česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

květen 2019

1. Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Dle předběžných údajů Statistického úřadu (SÚ) SR vytvořený HDP v letošním prvním čtvrtletí byl meziročně vyšší o 3,7 %. V běžných cenách byl v uvedeném období vytvořen HDP v objemu 21 794,4 mil. EUR, což představuje zvýšení o 6,7 % oproti 1. čtvrtletí 2018. Ve stálých cenách byl vytvořen HDP v objemu 20 066,8 mil. EUR

Zatímco v letošním lednu analytici na Slovensku predikovali 4,3% růst slovenské ekonomiky v roce 2019, aktuální prognóza již uvádí pouze  3,5% růst. V roce 2020 se dokonce již uvažuje pouze s 3,2% ekonomickým růstem.

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil v letošním květnu schodkem ve výši 1,524 mld. EUR. V meziročním srovnání se letošní schodek prohloubil o 799,3 mil. EUR.

Příjmy státního rozpočtu byly letos meziročně vyšší o 172,5 mil. EUR a výdaje byly meziročně vyšší o 971,8 mil. EUR.

Daňové příjmy byly letos meziročně vyšší o 131,1 mil. EUR (+ 2,9 %). Výběr daně z přidané hodnoty byl meziročně vyšší o 171,3 mil. EUR, naopak výběr daně z příjmu právnických osob i fyzických osob byl meziročně nižší.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti sice v SR klesla pod 5 %, ale až ve dvanácti okresech vykazuje míra nezaměstnanosti dvouciferné číslo. Například v okrese Rimavská Sobota dosahuje míra nezaměstnanosti až 16 % ekonomicky aktivních obyvatel bez práce.

Inflace

V porovnání s letošním březnem vzrostly v dubnu spotřebitelské ceny o 0,2 %. Zvýšily se ceny potravin, nealko nápojů, dopravy, bydlení i energií. Klesly ceny alkoholických nápojů a tabáku.

V dubnu 2019 v porovnání s dubnem 2018 se spotřebitelské ceny zvýšily o 2,3 %. Vzrostly ceny za bydlení, vodu, elektřinu, plyn, restaurační služby,  potravin a nealko nápojů. Klesly ceny v dopravě.

V průměru za čtyři měsíce roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se spotřebitelské ceny na Slovensku zvýšily o 2,4 %.

 Podle aktuální statistiky ceny potravin na Slovensku se za 15 let od vstupu SR do EU zvýšily o 37 %.  Paradoxně se nejvíce z toho zvýšily ceny zeleniny, téměř o 88 %.

Energetika

Ropa

Podle slovenského přepravce ropy, společnosti Transpetrol, a.s., byla přeprava ropy ropovodem Družba obnovena 22. května t. r., tedy měsíc po jejím pozastavení z důvodu znečištění.

Slovensko se zatím nevzdalo projektu výstavby ropovodu z Bratislavy do rakouského Schwechatu. Nadále je však hlavní překážkou trasování ropovodu a stále platí negativní postoj hlavního města k projektu, resp. k jeho trasování přes území hl. města. 

Plyn

Koncem letošního roku vyprší smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem o tranzitu plynu. Podle ministra hospodářství SR může následně nastat situace, že se tranzit zastaví.

I když bylo podle ministra Žigy od krize v roce 2009 uděláno mnoho technických opatření (reversní tok, zvýšení kapacity zásobníků) a Slovensko by tedy nemělo být přímo ohroženo, otázkou však podle ministra je, jak dlouho by krizový stav trval.

Řešení možné situace však podle něj není jen na úrovni Slovenska, ale i na úrovni EU. Výpadek zdroje, který dodává 50 mld. mᶾ zemního plynu ročně a zůstat pak pouze na Nord Streamu a Jamalu není možné, je proto podle ministra nutné spojit síly a najít řešení. V tomto smyslu již měl ministr Žiga kontaktovat maďarského partnera i českého ministra průmyslu a obchodu.

Premiér Pellegrini začátkem června odjíždí na pracovní cestu do Moskvy, kde má mj. jednat o dodávkách plynu v souvislosti s plynovodem Nord Stream 2, dodávkách ropy, ale i o dodávkách paliva pro jaderné elektrárny na Slovensku. Rusko podle slovenského premiéra je a i zůstane důležitým hospodářským partnerem Slovenska a důležitým dodavatelem energetických surovin pro Evropu. Na úrovni předsedů vlád mají představitelé obou zemí podepsat Memorandum o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie na mírové účely. Podepsána má být i Smlouva o spolupráci mezi Slovenskými elektrárnami a společností TVEL (ruská firma vyrábějící palivo pro jaderné elektrárny).

Elektřina

Premiér Pellegrini se ohradil vůči vyjádřením dnes již bývalého rakouského kancléře ohledně kritiky Jaderné elektrárny Mochovce. Nicméně na kontrolu dostavby třetího a čtvrtého bloku JEMO mají přijet mezinárodní experti.

Evropská komise odsouhlasila Slovensku dotovat výrobu elektřiny v Novácké tepelné elektrárně. Slovensko může dotovat tuto výrobu nejpozději do konce roku 2023, do vybudování potřebné infrastruktury v okolí elektrizačního uzle Bystričany. EK však zároveň dodala, že toto její rozhodnutí nic nemění na povinnosti Slovenska plnit si právní závazky v oblasti kvality ovzduší.   

Nová jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích je podle premiéra Pellegriniho stále aktuální. Když to ekonomické parametry a situace na trhu s energii dovolí, tak Česká a Slovenská republika mají podle premiéra možnost v lokalitě Jaslovské Bohunice vystavět další jaderný zdroj. V současnosti je projekt nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, který by měl nahradit v současnosti odstavované bloky elektrárny V1, zmrazený.

Ministr hospodářství P. Žiga během své květnové návštěvy Srbska nastínil možnosti pro slovenské investice do srbské energetiky. Mělo by podle ministra jít o investice do obnovitelných zdrojů, do vodních elektráren, biomasy či bioplynu. Další možnosti vidí ministr i v oblasti plynárenství. SR má dle ministra zájem budovat plynovod Eastring, který by mohl navázat na plynovod  TurkStream, který má končit na srbsko- maďarské hranici.   

Možnosti spolupráce se Srbskem vidí ministr i v oblasti automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Doprava

Po ukončení inventarizace na pozastavené stavbě úseku dálnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelem Višňové začne příprava na vyhlášení soutěže na zhotovitele dokončovacích prací na uvedeném úseku. Nový tendr by měl být vyhlášen ve druhé polovině letošního roku.

V příštím roce by měl být odevzdán do užívání most přes Dunaj mezi hraničními městy Komárno a Komárom.

Výstavba dálnice D4 a rychlostní silnice R7 v okolí Bratislavy je v současnosti největším infrastrukturním projektem na Slovensku. V délce 59 km bude tato stavba zahrnovat 14 křižovatek a 122 mostních konstrukcí. K volné migraci zvěře má na tomto úseku přispět několik biokoridorů a ekoduktů. Ani tato výstavba se však nevyhnula problémům. Jsou zde pochybnosti ohledně použití kontaminovaného odpadu jako podkladu pod dálnici. Věřitel projektu, Evropská investiční banka, který poskytl půjčku 426,9 mil. EUR, pohrozil, že v případě potvrzení nesprávných postupů pozastaví platby.

Ministr dopravy Á. Érsek potvrdil, že EIB až do výsledků kontroly použitého materiálu již pozastavila financování.

Objevují se však i spekulace o tom, zdali za pochybnostmi ohledně kvality výstavby není nízká cena výstavby. Stát původně totiž očekával, že si výstavba a 30 letý provoz projektu D4R7 vyžádá sumu 4,5 mld. EUR, zatímco konsorcium Zero Bypass Limited (španělská společnost Ferrovial Agroman a rakouská společnost PorrBau) se zavázalo postavit tento obchvat za 1,9 mld. EUR.

Jedním z hlavních cílů v dopravě bude podle Institutu pro dopravu a hospodářství kyberbezpečnost. Slovenský resort dopravy informoval, že ještě v letošním roce by měl vzniknout kolektiv cca deseti odborníků pro inteligentní mobilitu. Podle ministra Á. Érseka je nutno připravit kvalitní legislativní zázemí.

Slovenský premiér P. Pellegrini má v rámci své pracovní cesty do RF projednávat i řešení projektu širokorozchodné železnice. Podle v tisku zveřejněné informace je sice trasa přes SR podle RF nejvýhodnější, ale není jedinou. Velký zájem o projekt podle šéfa ruských železnic V. Jakunina projevilo např. Polsko, Česká republika i Maďarsko.

Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků a problematickému, zejména zdlouhavému vyřizování pracovních povolení pro cizince, zvažují automobilové společnosti o přesunu části svých výrob ze Slovenska. I tak dlouho usazena automobilka jako je Volkswagen v Bratislavě, má z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků problémy s naběhnutím výroby elektromobilů, a to i přesto, že první elektromobil v Bratislavě vyrobila v roce 2013. Za aktuální míry nezaměstnanosti v SR na úrovni 4,90 % mají firmy v SR neobsazených 97 tis. míst. 

2. Legislativa

V Národní radě SR (NR SR) byla schválena komplexní novela zákona upravující vztah k půdě. Novela zákona řeší např. úpravu některých ustanovení zákona o půdě, které z důvodu nesouladu mezi zákonem o lesích a podmínkách zákona o půdě, způsobují v praxi množství problémů. Vedle všeobecných náležitostí nájemných vztahů k lesním pozemkům upravuje novela i další specifika nájemního vztahu k lesním pozemkům ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví neznámých vlastníků. Schválená novela nabyde účinnosti 1. července 2019, přičemž některá ustanovení vstoupí v platnost až 1. září 2019.

Vláda SR schválila návrh komplexní novely zákona o lesích, který upravuje i uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na vnitřní trh a poskytování podpory a dotací v zemědělství a rozvoji venkova. Důležitou oblastí v návrhu zákona je přehodnocení podmínek vykonávání náhodné těžby, přičemž se zároveň zpřísňuje režim vyhlášení vzniku náhodné těžby.

 Slovenská vláda schválila komplexní strategii digitální transformace do roku 2030. Klíčovým cílem strategie je, aby se Slovensko do roku 2030 stalo moderní zemí s inovačním a ekologickým průmyslem.

V rámci státní podpory elektromobility schválila vláda návrh zákona o dotacích na auta na alternativní pohon. Jedná se o jistý druh již známého šrotovného, tedy příspěvek ve výši 25 až 30 % dostanou ti, kteří dají „sešrotovat“ auto se spalovacím motorem starší než 15 let a dosud příspěvek na elektromobil neměli. K již schváleným státním opatřením na podporu elektromobility patří instalace sítí nabíječek, zvýhodnění na silnicích (speciální státní poznávací značky) a pro podnikatele zrychlený postup při odepisování těchto aut. Samostatná odpisová skupina pro elektromobily s dobou odepisování 2 roky je součástí vládou schváleného zákona o dani z příjmu. V souvislosti s podporou elektromobility  je opatřením i povinnost vlastníků nových nebo významně obnovených budov, které mají více než 10 parkovacích míst, resp. nebytových budov s více než 20 parkovacími místy, vybavit je nabíjecími stanicemi elektrických aut a příslušnou infrastrukturou vedení. Podle vládního návrhu každá nebytová budova s více než 20 parkovacími místy musí mít od 1. ledna 2025 nejméně jednu nabíjecí stanici elektrických vozidel.

Slovenská vláda dále schválila návrh zákona o dani z příjmu. Návrh obsahuje opatření na snížení administrativního zatížení daňových poplatníků, podporu malých a středních podniků a opatření na odstranění bariér pro trvale udržitelný rozvoj automobilového průmyslu na Slovensku včetně dodavatelské sítě. Jako významné opatření lze považovat zvýšení podpory do podnikového výzkumu a vývoje z dosavadní úrovně 100 % na 150 % již pro tento rok a na 200 % od roku 2020.

Prezident A. Kiska jmenoval do funkce nového ministra financí Ladislava Kamenického. Jeho prioritou je rozpočet (byl předsedou rozpočtového výboru NR SR) a cílem je pokračovat v dosažení vyrovnaného rozpočtu.

Podle Rady pro rozpočtovou odpovědnost zlepšení deficitu a dluhu oproti rozpočtovaným úrovním v roce 2018 nepřineslo zlepšení udržitelnosti veřejných financí.

Slovenská vláda schválila přesun 80 mil. EUR z eurofondů mezi jednotlivými operačními programy. Z Operačního programu Výzkum a inovace přejde do Operačního programu Integrovaná infrastruktura 70 mil. EUR, z Operačního programu Efektivní veřejná správa do Operačního programu Lidské zdroje 10 mil. EUR.

