česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červenec 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR ke konci července 2020 byly meziročně nižší o 756 mil. EUR. Výdaje státního rozpočtu SR se k uvedenému termínu meziročně zvýšily o 1 650,5 mil. EUR. Státní rozpočet SR vykázal za sedm letošních měsíců  schodek ve výši 3 833,1 mil. EUR.

Celkové příjmy státního rozpočtu k 31. 7.2020 dosáhly 7,388 mld. EUR a výdaje činily 11,221 mld. EUR.

U daňových příjmů  meziroční výpadek představoval 781,6 mil. EUR (- 11,3 %). Negativní vývoj byl u daně z příjmu právnických osob 454,6 mil. EUR, u DPH  215,0 mil. EUR. Meziroční pokles vykázala SR i z příjmů z rozpočtu EU, a to ve výši 4,0 mil. EUR.

V rámci výdajů byly nižší výdaje  na obsluhu státního dluhu o 63,7 mil. EUR. Meziročně o 29,0 mil. EUR byla vyšší platba SR do rozpočtu EU. Transfer do Sociální pojišťovny byl meziročně vyšší o 669,9 mil. EUR. Uvedené zvýšení výdajů bylo především v kapitole Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, kde došlo k meziročnímu zvýšení čerpání výdajů o 759,3 mil. EUR.

Míra inflace

Meziroční míra inflace na Slovensku podle statistik Eurostatu dosáhla v červenci úrovně 1,8 % a  zůstala tak na stejné úrovni jako v letošním červnu. K meziročnímu růstu inflace přispěl především růst cen potravin, alkoholu a tabáku o 2 %, průmyslového zboží o 1,7 %  a služeb o 0,9 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v letošním červnu dosáhla úrovně 7,40 %.  V porovnání s předcházejícím měsícem vzrostla o 0,20 procentního bodu (p. b.). Meziročně vzrostla o téměř 3 %.

Úřady práce evidovaly ke konci června 203 586 uchazečů o zaměstnání. Po třech měsících  je zde evidován  nárůst volných pracovních míst. Nejvíce volních míst je na pozici operátor a montér strojů a zařízení a nejméně pro pomocné a nekvalifikované dělníky.

Zahraniční obchod

V letošním červnu vykázala SR rekordní přebytek zahraničního obchodu. Celkový vývoz zboží ze Slovenska  dosáhl v červnu téměř 6,4 mld. EUR, což je meziročně méně  pouze o 1,2 %. Pro porovnání v letošním květnu byl  meziroční propad ve vývozu až 33,9 %. Celkový dovoz v červnu dosáhl hodnotu 5,7 mld. EUR a byl meziročně nižší pouze o 8,9 %, zatímco v květnu byl meziroční propad až 16,7 %.

Saldo zahraničního obchodu SR  bylo v červnu aktivní ve výši 709,9 mil. EUR a bylo meziročně vyšší o 480,2 mil. EUR. Hodnota  salda  v letošním červnu  podle Statistického úřadu SR patří  k nejvyšším aktivním hodnotám měsíčních výsledků v historii slovenského zahraničního obchodu vůbec.

Za první pololetí 2020 byl celkový vývoz Slovenska meziročně nižší o 17,1 % a dosáhl 33,756 mld. EUR.  Hodnota celkového  dovozu  zůstala meziročně nižší o 15,6 % a dosáhla výše 33,57 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR za letošní pololetí bylo aktivní v objemu 185,9 mil. EUR, bylo o 730,9 mil. EUR nižší než  ve stejném období roku 2019.

Energetika

Elektřina

Ministerstvo hospodářství SR nepřipouští nedostavění nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Mochovce (JEMO). Třetí blok JEMO musí být podle ministerstva spuštěn do komerčního provozu co nejdříve bez dalšího  navyšování rozpočtu. Termín  komerčního provozu a tedy zavážení jaderného paliva do bloku však ministerstvo  nekonkretizovalo.

Slovensko neuplatní předkupní právo na nákup 49 % akcií společnosti Východoslovenská energetika (VSE) Holding, a.s. Jako protihodnotu získalo od německé společnosti E. ON  35 mil. EUR a např. možnost  odkoupení paroplynové elektrárny Malženice.

V rámci transformace regionu horní Nitry (po uzavření hnědouhelných dolů) předložily Slovenské elektrárny na posouzení záměr vytápění oblastí na horní Nitře. Na vytápění hodlají použít plyn a biomasu. Náklady na projekt jsou odhadovány na 14 až 18 mil. EUR.

Jednání vlády SR a Národní rady SR

Slovenská vláda schválila prodloužení poskytování  podpory na udržení zaměstnanosti v souvislosti s Covidem-19. Podle  původního  projektu měla podpora skončit  v červnu 2020. Podle schváleného návrhu by  podpora  na udržení zaměstnanosti měla pokračovat až do konce letošního roku, tedy do doby dokdy by  vláda SR měla schválit návrh zákona o zavedení trvalého mechanismu podpory zkrácené pracovní doby tzv. Kurzarbeit.

Vláda SR schválila nařízení, kterým se navrhuje odklad odvodu na sociální, zdravotní a důchodové pojištění pro OSVČ za měsíc červenec 2020 do 31. 12. 2020.

Poslanci NR SR schválili návrh změn ve státním rozpočtu SR na rok 2020. Schodek rozpočtu se následkem schválených změn zvýší  až na 12 mld. EUR. Oproti původnímu  rozpočtu, schválenému vládou R. Fica, se schodek zvýší o 9,2 mld. EUR. Návrh zákona již podepsala  prezidentka SR. 

Ministerstvo hospodářství SR připravuje druhé kolo výzvy na podporu budování nabíjecích stanic pro elektromobily. Na dotaci ministerstvo vyčlenilo 650 tis. EUR a o podporu mohou vedle samospráv žádat i podnikatelé.

Ze zdrojů EU využila SR k 30.6.2020 5,202 mld. EUR, což představuje třetinu celkové sumy v objemu 15,343 mld. EUR. V této souvislosti  ministr hospodářství  vyjádřil obavy z toho, zda bude Slovensko schopné využít desítky miliard  ze zdrojů EU vyplývajících z aktuální bruselské dohody.

Aktivity českých firem

Česká rafinérská společnost Unipetrol pokračuje v rozšiřování své sítě  čerpacích stanic Benzina na Slovensku.

Česká investiční a realitní skupina Arete vstoupila na slovenský trh. Na Slovensku vlastní  nemovitosti v Žilině, v Novém Městě nad Váhem a v okolí Košic v celkové hodnotě přes 50 mil. EUR.

Investiční příležitosti

Dopravní podnik města Bratislava plánuje nákup 40 nových tramvají a 50 nových trolejbusů.

Příprava národního projektu vytápění v oblasti horní Nitra, kde se odhadují náklady ve výši 14 až 18 mil. EUR.

Projekt výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily, kde je vyčleněných 650 tis. EUR.