česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

květen 2021

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Dle aktuálně zveřejněných statistických údajů se výkon slovenské ekonomiky v prvním čtvrtletí 2021 udržel těsně nad nulou. HDP v letošním prvním čtvrtletí se meziročně zvýšil o 0,2 %. V absolutním vyjádření dosáhl 19,871 mld. EUR (stálé ceny).

Dynamika zahraniční poptávky z předcházejících dvou čtvrtletí v letošním prvním čtvrtletí zrychlila meziročně o 10 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2020 byla tvorba HDP reálně nižší o 2 %.

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR vykázal ke konci letošního května schodek ve výši 3,483 mld. EUR. Meziročně se schodek prohloubil o 347,1 mil. EUR, resp. o 11 %. Příjmy státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 659,4 mil. EUR a výdaje o 1,007 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu za pět měsíců činily 8,998 mld. EUR.

Cenový vývoj

Spotřebitelské ceny na Slovensku byly v letošním dubnu meziročně  vyšší o 1,6 %. V březnu  byly ceny meziročně vyšší o 1,4 %.  Růst meziroční inflace způsobil zejména růst cen tabákových výrobků o 16,5 %, dále růst cen paliv a mazadel o 19,5 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti letos v dubnu vzrostla na 8 %. Meziročně míra nezaměstnanosti v dubnu vzrostla o 1,43 %. Počet uchazečů o práci ke konci dubna dosáhl přes 219 tis. osob, což je v porovnání s předcházejícím měsícem nárůst o 666 osob. V devíti okresech na Slovensku přesáhla v dubnu míra nezaměstnanosti 15 %.

Zahraniční obchod

Slovenský vývoz byl v letošním dubnu dvojnásobně vyšší než v dubnu 2019, vzrostl indexem 201,9.  Dovoz v letošním dubnu meziročně vzrostl indexem 173,0. Celkový vývoz zboží  v dubnu byl v hodnotě 7,2 mld. EUR a dovoz za 7,0 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo v letošním dubnu aktivní v hodnotě 201,3 mil. EUR.

Za leden až duben dosáhl slovenský vývoz hodnoty 29,4 mld. EUR a byl meziročně vyšší o 28 %. Celkový dovoz se za sledované období meziročně zvýšil o 18,5 % a dosáhl 27,9 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR za letošní čtyři měsíce bylo aktivní v hodnotě 1,5 mld. EUR.

Banky

V prvním čtvrtletí  letošního roku dosáhly banky na Slovensku zisk přes 125 mil. EUR. Ve stejném období roku 2020 vykázaly banky zisk 64,1 mil. EUR.

Energetika

Na podporu  zelené energie vynaložili Slováci do konce letošního dubna  114 mil. EUR a podpořili tak více než 1,8 mil. megawatthodin elektřiny vyrobené prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie (OZE)  a kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET).

Třetí mochovský jaderný blok je již připraven k zavezení paliva do reaktoru. Úřad  jaderného dohledu SR vydal  v květnu povolení  na uvádění  třetího bloku  JEMO do komerčního provozu a souhlas na etapu fyzikálního spouštění reaktoru. Přesný termín zavezení paliva závisí na nabytí pravoplatnosti povolení.

V kompresorové stanici Veľké Kapušany zahájila společnost Eustream výrobu vodíku z OZE. Vyrobený zelený vodík plánuje slovenský provozovatel plynové přepravní sítě používat na pohon turbín kompresorů a přispět tak  k dekarbonizaci  mezinárodní přepravy.

Společnost Eustream dosáhla v hospodářském roku 2020 tržby 748 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o cca 45 mil. EUR. Zisk společnosti ve sledovaném období byl vykázán na úrovni 360 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o cca 26 mil. EUR.

Doprava

Ministři hospodářství a dopravy prezentovali v Dubaji slovenské inovace v oblasti výzkumu a vývoje systémů řízení letového provozu a metodiky výcviku pilotů. Dalšími tématy jednání slovenské delegace v Dubaji byla možná spolupráce na rozvoji železniční dopravy na Slovensku.

Automobily

Automobilka Volkswagen Slovakia investovala během svého 30 letého působení na Slovensku 4,6 mld. EUR. Do zdejší provozovny se má vrátit Volkswagen Passat a přibýt model Škoda Superb. Naplánované investice v krátkodobém horizontu  dosahují výše do 500 mil. EUR.

Průmysl

Košický U. S. Steel vykázal za první čtvrtletí výrazný růst produkce. Vyprodukoval 1,197 mil. tun surové ocele, což představuje  meziroční nárůst o 36 %. Jejich další rozvoj je však úzce spojen s nutností jejich modernizace, zejména s jejich přechodem na tzv. zelenou výrobu.

Legislativa

K nejvýznamnějším  zákonům schváleným v letošním květnu  v NR SR patřily:

Vládní návrh novely zákona o státním rozpočtu SR na rok 2021. Novela  zákona o státním rozpočtu na letošní rok zvýšila státní výdaje o 3,74 mld. EUR na 27,6 mld. EUR. Schodek státního rozpočtu byl navýšen z 8,1 mld. EUR na 11,8 mld. EUR.

Vládní návrh novely zákona o hospodářské mobilizaci a řízení státu v krizových situacích. Cílem návrhu zákona byla legislativní úprava možnosti přijímání některých opatření hospodářské mobilizace nejen ve výjimečném stavu a v nouzovém stavu, ale i v mimořádné situaci.

Vládní návrh novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví. Novela striktně definuje náhrady škody a ušlého zisku z důvodu vykonávání opatření podle zákona.

Novela zákona o nepřiměřených podmínkách v obchodě s potravinami. Rozšiřuje okruh skutkových podstat nepřiměřených podmínek v obchodě s potravinami a definuje přeshraniční spolupráci ministerstva zemědělství s orgány prosazování práva v ostatních členských zemích EU a s EK.

Vláda SR schválila jednorázový příspěvek na dítě v sumě 333 EUR pro rodiny ve hmotné nouzi. Na podzim by měla vláda schválit příspěvek i pro další skupinu dětí.

V souvislosti s pandemií ministerstvo sociálních věcí a rodiny vyplatilo dotčeným podnikatelům a samostatně výdělečným osobám přes 1,64 mld. EUR. Průměrná výše pomoci na zaměstnance dosáhla v letošním březnu úrovně téměř 650 EUR.

Ministerstvo hospodářství SR vyplatilo v rámci druhé vlny pandemie  na dotacích na nájemné 50 mil. EUR. Pomoc poskytlo 35 tisícům žadatelů. Další vyplácení  dotací na nájemné  se očekává  v nejbližším období.