česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

listopad 2019

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Tempo růstu slovenské ekonomiky se ve třetím letošním čtvrtletí zpomalilo. Růst HDP ve stálých cenách (s. c.) dosáhl 1,3 % a tempo jeho růstu se oproti 3. čtvrtletí 2018 zpomalilo o 3.3 procentuálního bodu (p. p.). Jedná se o nejnižší růst HDP od 4. čtvrtletí 2013.

Celkový objem HDP v běžných cenách (b. c.) dosáhl úrovně 24 561,3 mil. EUR a meziročně se zvýšil o 3,4 %.

Ekonomický vývoj ve 3. čtvrtletí 2019 byl podpořen především domácí poptávkou. Ta v porovnání s 3. čtvrtletím 2018 byla vyšší o 4,3 %. Tvorba hrubého kapitálu meziročně vzrostla o 9,6 %, z toho tvorba hrubého fixního kapitálu o 7,8 %.

Za období 1. až 3. čtvrtletí 2019 dosáhla tvorba HDP hodnotu 69 909 mil. EUR. V běžných cenách se oproti stejnému období roku 2018 zvýšila o 4,9 %. Ve stálých cenách  vzrostla o 2,4 %, což bylo o 1,8 p. b. méně než za stejné období roku 2018.

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR dosáhl ke konci letošního listopadu schodek ve výši 1,810 mld. EUR. Oproti stejnému období loňského roku byly letošní příjmy státního rozpočtu vyšší o 489,7 mil. EUR a dosáhly 13,492 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 1,4 mld. EUR a činily 15,303 mld. EUR. Schodek státního rozpočtu se meziročně zvýšil o 954,6 mil. EUR.

Inflace

Meziroční míra inflace v SR dosáhla v říjnu 2,7 %. Oproti letošnímu září se zpomalilo její tempo růstu o 0,2 procentuálního bodu (p. b.). V průměru za deset letošních měsíců ceny na Slovensku meziročně vzrostly o 2,6 %.

Meziročně vzrostly především ceny potravin a nealko nápojů o 4,8 %, vzdělávání o 4,5 %, služby o 4 %. Klesly pouze ceny za dopravu o 1,2 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku dosáhla v říjnu letošního roku 4,94 %. V porovnání s předcházejícím měsícem klesla o 0,10 p. b. a  meziročně se snížila o 0,29 p. b.

Počet disponibilních uchazečů o zaměstnání dosáhl ke konci října 136 192 osob. Proti předcházejícímu měsíci klesl o 2701 osob a meziročně se snížil o 7 147 osob.

Míra nezaměstnanosti počítaná z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla v říjnu 6,04 %.

Ke konci října bylo evidováno téměř 100 tis. volných pracovních míst, je tedy stále prostor na to, aby si nezaměstnaní našli práci. Nejvíce volných pracovních míst je v Bratislavském kraji a nejméně v Banskobystrickém kraji.

Mzdy

Průměrná hrubá mzda na Slovensku ve 3. čtvrtletí vzrostla o 7,7 % na 1 068 EUR. Za tři letošní čtvrtletí se měsíční nominální mzda zaměstnance zvýšila o 8,1 %, reální mzda vzrostla o 5,4 %.

Na jedné straně poměrně vysoká míra inflace, na druhé straně nízká míra nezaměstnanosti a výrazně nízké úrokové sazby, které vedou  k růstu zadluženosti domácností, signalizuje přehřívání slovenské ekonomiky. K jejímu výraznějšímu přehřátí zatím zabránilo zpomalení tempa růstu ekonomiky, měřené vývojem HDP.

Zahraniční obchod

V září letošního roku Slovensko vyvezlo zboží za 6 973,5 mil. EUR, což představovalo meziroční růst o 0,7 %.  Dovoz Slovenska byl za 6 811,3 mil. EUR a představoval meziroční růst o 5,7 %.  Saldo zahraničního obchodu bylo v září aktivní v objemu 162,2 mil. EUR, bylo o 320,4 mil. EUR nižší než ve stejném období roku 2018.

Za leden až září 2019 se celkový slovenský vývoz meziročně zvýšil o 2,3 % na 59 461,4 mil. EUR a celkový dovoz zboží se zvýšil o 4,9 % na 58 745,6 mil. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo aktivní v objemu 715,9 mil. EUR, bylo o 1 457 mil. EUR nižší než ve stejném období roku 2018.

Vývoz do zemí EU se meziročně zvýšil o 1 % a na celkovém slovenském vývozu se podílel 84,3 %. Dovoz z členských zemí EU se na celkovém slovenském dovozu podílel 32,5 % a meziročně se zvýšil o 2,1 %.

Energetika

Slovensko a Maďarsko se dohodly na pomoci v případě, že z Ukrajiny nebude proudit zemní plyn. Od začátku roku 2020 bude maďarsko-slovenský plynovod (interkonektor) schopen přepravit 7 mld. mᶾ  plynu ročně oběma směry. Situace, že nepoteče plyn z Ukrajiny, může podle slovenského ministra hospodářství P. Žigy nastat, protože koncem letošního roku končí kontrakt o transitu plynu mezi RF a Ukrajinou a jednání mezi RF a Ukrajinou nepřinesla očekávané výsledky. Podepsání memoranda  o porozumění mezi SR a Maďarskem  má být připraveno v dohledné době. Kapacita plynovodního potrubí by měla být postačující na zásobování Slovenska nebo Maďarska na období půl roku. Slovenská spotřeba plynu se pohybuje do 5 mld. mᶾ a maďarská je přibližně dvojnásobek.

Slovenský plynárenský průmysl zvyšuje od roku 2020 pro domácnosti ceny plynu v průměru o 5 % a ceny za elektřinu v průměru o 9 %.   

Doprava a výstavba

Ministr dopravy a výstavby Á. Érsek  během své listopadové pracovní cesty v čínském Šanghaji jednal s čínskou stranou o obchodních možnostech v nákladní železniční dopravě. Obě strany podepsaly memorandum o porozumění v oblasti dopravy a logistiky. Jeho cílem je vytvořit takové podmínky, které podpoří přepravu zboží mezi Čínou a Evropou, přičemž by směřovaly přes Slovensko. Podle slovenského ministra je Slovensko na zvýšení počtu vlaků z Číny připravené.

Podepsáním memoranda se podle ministra Érseka dosáhla i nová úroveň v rámci turistického ruchu. V roce 2018 se Čína s počtem téměř 70 tis. turistů zařadila na sedmé místo z hlediska počtu návštěvníků Slovenska.

Slovenské ministerstvo dopravy má zájem na čínském trhu realizovat marketingové aktivity a spoluvytvářet podmínky pro přímou spolupráci zainteresovaných subjektů. Obě strany chtějí spolupracovat zejména při organizování mezinárodních veletrhů a výstav, při podpoře a organizaci  infocest zástupců médií, dále touroperátorů a cestovních kanceláří. 

Legislativa

Slovenský parlament (Národní rada (NR) SR) schválil zvýšení bankovního odvodu. Zatímco v současnosti banky odvádí 0,2 % z hodnoty pasiv banky, v roce 2020 bude odvod dvojnásobný, banky tedy budou odvádět 0,4 %. Původně měl být zrušen i stávající odvod bank.

Parlament dále odsouhlasil daňové zvýhodnění podnikových nájemných bytů. Podle schváleného zákona se zkrátí doba odpisu budov určených pro ubytování vlastních pracovníků pro firmy s více než 49 zaměstnanci. Cílem návrhu zákona bylo, aby podnikatelé byli motivováni ke stavění podnikových nájemných bytů.

Do  NR SR byl předložen návrh státního rozpočtu SR na rok 2020. Návrh státního rozpočtu předpokládá schodek na úrovni 0,49 procenta HDP. Hotovostní schodek se očekává ve výši 2,4 mld. EUR, přičemž do tří let by měl klesnout na 0,6 mld. EUR. Dosažení stanovených parametrů si však vyžádá přijetí zatím blíže nespecifikovaných restriktivních opatření ve výši téměř 480 mil. EUR.

Slovenský parlament dále schválil novelu zákona o vnitrozemské plavbě. Cílem novely je zavést výkony ve veřejném zájmu ve veřejné osobní lodní dopravě a veřejného dopravce vykonávajícího pravidelnou veřejnou osobní lodní dopravu. Novela zákona bude účinná od ledna 2020. Přijetí novely zákona je podmínkou pro zřízení národního dopravce po Dunaji na trase Šamorín- Bratislava.

Slovenská vláda schválila revizi a aktualizaci Národního politického rámce pro rozvoj trhu s alternativními palivy. Poprvé jsou v ní definované národní cíle pro rozvoj vodíku jako alternativního paliva.

Ministerstvo financí SR připravuje legislativu na podporu investic do Průmyslu 4.0. Novelou zákona o dani z příjmů by mělo být zavedeno daňové opatření na podporu do Průmyslu 4.0. K základním vlastnostem konceptu Průmyslu 4.0 patří např. výrobní procesy umožňující analýzu velkých dat, využívání autonomních robotů, datová úložiště a cloudové systémy.

Od 1. 12. 2019 dochází k úpravě zákona o veřejných zakázkách, podle které se mohou veřejných zakázek v podmínkách SR zúčastnit hospodářské subjekty, které prokážou skutečnost, že nemají evidované daňové nedoplatky vůči celnímu úřadu (§32 odst. 1 písm. c).

Aktivity českých firem

Společnost Benzina pokračuje v rozšiřování své maloobchodní sítě na Slovensku a blíží se ke zprovoznění první desítky čerpacích stanic na Slovensku. Jejím cílem je pokrytí celého území Slovenska.

ČS nemovitostní fond společnosti REICO kupuje druhou část industriálního parku Dubnica nad Váhom. Hodnota akvizice představuje cca 9,5 mil. EUR. První část parku koupil fond v roce 2018 za cca 39 mil. EUR. Největším nájemníkem industriálního parku je německá společnost Continental.

Společnost RegioJet se přihlásila do soutěže na provozovatele vlaků ve veřejném zájmu na trati Bratislava-Dunajská Streda- Komárno. Vlaky této společnosti jezdí na této trase od roku 2012 a aktuálně platná smlouva končí v prosinci 2020. Společnost má zájem pokračovat v poskytování přepravních služeb na této trati.

Investiční příležitosti 

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) buduje síť kontaktů se zahraničními firmami a institucemi působícími ve vesmírném sektoru.

Národní dálniční společnost, a.s. (NDS) připravuje vyhlášení soutěže na dostavbu úseku dálnice D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala s tunelem Višňové do konce letošního roku. Zhotovitel by měl být vybrán v roce 2020 s tím, aby stavba byla dokončena do roku 2023.

NDS dále připravuje podklady pro nový tendr na provoz elektronického mýtního systému po roce 2022.


Autor: Hildegarda Horská, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě