česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

duben 2019

1. Ekonomika

Státní rozpočet

Schodek státního rozpočtu SR se v letošním dubnu oproti předcházejícímu měsíci prohloubil o 41 mil. EUR a dosáhl 1,207 mld. EUR. Meziročně se schodek zvýšil o 655,8 mil. EUR.

Celkové výdaje státního rozpočtu se ke konci letošního dubna meziročně zvýšily o 16,5 % na 5,538 mld. EUR. Celkové příjmy se za uvedené období meziročně zvýšily o 3,1 % na 4,331 mld. EUR.

Daňové příjmy se meziročně zvýšily o 118 mil. EUR (+ 3,3 %). Pozitivní vývoj byl u daně z přidané hodnoty ve výši 126 mil. EUR, u spotřebních daní ve výši 10 mil. EUR. Nepříznivý vývoj byl vykázán u daně z příjmu právnických osob ve výši 35,5 mil. EUR a u daně z příjmu fyzických osob ve výši 13,2 mil. EUR.

Výdaje na obsluhu státního dluhu meziročně klesly o 4,8 mil. EUR. V rámci výdajů státního rozpočtu souvisejících s čerpáním prostředků z rozpočtu EU (EU fondy) došlo k meziročnímu nárůstu o 4,5 mil. EUR (nárůst zdrojů spolufinancování).

Trh práce

V letošním březnu dosáhla míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku úrovně 5,03%. Oproti předcházejícímu měsíci míra nezaměstnanosti poklesla o 0,13 procentního bodu (p. b.), meziročně se snížila o 0,52 p. b.  Očekává se, že v dubnu míra nezaměstnanosti klesne pod úroveň 4 %.

Ke konci března 2019 pracovalo na Slovensku 70,8 tis. cizinců. V meziročním porovnání to znamená nárůst o 1,3 tis. cizinců.

Zahraniční obchod

Za leden až březen vyvezla SR zboží v hodnotě 20 643,5 mil. EUR a dovezla za 19 670,5 mil. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo aktivní v objemu 973,1 mil. EUR. V meziročním srovnání byl letošní slovenský vývoz za uvedené období vyšší o 7,8 % a dovoz byl vyšší o 6,9 %. Aktivní saldo zahraničního obchodu SR bylo meziročně vyšší o 220 mil. EUR.

Nejvíce obchodovanou komoditou v zahraničním obchodě SR za uvedené období byly stroje a přepravní zařízení s podílem 62 % na celkovém vývozu a s 50,3 % podílem na celkovém dovozu.

Platební bilance

Běžný účet platební bilance SR skončil letos v únoru schodkem ve výši 158 mil. EUR. Kumulativně za první dva letošní měsíce tak dosáhl schodek běžného účtu platební bilance 250 mil. EUR. Kladní bilance byla vykázána při obchodování se zbožím a službami. 

Z aktuální zprávy o vývoji veřejných financí SR, kterou prezentovala Rada pro rozpočtovou odpovědnost, vyplývá, že dlouhodobá udržitelnost veřejných financí SR se zhoršila. Pokud chce vláda udržet dluh SR na bezpečných hodnotách, musí přijmout opatření ve výši 1,32 % HDP. V tom však nejsou zahrnuty dosahy zákona o důchodovém stropu. V případě jeho zahrnutí jsou nutná opatření navíc o 2,32 % HDP, což představuje cca 2,1 mld. EUR. To by mělo přispět k postupnému snižování dluhu. 

Energetika

Ropa, plyn

Slovenský přepravce ropy, společnost Transpetrol, a.s., zastavil 25. 4. 2019 přepravu ropy ropovodem Družba z důvodu jejího znečištění. Přeprava ropy z RF do Evropy ropovodem Družba by měla být obnovena v polovině května. Dohodly se na tom ropné přepravní společnosti ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Maďarska. Zároveň se Slovensko a Maďarsko dohodly na tom, že se společně připraví na hrozbu případné další plynové krize. Ta může nastat začátkem příštího roku, kdy má končit současná dohoda mezi RF a Ukrajinou o tranzitu plynu přes Ukrajinu. Slovenský ministr hospodářství P. Žiga se se svým maďarským protějškem dohodl proto na společné přípravě na případnou plynovou krizi. Jednou z možností jak předejít možné krizi je podle maďarského ministra vybudování nového plynovodu z jihu, jako rozšíření projektu Turkish stream, přes Srbsko a Bulharsko. Tato trasa by pak zásobovala i Maďarsko a následně přes plynovodní propojení i Slovensko. Podle maďarského ministra se tím i prokazuje, že vybudování propojení mezi SR a Maďarskem bylo správným rozhodnutím.

Slovenský přepravce zemního plynu, společnost  Eustream, a.s., pomůže při unbundlingu (právní vyčlenění přepravy, distribuce a dodávky plynu) ukrajinské energetické společnosti Naftogaz.

Slovenská  bloggerka  na stránce bgn.sk  uvedla, že podle prezidenta Putina je reverzní tok zemního plynu ze Slovenska na Ukrajinu podvod a je pouze zástěrkou politických manipulací a existuje pouze na papíře. Reálně by to pak znamenalo, že Porošenkova vláda nakupovala ruský plyn. Není možné, aby se přes den přepravoval plyn ukrajinským potrubím v tranzitu do Evropy a v noci se proměnil do reverzního režimu. Podle citovaného prezidenta Putina ve skutečnosti tranzitní plyn přichází na Ukrajinu přes odbočky potrubím, vedoucím přes Ukrajinu.

Elektřina

Termín dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (JEMO) se opět posouvá a opět se navyšují náklady. Rozpočet dostavby nových bloků se má zvýšit o dalších 270 mil. EUR [1]) a technická připravenost 3. bloku na zavezení paliva se očekává až v průběhu letošního léta. Zatím poslední termín připravenosti 3. bloku byl konec roku 2018. Důvodem dalšího posunutí termínu je, že některé povolovací procesy budou trvat déle než se předpokládalo. Je to zřejmě reakcí na aktuální vyjádření rakouského kancléře, který v rozhovoru se slovenským premiérem měl dát důrazně najevo bezpečnostní obavy Rakouska z JEMO a usiloval o úplné zastavení dostavby JEMO. S upozorněním na závažné chyby v projektu dostavby JEMO se na rakouskou ekologickou organizaci Global 2000 obrátili bývalí pracovníci a inženýři z JEMO. V reakci na vyjádření rakouského kancléře slovenský premiér opakovaně zdůraznil, že  JEMO bude splňovat nejvyšší bezpečnostní standardy. Mnohé diskuze v Rakousku ohledně bezpečnosti elektrárny jsou vedené na úrovni neprokázaných informací a iracionálních faktů, uvedl slovenský premiér. Podle aktuálních informací však posunutí termínu zavážení paliva do 3. bloku, a tím i jeho spuštění do provozu, není způsobeno trváním horké hydrozkoušky, ale tlakem Rakouska vůči spuštění jaderných bloků do provozu. Podle aktuálního vyjádření ředitele Slovenských elektráren (SE) B. Strýčka SE očekávají, že z důvodu nedostatečného zabezpečení JEMO proti pádu velkého letadla, bude napadnuto rozhodnutí Úřadu jaderného dohledu o zavážení jaderného paliva do 3. bloku JEMO.

Skupina MOL zveřejnila minoritním akcionářům společnosti Slovnaft, a.s. svůj zájem odkoupit zbylých 1,6 % akcií.

Doprava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR hodlá ještě v letošním roce připravit národní plán dopravní obslužnosti, který by měl objektivně definovat potřeby veřejné dopravy na Slovensku. Má odstranit souběhy a určit klíčové přestupní uzly mezi železniční a autobusovou dopravou.

Výstavba dálnic a rychlostních silnic na Slovensku trvá již 50 let. Dokončení celé plánované sítě, včetně hlavní dálnice D1 (Bratislava-Košice), zůstává nadále v nedohlednu.

Výstavba úseku dálnice D4 a rychlostní silnice R7 v okolí Bratislavy v délce 59 km zatím postupuje podle PPP projektu.

Na straně druhé zpožděná výstavba dálničního přivaděče do Žiliny a značné komplikace spojené s výstavbou navazujícího úseku s tunelem Višňové, způsobí po otevření nového 11 kilometrového úseku D1 (Hričovské Podhradie –Lietavská Lúčka) dopravní kolaps ve městě Žilina.

Ministr hospodářství P. Žiga se v dubnu zúčastnil v čínském Pekingu summitu Belt and Road. Účast Slovenska na summitu je podle ministra potvrzením toho, že SR má zájem o projekt novodobé Hedvábné stezky zájem a rovněž o rozvoj ekonomické spolupráce.   

Automobilový průmysl, jako klíčový segment slovenské ekonomiky, se na celkové průmyslové produkci SR podílí cca 47 % a na průmyslovém exportu Slovenska cca 35 %.

Vládní kabinet hodlá i v dalším období věnovat zvýšenou pozornost tomuto průmyslovému odvětví. Vláda schválila opatření na odstranění bariér pro trvale udržitelný rozvoj automobilového průmyslu na Slovensku. Přijala 21 usnesení, která jsou formulována tak, aby přispěla k jeho dalšímu rozvoji.

Vláda připravuje podpis memoranda se Svazem automobilového průmyslu, aby přijímaná opatření v tomto resortu byla ve prospěch rozvoje tohoto resortu. Vláda chce povzbudit investory, kteří se rozhodují, zdali budou nebo nebudou na Slovensku pokračovat a vyrábět nové modely, aby tak učinili.  

