česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

listopad 2018

1. Ekonomika

HDP

V meziročním srovnání se dynamika růstu slovenské ekonomiky ve 3. čtvrtletí 2018 zrychlila na 4,6 %, zatímco ve 2. letošním čtvrtletí byl meziroční růst 4,2 %.

V běžných cenách byl ve 3. čtvrtletí 2018 vytvořen HDP v objemu 23,796 mld. EUR, což představuje meziroční růst o 7 %. 

Deficit veřejných financí SR v roce 2017 dosáhl historicky nejnižší hodnoty, a to 0,78 % HDP. Meziročně deficit klesl o 1,4 procentního bodu (p.b.). Dosažené snížení deficitu je výsledkem vyšších než očekávaných daňových a odvodových příjmů – výběru DPH a sociálních a zdravotních odvodů.

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil v listopadu 2018 schodkem ve výši 855,8 mil. EUR. V meziročním srovnání byl letošní schodek nižší o 125,6 mil. EUR (- 12,8%). Příjmy státního rozpočtu byly za letošních jedenáct měsíců meziročně vyšší o 1,047 mld. EUR (+ 8,8 %), výdaje byly meziročně vyšší o 921,7 mil. EUR (+ 7,1 %).

Daňové příjmy byly meziročně vyšší o 800,7 mil. EUR. Příznivý vývoj pokračoval u daně z přidané hodnoty a u daně z příjmu právnických osob. U daně z příjmu fyzických osob byl výběr meziročně nižší o 1 mil. EUR.

Výdaje na obsluhu státního dluhu byly meziročně nižší o 35,2 mil. EUR.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti v říjnu 2018 dosáhla úrovně 5,23 %. Ve srovnání  s předcházejícím měsícem klesla o 0,15 p.b. Počet disponibilních uchazečů o práci dosáhl 143 339 osob. Míra nezaměstnanosti z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla v říjnu úrovně 6,35 %.

Na Slovensku v současnosti pracuje víc než 65 tis. cizinců. Nejpočetnější skupinou jsou občané Srbska, kterých ke konci letošního října zde pracuje přes 14,4 tis. Meziročně je jejich počet vyšší o 2,9 tis. osob. Druhou nejpočetnější skupinou jsou občané Rumunska, kterých ke konci října pracuje na Slovensku 10,3 tis. osob. 

Na Slovensku bude od 1.1.2019 minimální mzda ve výši 520 EUR. V letošním roce je minimální mzda ve výši 480 EUR. Cílem je, aby minimální mzda dosáhla v budoucnosti aspoň 60 % průměrné mzdy v národním hospodářství.  

Poměrně štědrý sociální systém týkající se podpory v nezaměstnanosti má být přehodnocen. Premiér P. Pellegrini žádá přehodnocení systému pomoci v hmotné nouzi. Podnětem k tomuto kroku jsou vážné problémy firem s obsazením volných míst v průmyslu, přičemž objem státních financí na podporu v nezaměstnanosti nevykazuje výraznější pokles. 

Inflace

V říjnu 2018 se spotřebitelské ceny na Slovensku meziročně zvýšily o 2,5 %. Ceny v dopravě vzrostly o 6 %, v restauracích a hotelech o 3,9 %, potravin a nealko nápojů o 2,3 %.

 V průměru za deset měsíců 2018 se meziročně spotřebitelské ceny zvýšily o 2,6 %.

Zahraniční obchod

V září 2018 vyvezla SR zboží za 6 979,8 mil. EUR. V meziročním srovnání byl letošní vývoz vyšší o 5,2 %. Dovoz zboží za uvedené období byl za 6 543,0 mil. EUR a byl meziročně vyšší o 5,8 %. Saldo zahraničního obchodu bylo aktivní v objemu 436,8 mil. EUR, bylo o 16,5 mil. EUR nižší než v září 2017.

Za leden až září 2018 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšil celkový vývoz zboží ze SR o 7,1 % na 58 565,4 mil. EUR a celkový dovoz zboží o 7,3 % na 56 396,5 mil. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo za uvedené období aktivní v objemu 2 168,9 mil. EUR.

