česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

duben 2020

Ekonomika

Analytici navýšili odhad letošního propadu slovenské ekonomiky na téměř 8 %. Zatím nadále platí, že ekonomika by se měla začít oživovat v roce 2021. Podle aktuálních odhadů  bankovních analytiků by v roce 2021 měl růst hrubého domácího produktu (HDP) dosáhnout téměř 7 %.

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR vykázal na konci dubna 2020 schodek ve výši 2 419,5 mil. EUR, což představuje téměř 90 % celoroční rozpočtované úrovně 2,768 mld. EUR. Příjmy státního rozpočtu v dubnu meziročně klesly o 3,8 % na 4,166 mld. EUR. Výdaje meziročně vzrostly o téměř 19 % na 6,586 mld. EUR. Na celý letošní rok jsou příjmy státního rozpočtu plánovány na úrovni 15,793 mld. EUR a výdaje na úrovni 18,560 mld. EUR.

Míra inflace

Spotřebitelské ceny na Slovensku v letošním březnu meziročně vzrostly o 2,4 %. Průměrná roční míra inflace za období duben 2019 až březen 2020 dosáhla 2,9 %. V březnu 2020 rostly nejrychleji ceny vzdělání (+ 5 %), služeb (+4,2 %), potravin a nealko nápojů (+3,7 %).   

Trh práce

Úřady práce v SR evidovaly na konci března 142.993 disponibilních uchazečů o zaměstnání, v porovnání s předcházejícím měsícem jde o nárůst o 4 050 uchazečů. Míra evidované nezaměstnanosti se v březnu zvýšila o 0,14 p. b. na 5,19 %. Meziročně byla míra nezaměstnanosti v březnu vyšší o 0,16 p. b. Míra nezaměstnanosti měřená z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla 6,21 %. Počet pracujících důchodců dosáhl na konci března 254 tisíc.

Zahraniční obchod

Slovenský vývoz se v březnu propadl o téměř 20 %. Schodek zahraničního obchodu v březnu dosáhl podle zatím předběžných údajů Statistického úřadu SR více než 330 mil. EUR.  Kumulativně za první tři měsíce slovenský zahraniční obchod skončil schodkem ve výši 222,8 mil. EUR. Slovensko za první tři letošní měsíce vyvezlo zboží za 19,126 mld. EUR, což znamenalo meziroční pokles o 7,6 %. Slovensko dovezlo v uvedeném období zboží za 19,349 mld. EUR, což znamenalo pokles o 3,3 %. Pro porovnání v roce 2019 za uvedené období skončil zahraniční obchod SR aktivním saldem ve výši 690 mil. EUR.

Energetika

Privatizace státních podílů v energofirmách se zatím odkládá. Rozhodnout se má po pandemii Covid-19. Ministerstvo hospodářství SR je připraveno prodat státní podíly v energetických firmách, které působí na volném trhu. Neplánuje prodávat přirozené monopoly a Slovenské elektrárny, kde je prioritou dokončení Jaderné elektrárny Mochovce.

Slovenský provozovatel plynových zásobníků Nafta, a.s. a společnost Energetický průmyslový holding (EPH) získali licenci na průzkum a těžbu především zemního plynu v ukrajinských projektech Grunivska a Ochtyrska. Rozhodla o tom ukrajinská vláda. Ve společnosti EP Ukrajina má společnost Nafta 10% podíl a EPH 90% podíl.

Výstavba slovensko - polského plynovodu pokračuje zatím podle harmonogramu. Situaci komplikuje omezený režim na hranicích s Maďarskem a Českou republikou, protože se na stavbu nemohou dostat někteří subdodavatelé.

Zemědělství a potravinářství

Potravináři na Slovensku požadují zvýšení potravinové soběstačnosti. Na rozdíl od národních vlád jednotlivých zemí EU se na Slovensku v období pandemie nepodporuje zvýšení spotřeby domácích potravin.

Agrorezort na Slovensku zahájil kampaň přímých podpor na rok 2020. Termín podávání žádosti je evropskou legislativou stanoven na 15. května příslušného roku.

Stavebnictví

Podle odhadů stavebních firem se letos propadne stavební trh na Slovensku o 12,9 - 15,3 %. Hlavním důvodem má být nepřipravenost státních infrastrukturních projektů, ale i neochota soukromého sektoru investovat do výstavby a oprav.  

Finance

Slovensko prodalo na mezinárodních trzích najednou dluhopisy za 4 mld. EUR. Šlo o zatím největší prodej státních dluhopisů v regionu střední a východní Evropy.

Legislativa

Slovenská vláda připravuje změnu celého penzijního systému. Do druhého pilíře by lidé do 35 let měli vstoupit automaticky s možností z druhého pilíře vystoupit. Vláda zároveň hodlá zvýšit dlouhodobou udržitelnost prvního penzijního pilíře a posílit vazbu penzijních výdajů na demografický vývoj. Reformou pilířů penzijního systému se zároveň vláda zavazuje zlepšit finanční udržitelnost penzijního systému a zvýšit důchody občanů.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR předložilo návrh nařízení vlády SR na prodloužení podpůrného obdobní v nezaměstnanosti v období trvání pandemie. 

Ministr hospodářství SR předložil návrh na povolení částečného vývozu některého životně důležitého zboží.

V dubnu nabylo účinnosti nařízení vlády na vykonání některých opatření hospodářské mobilizace, kterým došlo k zákazu vývozu určeného životně důležitého zboží ze SR do jiné členské země EU nebo do státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Vláda SR schválila a do Národní rady SR předložila své programové prohlášení (PVV). Vláda se v něm zavazuje zabezpečit rovnost před zákonem a slibuje zvýšit důvěru ve stát a lidi, které ho reprezentují. Vláda Igora Matoviče plánuje zvýšit potravinovou soběstačnost Slovenska a nastavit spravedlivý systém podpory zemědělců. Vláda SR se nevzdává cíle dosažení vyrovnaného rozpočtu. Podle PVV cílem kabinetu je dosažení vyrovnaného hospodaření do roku 2024 za předpokladu, že po krizi se světová ekonomika zotaví. V daňové oblasti se připravuje zvyšování podílu nepřímých, majetkových a environmentálních daní. Nelze vyloučit ani návrat k systému rovné daně. Vláda zváží vyšší zdanění oligarchů a monopolů. Poslanci NR SR schválili PVV dne 30. dubna 2020.

Aktivity českých firem

RegioJet posiluje kapacitu vlaků ve špičce mezi Bratislavou a Komárnem o 800 míst denně. Opětovně jezdí na trase i poschoďová souprava.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, velvyslanectví ČR v Bratislavě