česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

leden 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR vykázal  koncem ledna 2020 schodek ve výši  94,8 mil. EUR. Meziročně se schodek prohloubil o  více než 70 %. Příjmy  rozpočtu  byly meziročně vyšší o 87,8 mil. EUR a výdaje se meziročně zvýšily o 317 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu SR  v lednu 2020 dosáhly 1 156, 913 mil. EUR a výdaje 1 251, 738 mil. EUR.

Daňové příjmy  meziročně vzrostly o 7,8 %.  Ve výdajové stránce rozpočtu  byl  s výjimkou  výdajů na obsluhu státního dluhu vykázán  meziroční nárůst  ve všech kategoriích souvisejících  s čerpáním prostředků z EU a platbou do rozpočtu EU. 

Deficit veřejných financí SR se oproti  druhému čtvrtletí 2019  ve třetím čtvrtletí 2019 zvýšil o jedno procento a dosáhl 1,9 % HDP.

Již při schvalování  státního rozpočtu pro rok 2020 ministr financí uvedl, že pro dodržení  stanoveného deficitu veřejných financí  na úrovni 1,79 % HDP je nezbytné přijmout  dodatečná opatření. Za největší riziko bylo přitom  označeno překročení plánovaných schválených výdajů státního rozpočtu  o  307 mil. EUR.

Inflace

Spotřebitelské ceny na Slovensku v prosinci  2019 meziročně vzrostly o 3,2 %, což představovalo  nejvyšší růst zdejších cen od prosince 2012. Průměrná roční míra harmonizované inflace v roce 2019 dosáhla 2,8 %.

Nejrychleji, o 5,2 %, rostly meziročně ceny potravin a nealko nápojů, dále ceny za vzdělávání o 4,5 %, za bydlení, vodu, elektřinu, plyn a ostatní paliva o 3,9 %. V porovnání s předcházejícím měsícem se v prosinci 2019 zvýšily zejména ceny v restauracích a hotelích.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku se v prosinci 2019 udržela pod pěti procenty a byla vykázána na úrovni 4,92 %. Meziročně  byla v prosinci míra nezaměstnanosti nižší o 0,12 procentního bodu (p. b.). Míra  nezaměstnanosti vypočtena  z celkového počtu uchazečů o práci dosáhla v prosinci  6,01 %.

Na konci prosince 2019 Úřady práce evidovaly  135 517 disponibilních uchazečů o zaměstnání. V porovnání s listopadem  jde o nárůst o 10 osob.

Platí úměra, že se snižující se mírou nezaměstnanosti roste počet cizinců pracujících na Slovensku.

Ke konci roku 2019 pracovalo na Slovensku 78,3 tis. cizinců. Nejpočetnější skupinu představují Ukrajinci (cca 23 tis.) a Srbové (cca 13,5 tis.). V rámci EU jsou nejpočetnější skupinou Rumuni (cca 9 tis.) a Češi (cca 6 tis.).

Zahraniční obchod

Přebytek zahraničního obchodu SR v roce 2019 dosáhl 1,116 mld. EUR. V porovnání s rokem 2018 byl  nižší o 1,2 mld. EUR. Celkový dovoz  zboží  se meziročně zvýšil o  3,5 % na 79,515 mld. EUR a celkový slovenský export meziročně vzrostl o 1,9 % na 80,630 mld. EUR.

Zatímco  v listopadu  slovenský export meziročně klesl o 3,7 %, v prosinci  export meziročně vzrostl o 4,9 %. Zlepšující se bilance slovenského zahraničního obchodu v závěru roku 2019 byla podporována především rostoucím exportem.

Platební bilance

Běžný účet platební bilance SR se prohloubil i v listopadu 2019 a skončil deficitem  ve výši 284 mil. EUR, zatímco říjnový schodek  byl na úrovni 116 mil. EUR. Kumulativně od začátku roku  2019 do konce listopadu vykázal běžný účet  deficit ve výši 2,521 mld. EUR.

Veřejný dluh SR

Ve třetím čtvrtletí 2019 oproti druhému čtvrtletí 2019 se zadluženost Slovenska snížila  ze 48,6 % na 48,4 % HDP. Zadluženost se snížila i meziročně, když ve 3. čtvrtletí 2018 byla ve výši 52 % HDP.

Energetika

Elektřina

V dostavbě 3. bloku jaderné elektrárny Mochovce došlo k dalšímu posunutí termínu dokončení. Z posledně uváděného termínu konec dubna 2020, kdy se mělo začít se zavážením paliva, se  aktuálně termín posouvá na konec letošního roku.

Na Slovensku dosud téměř nevyužívaná geotermální energie se dostává do popředí. Slovenský agrosektor v ní objevuje značný potenciál  pro zabezpečování potravinové soběstačnosti. Posun směrem k využívání  přírodních termálních zdrojů, které jsou  na Slovensku skutečně hodně zastoupené, se zdá aktuální po jednání slovenské ministryně zemědělství se svým protějškem na Islandu. Právě Island má  mnoho zkušeností s využíváním geotermální energie.

Zatím není  definitivně rozhodnuto o výstavbě  dalšího jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích, projekt  je zatím odložen. Podobně  je zatím nedořešena i výstavba  nových větrných a velkých slunečních elektráren na Slovensku.

Slovensko neplní cíle ve využívání obnovitelných zdrojů na výrobu energie. V roce 2018 představoval podíl zelených zdrojů na celkové spotřebě energie 11,9 %. V letošním roce by měl tento podíl představovat 14 %, ale s největší pravděpodobností nebude tento cíl splněn.

Plyn

Slovenský Eustream přepravil v roce 2019 o 10 mld. mᶾ plynu více než v roce 2018. Z celkové přepravy 69 mld. mᶾ plynu Slovensko  odebralo 5,99 mld. mᶾ plynu a spotřebovalo 4,841 mld. mᶾ plynu.

Potravinářský průmysl

Slovensko začíná vykazovat rostoucí podíl domácích potravin ve zdejších obchodních řetězcích. V současnosti  slovenské potraviny tvoří  40,7 %  z potravin  nabízených ve zdejších obchodních řetězcích. Největší podíl zastoupení potravinářských produktů vyrobených na Slovensku představují mléko, vejce, minerální vody, med, víno, chléb a rohlíky. Nejmenší podíl zastoupení slovenských výrobků je u baleného masa, zpracované zeleniny a jedlých olejů a tuků.

Doprava

Elektronický mýtný systém fungující na Slovensku od roku 2010 je sice považován za progresivní a fungující. Na druhé straně smlouva, kterou  vláda  SR uzavřela se společností  provozující tento systém (SkyToll) není pro stát výhodná. Potvrdila to zjištění  Nejvyššího kontrolního úřadu SR. Smlouva o provozu systému končí za dva roky a  ministerstvo dopravy již nyní  připravuje podklady pro vypsání  tendru na  provoz mýtného systému.

V souvislosti s nevýhodným mýtným systémem a nekonkurenceschopným daňovým zatížením  autodopravců organizovala  Unie autodopravců Slovenska  v lednu  dvě  protestní  akce, kterými  zablokovala hraniční přechody Slovenska. Jejich požadavkem bylo snížení daně  z motorových vozidel a úprava poskytovaných slev na mýto.

V rámci výstavby rychlostní silnice R7 v okolí Bratislavy byl otevřen nový úsek v délce 458 metrů. Jedná se o přeložku silnice, která je součástí PPP projektu na výstavbu a provoz dálnice D4.

V letošním roce chce Národní dálniční společnost (NDS) vyhlásit tendry  na výstavbu nových dálničních úseků. Jedním z nich má být tendr na zhotovitele problematického úseku D1 Turany – Hubová v délce 13,5 km s tunely Korbelka (5,8 km) a Havran (2,8 km).

Automobilový průmysl

Volkswagen Slovakia  žádá od státu  investiční pomoc ve výši  přes 5 mil. EUR ve formě slev na dani z příjmu. Touto formou chce společnost  podpořit svojí investici ve výrobním závodě Martin za účelem vybudování  nových kapacit na podporu rozvoje elektromobility.

Počet subdodavatelů v automobilovém sektoru začíná na Slovensku klesat. Aktuálně je na Slovensku 343 subdodavatelů, kteří společně  poskytují práci pro více než 154 tis. zaměstnanců.


Legislativa

Ministři odsouhlasili zastropování – výdajové limity pro letošní rok. Znamená to, že výdaje veřejné správy nebudou moci v letošním roce překročit 39,326 mld. EUR. Zastropování výdajů by mělo zabezpečit dodržení  stanoveného  deficitu veřejných financí na úrovni 0,49 % HDP.

Vláda SR schválila dohodu s Čínou o spolupráci při výcviku  policejních důstojníků. Dohoda má posílit boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Vláda SR v reakci na protesty autodopravců schválila změnu svého nařízení o mýtu s účinností od 1. 7. 2020. Změny se týkají systému slev a snížení daně z motorových vozidel s cílem  daňové porovnatelnosti se zeměmi v rámci V4.

Novela zákona  o pozemkových úpravách, kterou prezidentka vetovala, nebyla v NR SR  opětovně schválena. Podle prezidentky mnohé novelizační body schváleného zákona zhoršují postavení vlastníků pozemků.


Aktivity českých firem

Tendr na dodání klimatizace  pro autobusy MHD Bratislava vyhrála  česká firma Zliner, s.r.o. Bratislavský dopravní podnik zaplatí za klimatizaci cca 1,3 mil. EUR bez DPH.

Česko-slovenská  investiční skupina Wood and Company zveřejnila zájem postavit na Slovensku  šest velkých  odpadových center na recyklaci a energetické zhodnocení odpadu. Investice je odhadována ve výši 600 mil. EUR.


Investiční příležitosti

Město Nitra vyhlásilo veřejnou soutěž na dodavatele systému sdílených kol, tzv. bike sharing. Systém má zároveň zahrnovat i e-mobilitu - elektrokola nebo elektrokoloběžky. Účastník soutěže by měl nabídnout minimálně  100 ks kol, vzniknout by mělo nejméně sedm stanic, nebo tzv. freefloatové řešení, které nevyžaduje pevné stanice. 

Téměř všechny politické stany jdou do voleb s programem  zahrnujícím výstavbu nájemních bytů. Lze tedy očekávat poměrně rozsáhlý stavební boom na Slovensku, a to především v Bratislavě.

 

Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě