česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

leden 2019

1. Ekonomika

Státní rozpočet

V lednu skončil státní rozpočet SR s přebytkem ve výši 134,4 mil. EUR. Meziročně byla letošní lednová bilance horší o 12,5 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu byly meziročně nižší o 26,9 mil. EUR (pokles o 2,5 %) a dosáhly 1,069 mld. EUR. Výdaje byly meziročně nižší o 14,4 mil. EUR (pokles o 1,5 %) a činily 934,7 mil. EUR.

Trh práce

V lednu 2019 dosáhla míra nezaměstnanosti na Slovensku v průměru 5,42 %. Nejvyšší 9,22 %, byla vykázána v Prešovském kraji a nejnižší 2,74 %, v Bratislavském kraji.

Inflace

V prosinci 2018 byla meziroční míra inflace vykázána na úrovni 1,9 %. Průměrná inflace za rok 2018 dosáhla 2,5 %. Nejrychleji rostly cen v restauracích, ceny za bydlení a ceny služeb.

Za deset let od zavedení eura na Slovensku  se zde zvýšily ceny potravin a nealko nápojů o 16,6 %. Ceny zboží a služeb vzrostly na Slovensku za období od zavedení eura o 14,8 %.

Platy zaměstnanců v hospodářské sféře rostly rychleji než ceny a v současnosti jsou přibližně o 40 % vyšší než před 10 lety. 

Zahraniční obchod

V prosinci 2018 vyvezla SR zboží za 5 840,2 mil. EUR (meziroční růst o 5,9 %). Dovoz zboží dosáhl hodnoty 5 969,5 mil. EUR (meziroční růst o 7,4 %). Deficit zahraničního obchodu SR v prosinci 2018 byl vykázán v objemu 129,3 mil. EUR.

Za leden až prosinec 2018 byl celkový vývoz SR meziročně vyšší o 6,9 % a dosáhl 79 897,7 mil. EUR. Celkový dovoz byl za uvedené období meziročně vyšší o 8 % a dosáhl 77 445,6 mil. EUR.

Saldo zahraničního obchodu SR bylo aktivní v objemu 2 452,1 mil. EUR.

Běžný účet platební bilance SR vykázal v listopadu 2018 schodek na úrovni 416 mil. EUR. Kumulativně od začátku roku 2018 do konce listopadu 2018 byla bilance běžného účtu platební bilance SR pasivní v objemu 1,766 mld. EUR.

Bankovní a finanční sektor

Bankovní sektor na Slovensku dosáhl v roce 2018 čistý zisk 640,3 mil. EUR. V meziročním srovnání byl zisk vyšší o 4,7 %.

Skupina Evropské investiční banky poskytla v roce 2018 Slovensku 631 mil. EUR ve formě půjček, záruk i vlastního jmění.

Prognóza ekonomického vývoje

Ministerstvo financí SR snížilo odhadovaný růst slovenské ekonomiky v letošním roce. Původní prognózu letošního růstu snížilo o 0,5 procentního bodu (p. b.) na 4 %.  Resort financí aktuálně snížil i výhled růstu ekonomiky na rok 2020 o 0,2 p. b. na  3,7 % a o 0,1 p. b.  na 3,2 % v roce 2021.

Dynamika růstu slovenské ekonomiky by se tak měla postupně zpomalovat. Odhaduje se, že v případě brexitu bez dohody by se HDP Slovenska mohl snížit o 0,7 až 1,4 %.

Společným jmenovatelem zrychlování i zpomalování slovenské ekonomiky je automobilový průmysl. Bez meziročního růstu automobilového průmyslu by produkce slovenského průmyslu meziročně klesla o 2,2 %. Již v letošním roce se očekává, že nepříznivý vývoj zahraniční poptávky po autech se promítne do exportní výkonnosti slovenské ekonomiky. V té souvislosti stojí za zmínku vyjádření ministra hospodářství ohledně hodnotové úrovně slovenské produkce. Zatímco dosud slovenští představitelé zdůrazňovali úspěchy slovenské ekonomiky, výkonnost a stabilitu, ministr hospodářství P. Žiga aktuálně konstatoval, „je nutné reálně si připustit, že produkce na Slovensku je převážně zaměřena na aktivity na nižším stupni hodnotového řetězce“. To v podstatě potvrzuje, že i přes značný rozmach automobilového průmyslu zůstává Slovensko nadále montážní krajinou. 

Energetika

Společnosti Západoslovenská distribuční  a  E.ON  Distribuce spolu s provozovateli přenosových soustav ČEPS a SEPS získaly od  EK  kofinancování ve výši 91,2 mil. EUR na projekt inteligentní soustavy ACON Smart grid.

Slovenský provozovatel ropovodního systému, společnost Transpetrol, informoval, že očekává za rok 2018 zisk před zdaněním ve výši 6,1 mil. EUR.

Cena elektřiny pro slovenské domácnosti se od ledna 2019 v průměru zvýšila o 5,66 %.

Cena plynu se pro domácnosti v průměru zvýšila o 5,67 %.

Cena tepla se pro domácnosti zvýšila v průměru o 4,70 %.

Vodné a stočné se zvýšilo v průměru o 1,70 %.

Výše podpory výroby elektřiny z domácího uhlí se podle Úřadu pro regulace síťových odvětví od 1. ledna 2019 nemění.

Doprava

Ministerstvo dopravy a výstavby SR začne s přípravou legislativního návrhu na zavedení služby ve veřejném zájmu v osobní lodní dopravě. Týká se to především připravovaného projektu Dunajbus na trase Šamorín – Bratislava.

RegioJet jedná s resortem dopravy SR o zvýšení kapacity vlaků na trati Bratislava-Komárno. Důvodem je značný nárůst počtu cestujících.

RegioJet v roce 2018 přepravil na této trati téměř 3,8 mil. cestujících, tedy o milión víc než v roce 2017. Nejvíce obsazené vlaky přepraví na této trase denně 500 až 700 cestujících na jeden spoj. Klíčovým probléme řešení situace na této trase je, že se jedná o jednokolejovou trať.

Zemědělství

Slovensko sice podle ministryně zemědělství úspěšně využívá moderní technologie v rostlinné výrobě, ale  stále  nepokročilo v řešení rozdrobené pozemkové držby na Slovensku. Rozdrobené vlastnictví způsobuje komplikace nejen vlastníkům pozemků, ale i investorům.

Slovenským mlékařům se pravděpodobně podaří dostat na čínský trh. V prosinci byla čínská inspekční delegace ve zpracovatelských podnicích i na mléčných farmách v SR. Aktuálně je na Slovensku 11 mlékáren, které mají zájem o vývoz do Číny. Slovenskou je jednou z posledních zemí EU, které zatím nemá povolení na vývoz mléka a mléčných výrobků na čínský trh.

Nejvíce potravin dováží SR z ČR a z Polska. Zároveň je ČR největším obchodním partnerem SR v případě vývozu potravinových produktů.

Zatím nejsou statistiky za rok 2018, pouze aktuálně byly zveřejněné údaje o obchodě s potravinami za rok 2017. Dovoz potravin z ČR představoval 647 mil. EUR, což tvoří třetinu potravin dovezených na Slovensko. Do ČR Slovensko vyvezlo potraviny za 288 mil. EUR.

Automobilový průmysl

V roce 2018 vyšlo z automobilových fabrik na Slovensku 1 080 000 aut. Předpokládá se, že v roce 2019 počet aut vyrobených resp. zmontovaných ve čtyřech slovenských automobilkách zvýší na 1 150 000 aut.

2. Legislativa

Od ledna 2019 platí novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů a kombinované výrobě elektřiny a tepla. Změny se dotknou zejména nových zařízení. Pro zařízení uvedené do provozu před novelou zákona stát garantovanou podporu zachová bez změny.

3. Investiční příležitosti

Na rozvoj účinnějších způsobů centralizovaného systému zásobování teplem plánuje společnost Tepláren Košice (TEKO) v letošním roce investovat cca 56 mil. EUR.

Rooseveltova nemocnice v Banské Bystrici připravuje rozsáhlou rekonstrukci za více než 100 mil. EUR.

4. Aktivity českých firem

Firma Metrostav, a.s. Praha uspěla v tendru na modernizaci Vodního díla Gabčíkovo. Zakázka za cca 150 mil. EUR je první velkou obnovou od zprovoznění vodní stavby v roce 1992.

Metrostav dále získal zakázku na rekonstrukci kliniky Kramáre v Bratislavě za 2,07 mil. EUR.

Téměř po 30 letech se na Slovensko vrací společnost Benzina, a.s. Do konce letošního roku hodlá na Slovensku otevřít deset čerpacích stanic. 

Na zastupitelském úřadě ČR v Bratislavě se uskutečnila prezentace společnosti ABF, a. s., která je největším organizátorem veletrhů a výstav v Praze. Prezentace se zúčastnili zástupci slovenských médií, Ministerstva hospodářství SR, Slovenské agentury  pro rozvoj investic a obchodu což  (SARIO). Společnost ABF, a.s., představila své aktivity v roce 2019.


Vypracovala: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě