česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

květen 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR byly ke konci května 2020 meziročně nižší o 570,9 mil. EUR a výdaje byly meziročně vyšší o 1,04 mld. EUR. Státní rozpočet SR tak dosáhl schodek ve výši 3,136 mld. EUR.

Meziroční výpadek na daňových příjmech dosáhl 590,7 mil. EUR (pokles o 12,7 %). Na poklesu daňových příjmů se podílel nižší výběr u DPH a u daně z příjmu právnických osob. V rámci  zvýšených výdajů se uvádí především resort práce, sociálních věcí a rodiny. K jejímu meziročnímu zvýšení čerpání výdajů o 387,6 mil. EUR mělo dojít především v souvislosti se zmírňováním negativních dopadů COVID-19.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Podle zatím předběžných odhadů byl na Slovensku v letošním prvním čtvrtletí vytvořen HDP v objemu 21,485 mld. EUR (běžné ceny). Meziročně se slovenská ekonomika propadla o 3,7 % a mezičtvrtletně o 5,2 %. Pro srovnání v krizovém roce 2009 se slovenská ekonomika propadla o 5,5 %.

Míra inflace

Spotřebitelské ceny se na Slovensku v letošním dubnu meziročně zvýšily o 2,1 %, z toho ceny potravin a nealko nápojů o 4,3 %. Oproti letošnímu březnu vzrostly ceny oděvů o 1,3 %,  potravin a nealko nápojů o 0,7 %, z toho nejvíce ceny zeleniny včetně brambor o 6,1 %. V průměru za čtyři  letošní měsíce  byly spotřebitelské ceny meziročně vyšší o 2,6 %.

Trh práce

V letošním dubnu vzrostla na Slovensku nezaměstnanost historicky nejvyšším tempem. Z březnové  míry nezaměstnanosti 6,2 % vzrostla v dubnu na 7,4 %. Její nárůst překonal i nejhorší měsíce krize v roce 2009.

Celkový počet evidovaných uchazečů o práci činil na konci dubna 204.480 osob s měsíčním nárůstem o 33.613 osob.     

Podpora ekonomiky

Resort hospodářství připravuje balíček řešení pomoci slovenské ekonomice a zabránění masivnímu propouštění. Nejvyšší prioritou je nastartování ekonomiky. Resortem připravované návrhy řešení mají přispět k obnovení předkrizové výkonnosti ekonomiky. Má se jednat o skupinu strategických opatření včetně jistého rozvolnění pravomocí pro zaměstnavatele při přijímání potřebných opatření.

Za březen a duben bylo v rámci První pomoci vyplaceno 141.661 plateb v celkové hodnotě 206 mil. EUR. Bylo podpořeno 671.775 osob (SZČO i zaměstnanců). V rámci celkové pomoci resort práce, sociálních věcí a rodiny podpořil 975.992 osob v hodnotě 309 mil. EUR.

Energetika

Ropa

Ministerstvo hospodářství SR aktuálně potvrdilo, že výstavba slovensko-rakouského ropovodu z Bratislavy do Schwechatu nebude realizována přes Žitný ostrov. Definitivní konec trasy ropovodu přes území Žitného ostrova je i v Programovém prohlášení vlády SR. Výstavba  propojení však nebyla zamítnuta. Slovenská strana hodlá jednat s Rakouskem o nové trase ropovodu. Na rakouské straně je již několik let k výstavbě propojení všechno připravené.

Plyn

Ekonomičtí ministři Slovenska a Maďarska podpořili navýšení kapacity slovensko-maďarského plynovodu. Přepravní kapacita se plánuje zvýšit na 5,3 mld. mᶾ ročně. V současnosti činí přepravní kapacita 4,5 mld. mᶾ plynu ročně směrem ze Slovenska do Maďarska. V opačném směru je k dispozici přepravní kapacita 1,8 mld. mᶾ ročně. Denní přepravované množství se nyní pohybuje na úrovni kolem 10 mil. mᶾ plynu. Plynovod je v komerčním provozu od července 2015.

Elektřina

Termín dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce bude zřejmě opět posunut. Důvodem má být nekvalitní potrubí na čtvrtém jaderném bloku a pokles počtu pracovníků z důvodu korona krize. Původní termíny dostavby byly roky 2012 a 2013.

Zemědělství a potravinářství

Slovensko má největší průměrnou výměru polí v EU a dosahuje téměř 12 ha. Velké půdní bloky bez zelených pásů zhoršují vlivy větrné a vodní eroze, přehřívají zemi a zvyšují její náchylnost na sucho. 

V souvislosti s dlouhodobě trvajícími obdobími sucha připravuje Ministerstvo zemědělství SR zřízení rizikového fondu, resp. systému boje proti rizikům v zemědělství.

Ministr zemědělství SR hodlá do budoucna  prosadit, aby se  na slovenských polích nepěstovaly 3-4 druhy plodin, ale 10 druhů plodin. V současnosti se na 11 % orné půdy na Slovensku pěstuje řepka olejná, přičemž to není plodina, kterou by Slovensko v takovém množství potřebovalo. Jednoznačným trendem je snížení pěstitelských ploch řepky olejné a nahrazení plodinami potřebnými denně na stole. Jako příklad uvedl ministr cibuli, česnek, které se musejí dovážet.   

Automobilový průmysl

Výpadek výroby čtyř automobilek na Slovensku, které musely přerušit a následně omezit svoji výrobu z důvodu pandemie, je odhadován na 116 tis. automobilů.

Jednání vlády a Národní rady SR

Vláda SR zrušila zákaz vývozu některých životně důležitých komodit ze Slovenska. Konkrétně se jedná o ochranné prostředky, antibakteriální mýdla, gely, dezinfekční prostředky a zařízení na plicní ventilaci. Zákaz vývozu těchto komodit platil od 10. dubna t.r.

Vláda na návrh ministra práce opětovně prodloužila podpůrné období v nezaměstnanosti o další měsíc. Jedná se již o třetí prodloužení podpůrného období v nezaměstnanosti od vypuknutí pandemie.

Na Slovensku se zřídí Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace. Vznikne transformací stávajícího Úřadu místopředsedy vlády pro investice a informatizaci. Nové ministerstvo převezme i část regionálního rozvoje z Ministerstva zemědělství SR.

S cílem zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu slovenské ekonomiky bude rovněž zřízen nový poradní orgán - Rada vlády SR pro konkurenceschopnost a produktivitu. Jejím  předsedou by měl být ministr hospodářství.

Ministr financí SR připouští změny v ústavním zákoně o dluhové brzdě a nevyloučil ani možnost úprav sankčních pásem tak, aby zohledňovala negativní vliv koronaviru na veřejné finance.

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR zahájilo diskusi se sociálními partnery o možnosti  zavedení německého systému kurzarbeit do slovenské legislativy. Právě tento nástroj by měl pomoci udržet pracovní místa zaměstnanců v ekonomicky nepříznivých obdobích. Zaměstnavatelé tento nástroj podporují za podmínky, že se tím nezvýší odvodové a daňové zatížení.

Ministerstvo obrany SR zrušilo tendr na nákup obrněných vozidel 4x4 v počtu 400 ks za 321 mil. EUR. Resort obrany zároveň plánuje navrhnout pozastavení nákupu bojových vozidel 8x8. Nákup radarů i nákup amerických stíhaček F-16 má pokračovat.

Vláda i NR SR schválily návrh resortu hospodářství o pomoci cestovním kancelářím a jejich klientům. Cestovky budou moci navrhnout odložení zájezdu do konce srpna 2021 nebo v případě nedohody musí klientům vrátit plnou sumu, kterou za zájezd zaplatili.

Aktivity českých firem

České společnosti Eurovia CS, a.s., Subterra, a.s. a AŽD, s.r.o. a Elektrizace železnic Praha, a.s. se  budou podílet na dostavbě železniční  stanice Žilina - Teplička a navazující železniční infrastruktuře v Žilině.  

Slovenský organizátor krátkodobého trhu s elektřinou zrealizoval první import záruk původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů z ČR do slovenského systému.

Metrostav, a.s. Praha úspěšně pokračuje v projektu inovace a modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Aktuálně byl přivezen nejtěžší komponent nových vrat plavební komory.

Investiční příležitosti

Připravuje se rekonstrukce vojenského letiště Kychyňa u Malacek. Vláda schválila návrh ministra na přípravu vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci provozních letištních ploch. Celkové náklady resort obrany vyčíslil na více než 5 mil. EUR.