Ministr dopravy Á. Érsek vyjednal s ministrem financí 200 mil. EUR nad rámec rozpočtu, které mají být použity na opravu nebo rekonstrukci silnic 1. třídy v následujících 4 letech.

Vláda schválila navýšení rozpočtu zdravotnictví pro tento rok o 90 mil. EUR.

Do slovenského zemědělství a potravinářství půjde letos finanční podpora ve výši 80 mil. EUR. Stejná suma by měla být i v rozpočtu na rok 2020. Vládní strana SNS prostřednictvím předsedy NR SR hodlá dále prosadit nižší DPH na vybrané zdravé potraviny. 

Ministerstvo zemědělství připravuje komplex opatření na urychlení realizace úprav v pozemkovém vlastnictví. Ročně by toto opatření mělo vyjít na 30 mil. EUR. Pozemkové úpravy realizované státem se budou vztahovat pouze na pozemky do dvou tisíc hektarů. Důvodem je, aby se proces stihl, dokud může Slovensko čerpat pro tento účel eurodotace z programu rozvoje venkova.

Zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodě s potravinami, který mj. ukládá obchodníkům povinnost uvádět v letácích 50 % slovenských potravin, byl na podnět opozice zaslán na Ústavní soud.

V návaznosti na prosincové jednání premiéra Pellegriniho se srbskou premiérkou v Bratislavě byla v květnu podepsána v Záhřebu mezistátní dohoda o urovnání dluhu Srbska vůči SR. Dluh vznikl ještě počátkem 90. let jako pozůstatek na clearingovém účtu mezi Jugoslávskou socialistickou federativní republikou a ČSFR. Srbsko splatí dluh Slovensku v dohodnuté výši 7,21 mil. USD (6,46 mil. EUR).

3. Aktivity českých firem

Česká energetická skupina ČEZ ESCO oznámila koupi majoritního podílu ve společnosti e – Dome, která je poskytovatelem komplexních energetických služeb či energetického managementu na slovenském energetickém trhu. Suma, za kterou ČEZ ESCO získal 51- procentní podíl v e- Dome, není zveřejněna.

Autobusový dopravce RegioJet bude během letní sezony provozovat autobusovou linku z Bratislavy do chorvatského Splitu a dalších přímořských míst na Jadranu.  

Vlakový dopravce RegioJet připravuje od letošního září zařadit na trať Bratislava-Komárno patrové vlaky.

Skupina Czechoslovak Group (CSG) se rozhodla ukončit svoji výrobu ve společnosti ZŤS Metalurg v Dubnici nad Váhom. Důvodem ukončení výroby jsou neuspokojivé hospodářské výsledky. V portfoliu CSG je výroba a prodej vojenských a speciálních vozů, terénních nákladních automobil, apod. Areál ZŤS Metalurg v současné době zůstává ve vlastnictví skupiny CSG. Zvažují se možnosti od pronájmu areálu až po zachování speciální výroby.

I když se v tisku objevily spekulace o odchodu ČEZ ze Slovenska, zatím se tyto informace nepotvrdily.  ČEZ údajně neplánuje odejít ani z Jaderné energetické společnosti JESS, která má v kompetenci přípravu projektu výstavby nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích.

Společnost Metrostav.cz. byla úspěšná v tendru na zabezpečení likvidačních prací již 30 let rozestavěného skeletu výstavby nemocnice na Rázsochách v Bratislavě. Cena zakázky je 10,69 mil. EUR.  

4. Investiční příležitosti

Ministerstvo zdravotnictví SR vyhlásilo veřejnou zakázku na komplexní přípravu projektu nové Univerzitní nemocnice Bratislava na Rázsochách. Předpokládaná hodnota zakázky je 17,5 mil. EUR.

Fakultní nemocnice s poliklinikou v Banské Bystrici vypsala soutěž na rekonstrukční práce v hodnotě 87 mil. EUR. Lhůta na předložení nabídek je do 12. 8. 2019.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránce  www.uvo.gov.sk, Oznámení č. 12684-MSP, Vestník č.94/2019 z 13. 5. 2019

Dopravní podnik města Prešov připravuje zakázku na nákup 11 nových autobusů, z toho 6 dieselových a 5 elektrobusů.

Státní teplárny - žilinská, zvolenská a košická se musí modernizovat a přizpůsobit své technologie evropské legislativě. Na svou modernizaci mají získat úvěr 100 mil. EUR od Evropské investiční banky.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě