česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

duben 2021

Ekonomika

Státní rozpočet

Ke konci dubna 2021 skončil státní rozpočet SR schodkem ve výši 2 628,2 mil. EUR. Oproti stejnému období roku 2020 byly příjmy státního rozpočtu vyšší o 231,6 mil. EUR (+5,6 %). Výdaje státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 440,3 mil. EUR (+6,7 %). Schodek státního rozpočtu byl meziročně vyšší o 208,7 mil. EUR (+8,6 %).

Daňové příjmy byly meziročně vyšší o 333,1 mil. EUR (+ 9,5 %). Příznivý vývoj byl u daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob i u daně z příjmu fyzických osob. Meziročně nižší byly příjmy z rozpočtu EU. Výdaje na obsluhu státního dluhu vykázaly meziroční pokles o 281,0 mil. EUR.     

Dle aktuální zprávy Eurostatu deficit veřejné správy SR  v roce 2020 dosáhl 5,609 mld. EUR, což představuje 6,16 %  hrubého domácího produktu (HDP) SR. Dluh veřejné správy v roce 2020 dosáhl 55,181 mld. EUR, což bylo na úrovni 60,57 % HDP. Meziročně dluh vzrostl o 9,906 mld. EUR a převýšil  tak hodnotu 55 mld. EUR. Celková výše dluhu v poměru k HDP se zvýšila o 12,33 procentního bodu (p. b.). V roce 2019 dluh představoval 48,23 % HDP.

Rada pro rozpočtovou odpovědnost (RRO) odhaduje pro letošek  dluh veřejné správy SR  na úrovni  6,88 % HDP. V porovnání s březnovou predikcí to znamená prohloubení deficitu o 43 mil. EUR. Výdaje na protipandemická opatření podle RRO výrazně přesáhnou původně předpokládanou úroveň. V aktuálním odhadu dosahují výši 2,21 mld. EUR, resp. 2,3 % HDP a převyšují tak původní rámec o sumu 913 mil. EUR, resp. 0,9 % HDP.

Dle revidovaných údajů Statistického úřadu SR výkonnost slovenské ekonomiky měřena  vývojem HDP byla v roce 2020 meziročně nižší o 4,8 %. Dle předběžného odhadu byl uváděn 5,2% meziroční propad.

Cenový vývoj

Spotřebitelské ceny v březnu 2021 byly meziročně vyšší o 1,4 %. Cenový vývoj ovlivnil především růst cen paliv a zvýšení spotřební daně z tabáku a tabákových produktů. Ceny tabáku se meziročně zvýšily o více než 16 %. Sazba spotřební daně pro tabákovou surovinu je 89,30 EUR//kg.

Za letošní tři měsíce se spotřebitelské ceny na Slovensku zvýšily o 1 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti v letošním březnu dosáhla 7,98 %. Meziročně se zvýšila o 2,79 p. b. Míra nezaměstnanosti se pohybuje od 4,98 % v Bratislavském kraji po 12,12 % v Prešovském kraji. Na úrovni okresů však již ve dvou okresech (Revúca a Rimavská Sobota) byla překročena 20% míra nezaměstnanosti. Úřady práce v SR  evidují celkem 234 942 nezaměstnaných.

V březnu vzrostl počet cizinců pracujících na Slovensku. Ke konci března pracovalo na Slovensku 67 tis. zahraničních pracovníků. Nejpočetnější skupinou zůstávají  Ukrajinci.  

Zahraniční obchod

SR vyvezla v letošním březnu zboží za 8,2 mld. EUR, což představovalo meziroční růst o 38,7 %. Slovensko  v březnu dovezlo zboží za 7,63 mld. EUR, což byl meziroční  nárůst o 20,6 %. Aktivní saldo zahraničního obchodu SR bylo v březnu 2021 v objemu 595,3 mil. EUR. Rekordní měsíční hodnoty jak vývozu, tak i dovozu ovlivnil především automobilový průmysl.

Za leden až březen 2021 se  slovenský vývoz meziročně zvýšil o 14,3 % a dosáhl 21,9 mld. EUR. Celkový dovoz byl meziročně vyšší o 5,9 % a dosáhl 20,6 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu  SR bylo aktivní v objemu 1,3 mld. EUR. Nejvíce obchodovanou  skupinou byly stroje a přepravní zařízení s podílem 65,3 % na celkovém vývozu a 51,8 % na celkovém dovozu.

Dle aktuálních statistik SR o obchodě se zemědělskými a potravinářskými produkty se pasivní agrosaldo  snížilo. Letošní lednové pasivní saldo ve výši 104,4 mil. EUR,  se meziročně snížilo o 24,3  %. Dovoz zemědělských a potravinářských produktů  byl v lednu meziročně nižší o 10,2 %.   

Banky

Banky na Slovensku dosáhly v letošním prvním čtvrtletí čistý zisk přes 125 mil. EUR. Dle centrální banky  zůstává bankovní sektor na Slovensku dostatečně kapitálově silný. Z toho důvodu by ho neměly ohrozit ani ztráty z možných selhání úvěrů  v důsledku koronakrize.

Energetika

Elektřina

Na Slovensku končí omezení na připojování se do elektrizační soustavy pro nové zdroje na výrobu elektřiny jako i na zvyšování výkonu existujících zařízení. Jedná se o zrušení tzv. stop-stavu, který byl na Slovensku zaveden  před více než sedmi roky z důvodu zabezpečení stability a bezpečnosti  elektrizační soustavy.

K uvolnění došlo v důsledku aktuálního spuštění dvou nových propojovacích bodů mezi Slovenskem a Maďarskem. Zrušení stop-stavu považuje Slovensko za jednu z nejdůležitějších událostí v energetice v rámci desetiletí. Do elektrizační soustavy  bude nyní možné  připojit celkový volný instalovaný výkon zdrojů v objemu 1 837 MW.

Slovensko se připravuje na spuštění výstavby nových větrných elektráren.

Slovensko však i nadále zůstává bez elektrického  propojení s Rakouskem. Výstavba nových vedení směrem na Rakousko, ale ani směrem na Polsko a Maďarsko nad rámec aktuálně  uvedeného  do komerčního provozu propojení s Maďarskem, se v současnosti nejeví jako potřebná  a nevedou se v tom smyslu ani  žádná jednání.  

Na Slovensku se plánuje postavit první geotermální elektrárna, která by měla zásobovat energií  50 tisíc domácností v okolí  Žiaru nad Hronom.

Plyn

Ukrajina v dubnu přestala odebírat zemní plyn ze Slovenska plynovodem  Vojany – Užgorod. Aktuálně absentuje poptávka ze strany Ukrajiny na dovozu, ale zároveň  je zaznamenán zvýšený vývoz  zemního plynu z Ukrajiny směrem na Slovensko. Ukrajina  v létě 2020 odebírala denně v průměru cca 40 mil. m³. Ropovod má roční kapacitu  přes 14,6 mld. m³ zemního plynu.

Slovenský plynárenský průmysl (SPP) dosáhl v roce 2020 zisk  6,6 mil. EUR a navýšil svůj tržní podíl  na slovenském trhu s dodávkami plynu z 53 % na 58 %. V případě elektřiny ovládá  státní podnik SPP 6% tržní podíl.

Slovenský přepravce zemního plynu společnost Eustream v hospodářském roce končícím 31. 7. 2020 dosáhl výnosy z prodeje služeb  na úrovni 748 mil. EUR. V meziročním  porovnání  se jedná o pokles o cca 45 mil.  EUR. 

Na rozdíl od SPP, který připouští jistý nepříznivý dopad plynovodu Nord Stream II na přepravní vytíženost slovenského přepravního systému, ministr hospodářství R. Sulík zastává názor, že  plynovod Nord Stream II  slovenskou plynárenskou soustavu neovlivní.

Hospodářství

Prioritami slovenského resortu hospodářství v roce 2021 jsou vodík, lázně Sliač, ale i reforma ekonomické diplomacie.  Vodíková strategie je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení. Lázně a minerální zdroje již byly i předmětem jednání ministra hospodářství v rámci jeho pracovní cesty v Dubaji koncem loňského roku a aktuálně začátkem května. Záměrem resortu je i reforma ekonomické diplomacie na Slovensku. Resort hodlá nastavit společná pravidla pro ekonomické diplomaty, jejich cíle a klíčové indikátory. Měnit by se mohly státy či místa jejich působení.

Resort hospodářství hodlá vytvořit Radu vlády pro konkurenceschopnost a produktivitu a počítá i s podporou výstavby průmyslových parků.

