česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

listopad 2020

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Ve třetím letošním čtvrtletí klesl HDP ve stálých cenách (s. c.) meziročně o 2,4 %.  Za 1. až 3. letošní čtvrtletí dosáhl nominální objem vytvořeného HDP  67 mld. EUR, což představuje reálně meziroční pokles o 6,1 %.

Slovenskou ekonomiku i ve 3. čtvrtletí podpořil export a domácí spotřeba. Export zboží a služeb  byl meziročně nižší o 1,4 % za tři letošní čtvrtletí byl  export zboží a služeb meziročně nižší o 12,5 %.  Domácí spotřeba vzrostla ve 3. čtvrtletí meziročně o 2,7 %,  za tři čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,5 %.

V rámci investic převládala  i ve 3. čtvrtletí spíše opatrnost. Celková tvorba hrubého kapitálu  dosáhla ve 3. čtvrtletí  objem necelých 5 mld. EUR. Za  tři letošní čtvrtletí  dosáhla celková  tvorba hrubého kapitálu 12,9 mld. EUR, což představuje  meziroční snížení o 25,1 %. Do nepříznivého vývoje investiční poptávky se promítlo zejména snížení investic do strojů a zařízení, zbraňových systémů a dopravních prostředků. 

Stav zásob  ve slovenské ekonomice se k 30. září  t. r.  oproti stavu  na začátku  letošního roku  zvýšil o 257,2 mil. EUR.   

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR byly letos ke konci listopadu meziročně nižší o 183,0 mil. EUR. Výdaje byly meziročně vyšší o 3,2 mld. EUR. Státní rozpočet SR vykázal ke konci listopadu 2020 schodek ve výši 5,2 mld. EUR. Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020 počítá s příjmy ve výši 14,4 mld. EUR, výdaji 26,3 mld. EUR a schodkem 11,9 mld. EUR.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku dosáhla v letošním říjnu 7,35 %. Úřady práce evidovaly ke konci října 201 281 disponibilních uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla míra nezaměstnanosti 8,12 %. Zároveň však na Slovensku klesá zaměstnanost. Z údajů za 3. letošní čtvrtletí vyplývá, že meziročně se zaměstnanost snížila o 2,1 %.

Míra inflace

Ceny zboží a služeb v letošním říjnu meziročně vzrostly o 1,6 %. Vzrostly ceny  v restauracích a hotelech o 4,2 %, ceny zboží a služeb o 4,1 %,  ve zdravotnictví o 3,8 %, vzdělávání o 2,9 %, bydlení o 2,5 % a ceny potravin o 1 %. Oproti předcházejícímu měsíci ceny potravin vzrostly o 0,3 %.

Zahraniční obchod

V letošním říjnu vyvezlo Slovensko zboží za 7,9 mld. EUR a dovezlo zboží za 7,1 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR v říjnu bylo aktivní v objemu 807,5 mil. EUR. Za leden až říjen  letošního roku byl dovoz meziročně nižší o 11 % a dosáhl 59 mld. EUR. Vývoz  byl za sledované období  meziročně nižší o 8,8 % a dosáhl hodnoty 61,3 mld. EUR. Saldo  zahraničního obchodu SR za leden až říjen 2020 bylo aktivní  ve výši 2,3 mld. EUR. Nejvíce obchodovanou položkou byly stroje a přepravní zařízení s podílem 63,3 % na celkovém slovenském vývozu a 49,9 % na celkovém dovozu.

Energetika

Ropa

Dlouhodobě diskutovaný projekt ropovodu do Rakouska se zatím odkládá. Aktuálně byla zrušena i organizační složka BSP (Bratislava-Schwechat Pipeline), která projekt připravovala.

Plyn

Slovenský plynárenský a naftový svaz podepsal  memorandum  o vzájemné spolupráci s Národní vodíkovou asociací Slovenska. Mělo by přispět k zavádění vodíkových technologií  do hospodářství SR.

Elektřina

Dostavba jaderné elektrárny Mochovce se opět prodražuje. Na valné hromadě bylo schválené  navýšení rozpočtu o dalších 495 mil. EUR Financování má zabezpečit akcionář Slovak Power Holding BV (SPH), který vlastní 66 % akcií Slovenských elektráren.[1]) Zavážení jaderného paliva do třetího bloku by mělo začít až koncem dubna 2021. Původní termíny dostavby mochovských bloků byly roky 2012, resp. 2013.

Ruská společnost Rosatom má stále zájem o projekt výstavby nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. V případě, že Slovensko rozhodne o výstavbě nového zdroje, Rosatom je připraven zvážit možnost spolupráce a účasti na realizaci projektu. V současnosti Rosatom nezvažuje možnost získání podílu v Jaderné energetické společnosti Slovenska (JESS), kde má ČEZ 49 procentní podíl.

Doprava

Nedostatek financí na železnice může podle ministra dopravy ohrozit bezpečnost cestujících. V rozpočtu na rok 2021 podle ministra není dostatek financí na to, aby se mohl stav slovenských železnic zásadně změnit. A paradoxně se zároveň na Slovensku prezentuje, že jedině železnice mohou přispět k mobilitě pracovní síly a zlepšit kvalitu života. Zároveň se požaduje přesunutí nákladní silniční dopravy na kolejovou, a kde je to možné, na vodní dopravu.

Slovenští ochranáři odmítají záměr vybudovat na západě Slovenska multimodální logistické centrum na překládku kontejnerů se zbožím z Asie. Překladiště má sloužit pro západní část Slovenska, východní a střední část ČR a Polska.  

Jednání vlády a Národní rady SR

Hlavními body jednání vlády i NR SR byly zákony týkající se zabezpečení ochranných opatření v souvislosti s pandemií Covid.

Z dalších bodů jednání uvádíme např. novelu zákonu o spotřební dani z alkoholických nápojů, kde se mj. definuje pojem malý samostatný pivovar s roční výrobou ne vyšší 200 tis. hl.

Dále novelu zákona o dani z motorových vozidel, pro užitková vozidla s cílem sjednocení daně s okolními státy.

Novelu zákona o spotřební dani z tabáku a tabákových výrobků – doutníky 89,30 EUR/­kg, tabák 101,30 EUR/kg, cigarety min. sazba daně 132,10 EUR/1000ks

V návaznosti na Zimní energetický balíček  EP a Rady EU poslanci NR SR schválili novelu zákona o energetické efektivnosti.

Aktivity českých firem

Provozovatelé přenosových soustav v ČR a v SR se dohodli na spolupráci ČEPS a Slovenské elektrizační a přenosové soustavy (SEPS). Cílem je rozvoj energetických trhů. Dalším krokem má podle  ČEPS být vytvoření společného trhu s podpůrnými službami.

Investiční příležitosti

Dopravní podnik Bratislava vyhlásil veřejnou soutěž na nákup 30 nových jednosměrných nízkopodlažních a klimatizovaných tramvají.

 


[1] ) Vlastníkem Slovenských elektráren (SE) je Slovenská republika s podílem 34 % (jménem státu koná  MH SR) a společnost Slovak Power Holding BV (SPH) s podílem 66 %.  Energetický a průmyslový holding (EPH)  se v roce 2016 stal 50% akcionářem společnosti SPH. Dalších 50 % SPH zůstalo ve vlastnictví skupiny Enel.