Saldo zahraničního obchodu SR s agropotravinářskými produkty bylo pro SR za období leden až červen 2018 záporné v objemu 875,5 mil. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se pasivum prohloubilo o 253,5 mil. EUR, tj. o 40,8 %. Propadla se zejména produkce v oblasti ovoce a zeleniny a klesla  živočišní výroba.

Pro srovnání v roce 2017 dosáhli čeští zemědělci zisk na úrovni téměř 829 mil. EUR, zatímco slovenští farmáři dosáhli zisk 60,2 mil. EUR.

Připravovaný Brexit  by měl zasáhnout i Slovensko. Za rok 2017 vyvezla SR do GB zboží za víc než 4 mld. EUR. Británie je pátou nejdůležitější zemí, kam slovenské firmy vyvážejí své zboží, především auta z trnavské a žilinské automobilky.

Bankovní a finanční sektor

Na Slovensku ve 3. čtvrtletí letošního roku dosáhl bankovní sektor zisk 518,7 mil. EUR. Meziročně tak vzrostl o 4,9 %. Vývoj zisku pozitivně ovlivnily výnosy z poskytnutých úvěrů. Příznivě byla ziskovost bank ovlivněna výnosy z poskytnutých úvěrů, z poplatků a provizí.

Exportně-importní banka (Eximbanka) SR podepsala úvěrovou smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) v objemu 50 mil. EUR. Jedná se o historicky první spolupráci mezi EIB a Eximbankou. Je určena na podporu segmentu malých a středních podniků a středně velkých podniků. Eximbanka SR je jediným přímým finančním nástrojem státu na podporu exportu. 

Slovenské domácnosti mají vysokou úvěrovou zadluženost. Poptávka po úvěrech zde stoupá již od roku 2010. Každý Slovák v průměru dluží 6 792 EUR, zatímco úspory představují 6 190 EUR na osobu. Zčásti je růst zadluženosti vysvětlován silnými demografickými a makroekonomickými údaji, jako je nárůst populace třicátníků spolu s dynamikou růstu příjmů převyšující růst HDP. Existují však již vážné obavy z nadměrného zadlužování a banky přistoupily k obezřetnějšímu a přísnějšímu přístupu při schvalování hypotečních úvěrů na bydlení.

Česká Asociace společností finančního poradenství a zprostředkování a slovenská Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců podepsaly memorandum o užší vzájemné spolupráci. Asociace se budou vzájemně informovat o vývoji legislativy v obou zemích. Praktickou část memoranda tvoří závazek do roka zavést jednotný systém reportingu o finančně poradenském trhu tak, aby publikované statistiky za obě země byly vzájemně srovnatelné a propojené.

Energetika

Provozovatel plynovodní přepravní sítě na Slovensku, společnost Eustream, po zahájení výstavby  slovensko – polského plynovodu detailněji představil projekt Eastring, jehož kapacita by měla čtyři až osm krát převýšit roční spotřebu plynu na Slovensku.

Slovensko-maďarským plynovodem by se podle provozovatelů přepravních sítí z Maďarska, Slovenska a Rakouska měl přepravovat plyn z Černého moře do Rakouska. Provozovatelé přepravních sítí již provedli proceduru přidělení kapacity pro projekt HUSKAT.[1]) Podle společnosti Eustream akce proběhla úspěšně a nabídnuté přepravní kapacity z Maďarska na Slovensko byly v plné míře rezervované na sedm let. Očekává se, že když i v příštím roce dojde k rezervaci v objednaném množství, bude potřebná úprava sítě především na maďarské straně. 

Malí výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) se musí opět zaregistrovat do národního projektu Zelená domácnostem. Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA) již zveřejnila podmínky pro registraci zařízení, jejichž instalace bude podpořena ve druhém kole projektu Zelená domácnostem. Registrace je otevřena od 12.11.2018.

Dotovaná těžba slovenského uhlí na horní Nitře má skončit v roce 2023. Přímá podpora těžby uhlí, kterou zaplatí slovenské domácnosti za výrobu elektřiny z uhlí, představuje cca 100 mil. EUR ročně.  Nejbližších pět let využije Slovensko podporu EU na transformaci regionu Horní Nitra, který je výrazně ekonomicky závislý na těžbě uhlí.

Evropská investiční banka podpoří na Slovensku dvě investice sumou 77 mil. EUR. První projekt se bude týkat modernizace plynárenské distribuční sítě společnosti SPP-distribuce, na který banka poskytne firmě půjčku 60 mil. EUR. Dalších 17 mil. EUR půjde skupině GreenWay, která buduje nabíjecí stanice pro elektrická auta.

Doprava

Ministerstvo dopravy SR připravilo výzvu s názvem Dunajbus. Jde o národní projekt programu 4OPII – Infrastruktura vodní dopravy. Resort dopravy plánuje výstavbu nových osobních přístavišť na Dunaji na trase z jihu Slovenska do Bratislavy.  

Rychlostní silnice R7 mezi Bratislavou, Prievozem a Holicami u Dunajské Stredy v délce 32 km by měla být vybudována a uvedená do provozu dříve než jihovýchodní obchvat hlavního města na dálnici D4 na úseku Bratislava, Jarovce- Ivanka sever-Bratislava, Rača v délce 27 km. 

Opět ožívá myšlenka prodloužení širokorozchodné železniční tratě přes Slovensko do Vídně. Aktuálně byl slovenskému resortu životního prostředí předložen k posouzení stavební záměr projektu. Prodloužení tratě od Hanisky na východě Slovenska až po hranici s Rakouskem by mělo vyjít na 6 mld. EUR. Nadále však odborníkům chybí analýzy, které by potvrzovaly deklarovanou návratnost projektu. Předpokládá se, že výstavba bude zahájena za šest let a dokončena by měla být v roce 2034.

Zemědělství

Ministerstvo zemědělství SR představilo projekt s názvem zelená nafta za 30 mil. EUR na podporu zemědělské výroby na Slovensku.  Cílem projektu je udržení prvovýroby na Slovensku, snížení vývozu rozhodujících komodit a následné snížení salda zahraničního obchodu. S realizací projektu se očekává i zvýšení podílu domácích potravin na pultech zdejších obchodů.    


2. Legislativa

Vláda SR schválila změnu v původním návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a ke schválení do Národní rady SR byl již předložen návrh vyrovnaného státního rozpočtu na rok 2019. Vláda ke svému rozhodnutí přistoupila na základě pozitivních výsledků za letošní rok a pozitivních prognóz hospodářského vývoje SR. Poprvé v historii by tak Slovensko nemělo utratit více, než dosáhne na svých příjmech. Podle premiéra Pellegriniho úpravy, které se provedou v návrhu státního rozpočtu, nepůjdou na úkor žádné z priorit konkrétních resortů.

K návrhu Strategie pracovní mobility cizinců v SR, který vláda SR schválila na své říjnové schůzi, v listopadu schválila navazující změny zákona o službách zaměstnanosti. Hlavním cílem novely zákona o zaměstnanosti je především zefektivnit, urychlit a zpružnit systém upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí na území SR za účelem zaměstnání, a to zejména v profesích s identifikovaným nedostatkem pracovní síly.

Vláda SR schválila návrh Akčního plánu inteligentního průmyslu SR. Jeho cílem je podpora podniků při implementaci digitalizace, při zavádění inovativních řešení a při zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Akční plán obsahuje 35 opatření, která by měla být realizována do konce roku 2020. Naplnění akčního plánu má být základním předpokladem úspěšné transformace slovenské ekonomiky.

Podíl slovenských firem aplikujících Industry 4.0 má sice rostoucí trend, ale zároveň mezi malými a středními podniky panuje v otázkách její implementace nejistota.

Poslanci NR SR přehlasovali prezidentovo veto a byla tak schválena novela zákona o podpoře cestovního ruchu v původní podobě. Na základě schválené novely budou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 zaměstnanců poskytovat od příštího roku (2019) svým zaměstnancům příspěvek na rekreaci na Slovensku. Pro firmy a instituce s méně než 50 zaměstnanci bude tento příspěvek dobrovolný.

V NR SR byla schválena novela zákona o odpadech, kterou se zvyšují poplatky za ukládání odpadu na skládku. Od příštího roku se na Slovensku zvyšuje poplatek za uložení odpadu na skládku. Odpad bude diferencován podle úrovně třídění odpadu. Aktuálně má Slovensko nejnižší poplatky za skládkování odpadu. Zatímco v ČR je 20 EUR za tunu, na Slovensku je to 6,80 EUR za tunu. V případě, že obec nepřistoupí k efektivním opatřením a vytřídí pouze 10 % odpadu, náklady jí od ledna 2019 vzrostou na 17 EUR za tunu. Podíl skládkovaného odpadu představuje v SR 66,50 %, zatímco v ČR 48 %. Slovensko podle údajů Eurostatu z roku 2016 patří mezi členské státy s nejnižším podílem recyklace či kompostovaní komunálního odpadu. Na Slovensku jsou dvě spalovny komunálního odpadu. V současnosti se ceny za spalování odpadu pohybují v rozmezí 50 až 98 EUR za spálenou tunu odpadu. 

Ministerstvo hospodářství SR představilo Akční plán pro rozvoj elektromobility. Na Slovensku se v současnosti nachází 192 nabíjecích stanic pro elektromobily. Slovensko má první ultra rychlou nabíjecí stanici sítě NEXT-E. Uvedla jí do provozu společnost Západoslovenská energetika na čerpací stanici Slovnaft na rychlostní silnici R1. Jde o vůbec první nabíjecí stanici tohoto typu nejen na Slovensku, ale i v okolních zemích. Veřejnosti má být tato stanice zpřístupněna v prosinci 2018.

Ministerstvo hospodářství SR představilo třetí antibyrokratický balíček opatření, který obsahuje 36 opatření na snižování administrativního zatížení podnikání, podporu podnikání a digitalizace. Část opatření je zaměřena na zefektivnění procesů spojených se začátky podnikání. Na jednání vlády by balíček opatření měl být předložen začátkem příštího roku a účinnosti by měl nabývat postupně v průběhu roku 2019. 

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodářství SR zorganizovala již 12. ročník mezinárodní kooperační burzy. Letošní ročník byl zařazen do oficiálního programu Předsednictví SR ve Visegrádské skupině V4. Kooperační burzy se zúčastnilo 150 firem z 12 zemí. Zastoupené byly firmy z ČR, Maďarska, Polska, Rakouska, Íránu, Izraele i Ruska.


3. Aktivity českých firem

Česká zbrojovka Uherský Brod ještě do konce letošního roku dodá slovenským ozbrojeným složkám 6500 ks služebních pistolí s kompletním vybavením za více než 2,3 mil. EUR bez DPH. Dodávka se uskutečňuje na základě rámcových dohod na dodávky zbraní pro policii, armádu, vězeňskou a justiční stráž a finanční ředitelství Slovenské republiky z konce roku 2015. Letošní dodávkou nebudou ještě vyčerpány počty dané rámcovou smlouvou. Česká zbrojovka hodlá případné další objednávky řešit novou kupní smlouvou.

Společnost ČEZ Esco získala majoritu ve společnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov, která zabezpečuje dodávku tepla pro 23 tis. domácností v Prešově. Transakce byla schválena Protimonopolním úřadem SR ČEZ Esco získal ve firmě Spravbytkomfort 55 procent akcií, zbylých 45 procent akcií zůstává městu Prešov. 

V Bratislavě už jezdí všech 18 elektrobusů, které Dopravní podnik Bratislava nakoupil za finanční podpory EU od české firmy SOR Libchavy. Celková suma činila 10 mil. EUR bez DPH.

Automobilka Škoda si na slovenském automobilovém trhu v říjnu 2018 nadále udržela prvenství v počtu nových prodaných vozů s podílem 22,46 %.

Pivovar Svijany pokračuje v rozšiřování svých investičních aktivit na Slovensku. Začátkem listopadu otevřel novou skladovou halu a administrativní budovu v Leopoldově. Zařízení v hodnotě přes 1,4 mil. EUR nabízí 1550 m² a 260 m² administrativní plochy a nahradilo původní sklad v Hlohovci. Za poslední tři roky se prodej svijanského piva na Slovensku více než zdvojnásobil.

Česká firma Elmo – trade se dohodla se slovenskou společnost Plastika Nitra na vytvoření společného podniku Plastika Pipes.  Nový podnik by měl vzniknout od ledna 2019 se sídlem v Nitře. Hlavním předmětem činnosti společného podniku bude výroba a prodej trubek a potrubních systémů.

 


[1] )Projekt Maďarska (HU),Slovenska (SK) a Rakouska (AT)