Doprava

Podle člena představenstva společnosti Budamar Logistics provozující terminál kombinované dopravy v Černé nad Tisou hedvábní stezka Slovensku uniká. Důvodem je údajně neochota vyjít vstříc čínské straně, která tlačí na snížení  ceny za přepravu. Podporu  ze strany ministerstva dopravy  lze podle  společnosti označit pouze za marketingově – poradenskou.

Legislativa

Poslanci NR SR schválili Plán obnovy a odolnosti Slovenska, na který je z evropských zdrojů vyčleněno 6,07 mld. EUR. Prioritně je plán obnovy zaměřen na zelenou ekonomiku a na celkovou digitalizaci ekonomiky. V den odevzdání Plánu obnovy a odolnosti bylo zároveň zveřejněno, že změna plánu obnovy by mohla být aktuální za rok, kdy by již měla být jistá přesná alokace zdrojů, které Slovensko dostane. Aktuálně má údajně jistých pouze 70 procent zdrojů. Zbytek zdrojů je vázán na indikátory, které stát bude plnit.

Poslanci  NR SR schválili Programové prohlášení  nové vlády pod vedením E. Hegera. Zatímco Plán obnovy a odolnosti Slovenska nezahrnuje  oblast  zemědělství a potravinářství, PPV slibuje  nastavit dodatečná pravidla v zemědělství tak, aby byla podpořena produkce s vyšší přidanou hodnotou a zvýšil se tak podíl domácích potravin na trhu.

Vláda SR schválila posun splatnosti sociálních odvodů do 30. června t. r. i za měsíc duben. Týká se to zaměstnavatelů a povinně pojištěných osob, jejichž obrat nebo příjem z podnikání  klesl za porovnatelné období dle příslušné Vyhlášky Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny, nejméně o 40 procent.

Úřad pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) připravuje novou vyhlášku  o dotování zelené elektřiny. Vyhláška má umožnit snížení ročního objemu finančních nákladů  na podporu výroby elektřiny  jednak prodloužením  doby podpory a současným  snížením ceny elektřiny. Tato prolongace však není vyvolaná výrobci zelené elektřiny, ale jde v podstatě o povinnou prolongaci ze strany ministerstva hospodářství. A v konečném důsledku může dojít k likvidaci výrobců zelené elektřiny.  

Evropská komise podpořila 8 projektů v rámci Nástroje technické pomoci (TSI) a přidělila jim celkové financování ve výši téměř 5,8 mil. EUR. Má jít o nejvyšší sumu, kterou se podařilo Slovenské republice získat v rámci podobných nástrojů EK Specifický důraz klade EK právě na projekty týkající se reformy v oblasti digitální a klimatické agendy. Koordinátorem  projektů je Ministerstvo financí SR.

Vláda SR schválila navýšení pomoci domácímu cestovnímu ruchu a agrosektoru ve výši 120 mil. EUR. Pomoc ve výši 100 mil. EUR, kterou dosud cestovní ruch dostal, nebyla postačující na kompenzaci obrovského snížení tržeb.

Investiční příležitosti

Bratislavský dopravní podnik vyhlásil veřejnou zakázku na nákup 50 hybridních trolejbusů, z toho 16 velkokapacitních dvou kloubových, 23 kloubových a 11 krátkých trolejbusů.

Resort obrany má v letošním roce z celkového rozpočtu ve výši 1 766 mil. EUR na modernizaci techniky použít 466 mil. EUR.

Potravinové řetězce na Slovensku testují zálohování PET lahví. Automaty na sběr již nainstaloval řetězec Tesco i Lidl.

Aktivity českých podnikatelských subjektů

Čeští podnikatelé jsou hlavními majiteli slovenských firem, vlastní na Slovensku 14 740 podniků.

V souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Mochovce se zatím neoficiálně uvádí, že kontrolu nad dostavbou by měl převzít Energetický a průmyslový holding (EPH). Má údajně na stavbě vykonat zásadní změny a dosadit skutečné odborníky. K převzetí zbylých 33 % by tedy mělo přijít dříve než po dokončení dostavby Enelem.

RegioJet se údajně nepřihlásil do soutěže na provoz  železniční tratě Bratislava – Komárno, kterou  Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo koncem roku 2020. Do soutěže se údajně přihlásil  pouze jeden zájemce, státní dopravce Železniční společnost Slovensko. Ministerstvo dopravy SR následně již opakovanou soutěž zrušilo. Ministr dopravy A. Doležal uvedl, že  budou jednat  přímo s jednotlivými železničními dopravci a bude žádat, aby jednotlivé nabídky byly zveřejněné.

Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě