česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

leden 2021

Ekonomika

Státní rozpočet

Ke konci ledna 2021 příjmy státního rozpočtu SR dosáhly 1 002,6 mil. EUR, výdaje činily 1 190,4 mil. EUR a schodek st. rozpočtu tak dosáhl 187,8 mil. EUR.

Z celkových příjmů daňové příjmy činily 946,8 mil. EUR, a z toho příjmy z daně z přidané hodnoty 650,4 mil. EUR. Příjmy z rozpočtu EU dosáhly 1,2 mil. EUR.

V rámci výdajů šlo na obsluhu státního dluhu 127,0 mil. EUR. V lednu nebyl Sociální pojišťovně poskytnut žádný transfer.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v prosinci 2020 dosáhla 7,57 %. Oproti předcházejícímu měsíci vzrostla o 0,19 procentního bodu (p. b.) a meziročně se zvýšila o 2,65 p. b.

Počet disponibilních uchazečů o práci dosáhl 207 184 osob a v porovnání s předcházejícím měsícem jejich počet stoupl o 5 236 osob.

Míra nezaměstnanosti z celkového počtu uchazečů o zaměstnání byla v prosinci 2020 na úrovni 8,3 %.

Úřady práce na Slovensku evidovaly 66 493 volných pracovních míst.

Míra inflace

Meziroční míra inflace dosáhla v prosinci 2020 úrovně 1,6 %. Oproti předcházejícímu měsíci se zvýšila o 0,1 p. b. Průměrná roční míra inflace byla v prosinci 2020 na úrovni 2 %.

Za celý rok 2020 se meziročně spotřebitelské ceny na Slovensku zvýšily o 1,9 %. Roční míra inflace klesla v porovnání s rokem 2019 o 0,8 p. b. a byla nejnižší od roku 2017. Pozitivní vliv na cenový vývoj měl meziroční pokles cen v dopravě, především snížením cen pohonných hmot. Naopak nepříznivě byl vývoj ovlivněn růstem cen za bydlení, cen potravin a služeb.

Pro rok 2021 se předpokládá zpomalení růstu spotřebitelských cen na 0,9 %.

Dle očekávání analytiků došlo již v letošním lednu k výraznému zpomalení ve vývoji meziroční míry inflace. Z prosincových 1,6 % se míra inflace v lednu snížila na 0,4 %.

Zahraniční obchod

Saldo zahraničního obchodu SR bylo v prosinci 2020 v pluse. Naposledy bylo prosincové saldo v plusových hodnotách v roce 2015. Přebytek zahraničního obchodu SR v prosinci dosáhl 158,7 mil. EUR. Vývoz zboží v prosinci byl za 6,5 mld. EUR, což představuje meziroční nárůst o 12,5 %, nejvyšší v roce 2020. Nejvýraznější vliv na vývoz měl vývoz strojů a přepravních zařízení, kam spadá i vývoz automobilů. Tento vývoz vykázal meziroční nárůst o 16,2 %. Na druhé straně vývoj salda snížil nepříznivý vývoj v třidě chemikálie a minerální paliva.

Druhý měsíc po sobě rostl i celkový dovoz zboží na Slovensko. V prosinci 2020 se meziročně zvýšil o 9,6 % na 6,3 mld. EUR. I v dovozu hlavní složku představovaly stroje a přepravní zařízení, jejichž dovoz meziročně vzrostl o 13,1 %.

Za celý rok 2020 byl slovenský vývoz meziročně nižší o 6 % a činil 75,5 mld. EUR. Celkový dovoz byl meziročně nižší o 8,2 % a dosáhl 72,8 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo za celý rok 2020 aktivní v objemu 2,7 mld. EUR a bylo meziročně vyšší o 1,7 mld. EUR.

Nejvíce obchodovanou položkou byly stroje a přepravná zařízení s podílem 64 % na celkovém vývozu a 50,6 % na celkovém dovozu.

K vývoji ekonomiky v roce 2020

Dle aktuálních statistických údajů vykázala slovenská ekonomika v roce 2020 meziroční pokles o 5,8 %, což představuje mírnější propad, než se původně očekávalo.

Rada pro rozpočtovou odpovědnost (RRO) odhaduje pro letošní rok deficit rozpočtu veřejné zprávy na úrovni 6,8 % HDP. Aktuální odhad Rady je o 0,63 bodu nižší oproti cílům vlády. Riziko nedosažení stanoveného cíle je aktuálně podle RRO nízké. Za předpokladu, že vláda nepřijme dodatečná opatření, může deficit dosáhnout 6,489 mld. EUR, přičemž schválený rozpočet počítá s deficitem 7,091 mld. EUR.

Opatření vlády na řešení pandemie zohledněné v aktuálním odhadu dosahují pro letošní rok 1,418 mld. EUR, resp. 1,5 % HDP. Rozpočet navyšují o 94 mil. EUR, resp. o 0,1 % HDP. Dodatečné výdaje v objemu 283 mil. EUR by měly být financovány z EU fondů.

Energetika

Elektřina

Podle státního tajemníka Ministerstva hospodářství SR by Slovensko nemělo rezignovat při dostavbě čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Mochovce (JEMO). Podle jeho vyjádření by třetí blok JEMO bez dokončení čtvrtého bloku JEMO byl ekonomicky nenávratnou záležitostí. Podle zatím zveřejněných informací je čtvrtý blok JEMO dokončen na 87,76 %.

Zainteresovaná veřejnost spolu s účastníky jednání o dostavbě  JEMO mohou ještě vznést připomínky do 22. února 2021. Ministr hospodářství SR R.Sulík očekává v nejbližším období povolení od Úřadu jaderného dohledu SR na zahájení provozu 3. bloku JEMO.

Nové jaderné bloky v Mochovcích budou mít po dokončení instalovaný výkon po 471 MW, což pokryje cca 13 % z celkové spotřeby elektřiny na Slovensku.

Slovenské elektrárny, a. s. dodaly v roce 2020 do sítě 16 994 GWh elektrické energie, z toho až 95 % bez emisí CO₂ dodaly jaderné a vodní elektrárny. Jde o historicky nejvyšší podíl dodávek energie bez emisí CO₂. Jaderná energetika měla v roce 2020 podíl na výrobě elektřiny 53,3 %.

Podle předběžných údajů spotřeba elektřiny na Slovensku v roce 2020 meziročně klesla o 3,3 % na 29 309 GWh. Zároveň bylo na Slovensku vyrobeno 28 991 GWh elektřiny. Slovensko tedy část elektřiny dováží. Po uvedení třetího bloku JEMO se má Slovensko stát čistým exportérem elektřiny. 

Slovenským domácnostem se má v letošním roce snížit cena elektřiny o 3,8 %. Průměrná zdejší domácnost by tak měla za rok uspořit cca 14 EUR. Malým podnikům se roční náklady na elektřinu sníží cca o 2 %, což představuje průměrnou úsporu přes 28 EUR.

Plyn

Státní společnost Slovenský plynárenský průmysl (SPP) zůstal i v roce 2020 lídrem na slovenském trhu s plynem. Dle aktuálních odhadů společnost očekává za rok 2020 růst celkového tržního podílu v dodávce plynu na 57 %. Celkově eviduje přes 1,3 mil. odběrných míst. SPP dodává i elektřinu a očekává, že v roce 2020 podíl SPP na dodávkách elektřiny dosáhne přes 8 %.

Slovenský přepravce zemního plynu, společnost Eustream, přepravil v roce 2020 téměř 57 mld. m³ zemního plynu. V meziročním porovnání to představuje o cca 12 mld. m³ přepraveného zemního plynu méně. Z celkového množství přepraveného zemního plynu směřovalo do Rakouska 40,22 mld. m³ a na Ukrajinu přes 10 mld. m³ zemního plynu.   

Od roku 2021 má na Slovensku docházet k postupné deregulaci cen energií. I po úplném zrušení regulace cen dodávky elektřiny a plynu bude Úřad pro regulaci síťových odvětví nadále fungovat. Bude nadále regulovat přirozené monopoly, jako jsou např. distribuční společnosti.

Dle aktuálních informací se na Slovensku nepokračuje ve vytvoření státního energetického holdingu, kterým se měly sloučit společnosti působící na zdejším volném trhu se společnostmi regulovanými. Funkci státního energetického holdingu měl vykonávat státní podnik Slovenský plynárenský průmysl.

Doprava

Dle slovenského ministra dopravy nebude možné, aby se Slovensko při výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury spoléhalo pouze na eurofondy. Resort dopravy a výstavby vytvoří dle českého vzoru fond na financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury a na podporu cyklodopravy. Na rozvoji udržitelných druhů dopravy spolupracuje slovenské ministerstvo dopravy s Fondem dopravní infrastruktury České republiky.      

Z důvodu nedostatku strojvůdců a vlakvedoucích muselo být na Slovensku zrušeno několik železničních spojů. Na Slovensku aktuálně chybí 235 strojvůdců a 170 vlakvedoucích.

Automobilový průmysl

Dle zveřejněných údajů není výroba automobilů na Slovensku zatím ohrožena celosvětovým nedostatkem součástek. Vzniklý nedostatek polovodičů v bratislavském závodě VW se podařilo flexibilně vyřešit a dopady na výrobu byly minimální.

Zemědělství

Do skupiny kritické infrastruktury má být dodatečně na návrh koaličních poslanců zařazen i resort zemědělství.

Banky

Banky na Slovensku poskytly v prosinci 2020 slovenským domácnostem nové úvěry za 952,28 mil. EUR. Na rozdíl od listopadu, kdy se objem nových úvěrů snížil, byl v prosinci opět zaznamenán jejich meziroční nárůst, a to o 5,8 %. Nárůst byl ovlivněn zejména zvýšením objemu čistých nových úvěrů na bydlení, které vzrostly o 9,5 %. Spotřebitelské úvěry meziročně klesly o 13 %.

Celkový stav úvěrů poskytnutých obyvatelstvu na konci prosince představoval 40,65 mld. EUR, což v meziročním porovnání představuje nárůst o 6,4 %.

Legislativa

Od 1. ledna 2021 mohou o dočasnou ochranu podnikatelů ve finančních potížích již žádat pouze podnikatelé, u kterých je předpoklad životaschopnosti a souhlasí s ochranou i jejich rozhodující věřitelé. 

Dle statistik ke konci roku 2020 klesal zájem podnikatelských subjektů o dočasnou ochranu.

Ministerstvo financí SR zaslalo v lednu 268 mil. EUR jako pomoc pro zasažené pandemií, z toho 250 mil. EUR představuje program První pomoc + a 18 mil. EUR je opatření SOS pro odkázané.