česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

červenec 2021

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR ke konci letošního července dosáhly 9,042 mld. EUR, meziročně se zvýšily o 1,654 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu ke konci  července činily 12,757 mld. EUR a byly meziročně vyšší o 1,535 mld. EUR. Meziročně se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 118,1 mil. EUR. Státní rozpočet SR dosáhl ke konci července schodek ve výši 3,715 mld. EUR.

Daňové příjmy se meziročně zvýšily o 1,327 mld. EUR (+ 21,6 %). Pozitivně byly ovlivněny  zejména výběrem daně z přidané hodnoty.

V rámci výdajů klesly výdaje na obsluhu státního dluhu, meziročně o 368,3 mil. EUR (- 55,2 %).  K meziročnímu nárůstu o 158,0 mil. EUR  došlo u výdajů státního rozpočtu souvisejících s čerpáním  prostředků z rozpočtu EU.

Dle Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRO) by letošní deficit veřejné správy měl dosáhnout 7 % HDP, tedy 6,82 mld. EUR. V porovnání s červnovým odhadem, kdy rada prognózovala  deficit na úrovni 7,2 % HDP,  je aktuální prognóza optimističtější a podle rady znamená, že riziko zhoršení  hospodaření oproti odhadu vlády  je nízké. Nejvýraznější pozitivní vliv na rozpočet rada odhaduje u daňových příjmů.

Cenový vývoj

V červnu se tempo růstu cen zrychlilo. Zatímco v květnu byl meziroční růst cen o 2,2 %, v červnu  ceny meziročně vzrostly o 2,9 %. Jedná se o nejvyšší míru inflace od února 2020. Na růstu cen se podílely především ceny za bydlení a ceny potravin.

Ceny potravin a nealko nápojů v červnu meziročně vzrostly o 1,4 %, z toho ceny zeleniny o 7,9 %, oleje a tuky o 7 % a nealko nápoje o 2,8 %.

Na růstu cen se výrazně  podílely i ceny  paliv a mazadel, meziročně o 21,7 %.

Výrazně vzrostly ceny  nemovitostí. Ceny novostaveb v Bratislavě např. poprvé v historii překonaly hranici 4000 EUR za metr čtvereční. Průměrná cena bytů v Bratislavě  dosáhla 248 tis. EUR.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v letošním červnu dosáhla úrovně 7,76 %, oproti  předcházejícímu měsíci se snížila o 0,16 procentního bodu.  

Míra nezaměstnanosti z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla v červnu 8,37 %.

Úřady práce  na Slovensku evidovaly ke konci června 96,4 tis. osob, které byly bez práce déle než jeden rok. V porovnání s letošním květnem počet dlouhodobě nezaměstnaných vzrostl o 969 osob.  Meziročně počet dlouhodobě nezaměstnaných vzrostl o 48 %. 

Na Slovensku stoupá počet pracujících cizinců. Ke konci června pracovalo na Slovensku 68,3 tisíc cizinců, což je proti květnu nárůst o 350 osob. Nejpočetnější skupinou jsou nadále Ukrajinci a Srbové.

Zahraniční obchod

Saldo zahraničního obchodu SR skončilo v letošním květnu aktivní v objemu 142,7 mil. EUR. V meziročním porovnání je to  méně o 109,8 mil. EUR.

Slovensko v květnu vyvezlo zboží za 6,9 mld. EUR, což představovalo meziroční  nárůst o 49,8 %. Dovoz zboží byl za 6,8 mld. EUR a byl meziročně vyšší o 55,2 %.

Nejvíce obchodovanou skupinou v zahraničním obchodě SR byla přepravní zařízení, kam patří  i vývoz automobilů.

Energetika

Slovensko  stále není soběstačné ve výrobě elektrické energie. Z dostupných údajů vyplývá, že v loňském roce dovezl SR elektrickou energii především z ČR a Polska a to 318 GWh.  V prvním pololetí letošního roku to bylo 184 GWh. Jen v červnu spotřeba elektrické energie dosáhla 2,43 TWh, což představovalo meziroční nárůst o více než 11 %.

Slovenské elektrárny, a.s., které produkují dvě třetiny z celkové výroby elektrické energie v SR, vykázaly nárůst zisku i v loňském, pandemickém roce. Čistý zisk společnosti  vzrostl  na 60 mil. EUR z  23 mil. EUR  v roce 2019.

Slovenské energetické strojírny, a.s..(SES) Tlmače, jejichž majoritním akcionářem je společnost EP Industries (Daniela Křetinského) odprodává za 16 mil. EUR výrobní areál a 150 pracovníků popradské společnosti Tatravagonce. Záměrem nového vlastníka výrobního areálu je výroba vagónů pro železniční dopravu.

Vládní strana OĽANO vítá dohodu mezi USA a Německem, která umožní dokončení plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Zároveň pozitivně hodnotí, že se obě země dohodly na kompenzacích pro Polsko a Ukrajinu. Slovensko dle OĽANO očekává, že Německo a USA podpoří prodloužení smluv o transitu ruského plynu přes Ukrajinu a Slovensko po roce 2024. Jedná se o strategický státní zájem a nejsilnější vládní strana věří, že ministerstvo hospodářství se zasadí o to, aby Slovensko touto dohodou neutrpělo ztráty.

Automobilový průmysl

Bratislavský Volkswagen se připravuje na investici ve výši 1 mld. EUR do produkce modelů Volkswagen Passat a Škoda Superb.

Legislativa

V rámci novely zákona o daňovém řádu vláda SR schválila nové nástroje v boji proti daňovým podvodům, jako i motivaci daňových subjektů k dobrovolnému plnění daňových povinností.

S cílem zmírnění následků pandemie připravilo slovenské ministerstvo dopravy a výstavby schéma pomoci pro sektor dopravy v hodnotě 19,4 mil. EUR. Limit na žadatele je stanoven na 200 tis. EUR. Maximální výše pomoci je do 80 % oprávněných nákladů.

Na slovenském plynárenském trhu dojde k několika změnám. Změní se vyhláška o cenové regulaci. Cílem je aktualizace současného  regulačního období, které se prodlužuje  o jeden rok do 31. prosince 2022. Vyhláškou se  taktéž upravuje  způsob výpočtu ceny za přístup do přepravní sítě a přepravy plynu.

Od 1. 8. 2021 platí novela živnostenského zákona, která  např. povoluje přerušení  živnosti  na jakékoliv dlouhé období a nahlašování provozu živnosti se prodlužuje až do 15 dnů od  zřízení své provozovny. Dosud  tak musel živnostník udělat v den zřízení provozovny.

Investiční příležitosti

Státní podnik Vodohospodářská výstavba připravuje nový mezinárodní tendr na generální opravu vodní elektrárny Gabčíkovo. Modernizace  vodní elektrárny  má být  financována ze zdrojů EU. Původní tendr z roku 2017 byl zrušen i z důvodu vážného nedostatku v jeho zadání.  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR připravuje projekt další liberalizace železniční osobní dopravy, který by měl otevřít možnosti pro uchazeče z Evropy, a tak nahradit dosud monopolní postavení Železniční společnosti Slovensko.

Významnou investiční příležitostí na Slovensku bude připravovaná oprava několika desítek mostů a silničních přemostění. Některé bude nutné úplně zbořit a postavit nové a zbytek potřebuje rozsáhlou opravu. Oprava mostů by se měla hradit přes soukromé zdroje, formou PPP projektů.

Další  příležitostí by měla být výstavba státem podporovaných nájemních bytů. Podpora státního  nájemního bydlení je jednou z priorit současné vlády s podmínkou, že to nezatíží  státní rozpočet ani  rozpočty samospráv.

Aktivity českých firem na Slovensku

Aktuálně probíhá schvalovací řízení procesu organizačního propojení české Generali pojišťovny se slovenskou pojišťovnou Generali.

Vznik nového holdingu J&T Capital Partners, spoluzaložili  P. Tkáč (J&T) a D. Křetinský.  Nový holding již odkoupil 44%  podíl ve společnosti EPH. Odkoupí  i 44% podíl v klubu AC Sparta Praha.

Český výrobce proudových letadel Aero Vodochody nabídl Slovensku přesun výroby některých části letadla L-39NG. Český výrobce podepsal memorandum o spolupráci s Leteckými opravnami Trenčín.

Do Trenčína se vrací i část výroby nákladních automobilů značky Tatra. Vyrábějí se tam  povozky Tatra 8x8. Aktuálně tam  pracuje 30 lidí, zvyšováním výroby by jejich počet měl překročit stovku.

Resort obrany SR plánuje obnovu vozového parku. V blízké době bude potřebovat více než 1500 nákladních vozidel a proto  připravuje mezinárodní soutěž. V první fázi plánuje nákup 76 obrněných vozidel  8x8.  Náklady jsou odhadovány na úrovni  332 mil. EUR.