zůstává zatím prognóza, která počítá s růstem slovenské ekonomiky na úrovni 3,2 %, nezměněna.     

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR vykázal ke konci letošního července schodek ve výši 1,426 mld. EUR. I když se oproti předcházejícímu měsíci schodek snížil o 66 mil. EUR, meziročně se však letošní schodek za sedm měsíců prohloubil o více než 1 mld. EUR.

Výdaje státního rozpočtu za letošních sedm měsíců byly meziročně vyšší o 15,3 % a dosáhly 9,571 mld. EUR. Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly pouze o 2,9 % na 8,144 mld. EUR. 

Hotovostní výdaje státního rozpočtu rostly v podstatě u všech položek. Kompenzace zaměstnanců rostly meziročně o více než 14 % a výdaje na zboží a služby o téměř 25 % na 900 mil. EUR. Tento nárůst byl způsoben především zálohovou platbou za stíhačky ve výši více než 450 mil. EUR. Dále vzrostly transfery obcím v důsledku valorizace mezd či příspěvků na obědy.

Pro celý letošní rok státní rozpočet SR počítá s příjmy 15,498 mld. EUR, s výdaji 17,539 mld. EUR a se schodkem státního rozpočtu na úrovni 2,041 mld. EUR.

Hospodaření celé veřejné správy má být v letošním roce vyrovnané, tedy s nulovým schodkem.

Dle  RRZ dodržení vyrovnaného hospodaření veřejné správy v letošním roce nebude možné bez přijetí dodatečných opatření na výdajové stránce rozpočtu. RRZ vyčíslila aktuálně existující rizika rozpočtu ve výši 1 mld. EUR.

Trh práce

Podle slovenských statistik míra nezaměstnanosti na Slovensku v letošním červnu dosáhla úrovně 4,97 %. Oproti předcházejícímu měsíci se zvýšila o 0,09 p. b.

Na Slovensku aktuálně pracuje více než 73 tis. cizinců. V letošním červnu přibylo téměř tisíc cizinců. Meziročně se počet cizinců pracujících na Slovensku zvýšil o 15,1 tisíc. Zvýšil se počet Ukrajinců o 946 osob na 18,2 tisíc. Rumunů na Slovensku pracovalo přes 9 tisíc a občanů ČR zde pracuje téměř 6 tis.

Inflace

Růst cen se v letošním červnu zpomalil. Meziroční míra inflace dosáhla 2,6 %, zatímco v květnu představovala 2,7 %.

V průměru za letošní první pololetí se v meziročním porovnání spotřebitelské ceny zvýšily o 2,5 %.

Ceny za bydlení, vodu, elektřinu, plyn a jiná paliva meziročně vzrostly o 4,1 %. Ceny v restauracích a hotelech vzrostly o 4 %. Ceny potravin a nealko nápojů vzrostly o 3,9 %.

V růstu cen v červnu předběhlo Slovensko celou EU. Ceny potravin se v červnu na Slovensku zvýšily o 0,5 %. Podle ministerstva zemědělství je to důkazem toho, že obchodníci zneužívají svojí dominantní sílu na úkor spotřebitelů a dodavatelů.

Zahraniční obchod

Dle předběžných údajů Statistického úřadu SR v letošním červnu slovenský export převýšil import o 203,6 mil. EUR, zatímco v květnu byl export vyšší pouze o 153,4 mil. EUR.  Kumulativně od začátku letošního roku přebytek zahraničního obchodu dosáhl 1,311 mld. EUR. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je letošní přebytek o 520 mil. EUR nižší.

Za letošní první pololetí Slovensko vyvezlo zboží za 40,726 mld. EUR, což představuje meziroční růst o 3,3 %. Slovenský dovoz za uvedené období byl za 39,415 mld. EUR, což představovalo meziroční růst o 4,9 %.

Nejvíce obchodovanou komoditou byly stroje a přepravní zařízení s podílem 62,8 % na celkovém vývozu a 50,5 % na celkovém dovozu.

Běžný účet platební bilance kumulativně za pět letošních měsíců vykázal záporné saldo ve výši 296 mil. EUR. Oproti dubnu se záporné saldo snížilo o 168 mil. EUR.

Hrubá zahraniční zadluženost

Celková zadluženost SR dosáhla ke konci prvního letošního čtvrtletí výše 100,398 mld. USD, z toho vlády a NBS 59,19 mld. USD.