Aby si Slovensko udrželo významnou pozici v tomto odvětví, je podle ministra hospodářství nutné reagovat na současné trendy elektrifikace aut a na přechod k čistější a ekologičtější dopravě.

Po bratislavském Volkswagenu začala s výrobou elektromobilů i trnavská automobilka. Její Peugeot s elektrickým pohonem by se do prodeje měl dostat koncem letošního roku.

2. Legislativa

Prezident A. Kiska podepsal novelu zákona o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a pozemkových společnostech. Novela zákona vstoupí v platnost od června 2019 a znamená významný posun v procesech manipulace s půdou, která je ve vlastnictví jak státu, tak i ve správě Slovenského pozemkového fondu. Legislativní změny ve slovenském zemědělství jsou podle Slovenské zemědělské a potravinářské komory i předpokladem oživení domácího agropotravinářského sektoru.

Slovenský  agroresort zahájil pozemkové úpravy za 45 mil. EUR. Pozemkové úpravy jsou jedním ze základních řešení vlastnických práv k zemědělským a lesním pozemkům. Na Slovensku je v současnosti 8,4 milión vlastnických parcel, 4,4 milión evidovaných vlastníků pozemků a 100,7 milión spoluvlastnických vztahů. Průměrný počet spoluvlastníků na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v průměru vlastní 22,74 parcel.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny předložilo do připomínkového řízení návrh změny Zákoníku práce. Návrh souvisí s povinností transpozice směrnice EU o vysílání pracovníků. Bude se tedy týkat firem vysílajících své zaměstnance na Slovensko. Krátkodobé vyslání zaměstnance do 12 nebo 18 měsíců, se má odlišit od dlouhodobého vyslání nad 12 resp. nad 18 měsíců.  

Vláda SR schválila novelu zákona o nouzových zásobách ropy a ropných produktů. Cílem novely je zefektivnit státní dohled nad nouzovými zásobami ropy a ropných produktů. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2020.

Evropská komise uvalila předběžné opatření na zákon o zvláštním odvodu obchodních řetězců, který schválila Národní rada SR (NR SR). Předseda  NR SR A. Danko (SNS), který zákon předkládal, v reakci na postoj EK předložil zákon, který ruší zvláštní odvod pro řetězce.

Prezident A. Kiska podepsal ústavní zákon, kterým se stanovuje věková hranice pro odchod do důchodu na úrovni 64 let. Zákon nabyde účinnosti od 1. července 2019.

Státní veterinární správa SR podepsala protokol s Generální administrativou celní správy Čínské lidové republiky o veterinárních a hygienických požadavcích pro mléčné výrobky. Slovensko tento akt považuje za významný krok pro snížení negativního salda SR v agropotravinářském sektoru. Export mléka do Číny by měl pomoci rozvoji živočišné výroby na Slovensku.

 Ve funkci ministra financí skončil Peter Kažimír. Od června letošního roku nastoupí P. Kažimír na post guvernéra Národní banky Slovenska.

Novým ministrem financí se stal Ladislav Kamenický (Smer-SD).

3. Aktivity českých firem

Společnost Kofola obnovuje na Slovensku produkci minerální vody Kláštorná. Společnost Kofola dále plánuje otevřít v regiónu Kláštora pod Znievom výkup bylin a vytvořit tak další pracovní místa.

Majoritní vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský přebírá od finanční společnosti J&T 40% podíl ve fotbalovém klubu Sparta. Jeho podíl v klubu  by se tak měl dostat na 56 %.

4. Investiční příležitosti

Slovenský premiér jednal s finanční skupinou Penta o možnosti odkoupení již budované nemocnice v bratislavské lokalitě Bory. V případě odmítavého postoje Penty k tomuto prodeji stát podle premiéra obnoví dostavbu již přes 30 let chátrajícího skeletu plánované státní univerzitní nemocnice Rázsochy.

V letošním roce by se měla začít výstavba obchvatu města Šala. Slovenská správa silnic vyhlásila tendr na zhotovitele. Předpokládaná hodnota zakázky je 60 mil. EUR. Nabídky je nutné předložit do 6. 6. 2019, podrobně na  www.uvo.gov.sk , Věstník č. 79/2019 z 23. 4. 2019.

 


[1] ) Původní návrh ještě z roku 1986 počítal s náklady ve výši 1,3 mld. EUR, v roce 2007 po obnovení procesu dostavby, se počítalo s náklady ve výši 2,8 mld. EUR. Zatím poslední vládou schválený návrh rozpočtu je 5,4 mld. EUR. Na požadovaném 270 mil. EUR navýšení se po dohodě s akcionáři nemá vláda SR podílet.