V této souvislosti lze doplnit, že slovenské domácnosti aktuálně dluží více než živnostníci a firmy. Objem úvěrů na Slovensku vzrostl od roku 2010 o více než 60 %. Objem úvěrů pro domácnosti z toho vzrostl o více než 115 %.

Energetika

Státní energetický holding stále není realitou. Již přes dva roky se na Slovensku diskutuje o vytvoření státního energetického holdingu, který by přebral všechny státní akcie v energetických podnicích. Podle aktuálních vyjádření mluvčího ministerstva hospodářství není jisté, zda se podaří dotáhnout tento politický projekt do parlamentních voleb.   

Obchodníci s plynem projevili zájem o slovensko-maďarský plynovod. Plynovod, který sice existuje již pět let, ale je využíván pouze minimálně, by měl podle kontraktů příští rok přepravit ve směru ze Slovenska do Maďarska více než 2,7 mld. mᶾ zemního plynu. Slovenská společnost Eustream, a.s. je však přesvědčena, že toto plynovodní propojení má budoucnost. Plynovod má přepravní kapacitu  4,5 mld. mᶾ zemního plynu ročně ve směru ze Slovenska do Maďarska.

Podle společnosti Eustream, a.s. byla v letošním červenci zaznamenána výrazně zvýšená přeprava zemního plynu z Ukrajiny. Ve vstupním místě Velké Kapušany na Slovensku v průběhu deseti červencových dnů překračovala přeprava zemního plynu 200 mil. mᶾ za den. Nejvyšší hodnota přes 210 mil. mᶾ  za den překročila rekord z ledna 2012. Zvýšené objemy měly podle plynařů souviset s naplánovanou odstávkou plynovodu Nord Stream. 

Slovenský přepravce ropy, státní společnost Transpetrol, a.s. pravděpodobně nebude od ruské strany požadovat odškodné za dodávky znečištěné ropy.

Společnost Slovnaft, a.s.[1]v rámci podnikatelské mise vedené předsedou Národní rady SR (dále NR SR) A. Dankem v Rusku podepsala s ruskou společností Tatneft memorandum o spolupráci. Podle předsedy NR SR A. Danka obchod a průmysl Tatarské republiky má Slovensku co nabídnout. Slovensko podle A. Danka v mnohém za touto republikou zaostává. Předseda Danko považuje mnohé jejich produkty za úžasné a jako příklad uvedl letadla, vrtulníky a lodě. Předseda A. Danko zároveň vyzval slovenská média, aby podnikatelskou misi v Rusku vnímala jako možnost šíření dobrého jména Ruska mezi slovenskými podnikateli.

Projekt nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích je v útlumu, čeká se na vhodnější situaci na trhu.  Podle ministerstva hospodářství to však neznamená, že by měl být projekt zrušen. V současnosti se velkoobchodní cena elektřiny pohybuje na úrovni cca 54 EUR za MWh a podle energetiků se výstavba vyplatí při ceně 80 EUR za MWh. Podle mluvčího ČEZ R. Gazdíka ČEZ má zájem na projektu pokračovat.

Ministerstvo životního prostředí SR ve své zprávě o implementaci Národního akčního plánu za rok 2018 konstatuje, že strategický cíl, který stanovuje 50- procentní podíl zelených zakázek, se zatím nedaří plnit. Počet zelených zakázek v SR představuje cca 7,58 procenta z celkového počtu zakázek a finanční hodnota uskutečněných zelených zakázek představuje 3,83 procenta hodnoty všech zakázek na Slovensku v roce 2018.

Zemědělský podnik Agroban s.r.o. v Rimavské Sobotě postaví pro vlastní potřeby elektrické a tepelné energie bioplynovou stanici. Stanice využije biomasu vyprodukovanou v živočišné výrobě.

Doprava

Slovensko zaznamenává podle statistik Národní banky Slovenska prudký nárůst podílu automobilů s alternativním pohonem. V rámci exportu aut s alternativním pohonem z jednotlivých zemí předběhlo podle NBS Slovensko jak Českou republiku, tak i Německo.

Práce a sociální věci

Podnikatelé ani zaměstnavatelé nesouhlasí s připravovaným návrhem na zvýšení minimální mzdy. Podle mnoha vyjádření nemá institut minimální mzdy význam a již vůbec jeho politické určování celkové výše. Odboráři navrhovali minimální mzdu ve výši 635 EUR a zaměstnavatelé ve výši 585,20 EUR. Nejvýrazněji se o radikální zvýšení minimální mzdy zasazuje strana Smer-SD a její předseda R. Fico.

Legislativa

Prezidentka SR Z. Čaputová vrátila do NR SR na opětovné projednání novelu zákona o mírovém využívání jaderné energie, tzv. atomový zákon. Předložená novela zákona by podle prezidentky bezdůvodně omezovala práva veřejnosti k přístupu k informacím, účasti veřejnosti v rozhodovacím procesu v tak citlivé oblasti jakou je spuštění a provoz jaderných zařízení.

Ministerstvo hospodářství SR vyhlásilo 1. 7. 2019 historicky první výzvu na podporu výstavby veřejně přístupných nabíjecích stanic pro elektromobily. O finanční příspěvek mohou požádat obce, města, vyšší územní celky a jimi zřízené organizace. Minimální výše dotace na koupi elektronabíječky je 2 500 EUR a maximální je stanovena na 5 000 EUR. Dotace bude přidělovat Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA). Podpora nabíjecí infrastruktury je jedním z výstupů, který obsahuje Akční plán na podporu rozvoje elektromobility v SR, který slovenská vláda schválila letos v březnu.

 Místopředseda slovenské vlády pro investice R. Raši se vyjádřil, že Slovensko trpí nedostatkem inovačních diplomatů. Cíleně má zatím Slovensko umístěno inovační diplomaty ve čtyřech technologicky nejvyspělejších zemích – Čína, Izrael, USA a Finsko. Inovační diplomati mají podle Rašího  vytvářet co nejlepší obraz o Slovensku v dané zemi, získávat relevantní informace, rozvíjet obchodní vztahy a investice

Aktivity českých firem

Plzeňský Prazdroj Slovensko zvyšuje svůj obrat. Celkový obrat v roce 2018 dosáhl více než 126 mil. EUR. Zisk z toho firma vykázala v hodnotě přes 11 mil. EUR.

Finanční a investiční skupina PPF P. Kellnera jednala s majiteli Markízy, tedy společností CME o koupi slovenské televize Markíza. Prodej Markízy je již údajně v závěrečné fázi. Skupina PPF má na Slovensku v portfoliu i telekomunikačního operátora O2 Slovakia a poskytovatele spotřebních úvěrů Home Credit Slovakia.

Český ČEZ a slovenský InoBat [2]) spolupracují na projektu v oblasti skladování energie ve střední a východní Evropě. Projekt podporují i firmy IPM Group Brno, energetický koncern A.EN Group a MSM Group (obranný a civilní strojírenský podnik) patřící pod Czechoslovak Group).  

Investiční příležitosti

Národní dálniční společnost připravuje vypsání nové soutěže na dokončení výstavby hlavní trasy úseku dálnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelem Višňové. Do konce letošního roku připraví i vypsání soutěže na zhotovitele střediska správy a údržby, dodavatele technologie a po dokončení přípravy i soutěž na odpočívadlo Turie. Celkové náklady na dostavbu se odhadují ve výši 540 mil. EUR.

Vláda SR schválila rekonstrukci a modernizaci Univerzitní nemocnice Bratislava – jedná se o modernizaci nemocnice v Podunajských Biskupicích a v části Ružinov. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 100 mil. EUR.

O odkoupení části pozemků na slovensko-polských hranicích se zajímají polské společnosti za účelem výstavby vodního parku.

 


[1]) Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Klíčovou společností skupiny je Slovnaft, a.s., která se zabývá zejména zpracováním ropy. Skupina je členem mezinárodní skupiny MOL. Skupina MOL 98,6% akcionář Slovnaftu zveřejnila zájem o odkoupení akcií minoritních vlastníků. Tato nabídka však byla ze strany malých akcionářů odmítnuta a aktuálně NBS zkoumá připravované odkupování akcií z důvodu podezření, že se jedná o manipulaci.

 

[2] )Startupová společnost InoBat s vznikla v roce 2018 a jejím cílem je vybudování výrobních linek na baterie používané v oblasti elektromobility, skladování energie a alternativních paliv. V letošním květnu podepsala memorandum o porozumění, které se týká projektů v oblasti vodíkových technologií s plynárenským koncernem MOL.