česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

prosinec 2018

1.  Ekonomika

Státní rozpočet

Podle předběžných výsledků skončil státní rozpočet SR v roce 2018 schodkem ve výši 1,182 mld. EUR. Oproti předpokládanému deficitu by tedy měl být nižší o 791 mil. EUR.

Ke snížení schodku přispěly zejména vyšší příjmy z DPH a vyšší výběr daně z příjmů právnických osob. Oproti předpokladu byl nižší výnos z daně z příjmů fyzických osob.

V rámci výdajů státního rozpočtu došlo k výraznému meziročnímu snížení transferu státu do Sociální pojišťovny o 308,9 mil. EUR. Oproti schválenému rozpočtu byl transfer nižší o 148,9 mil. EUR a činil 106,4 mil. EUR.

Veřejný dluh SR by měl ke konci roku 2018 představovat 48,5 % HDP.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku ke konci listopadu dosáhla 5,09 %. Oproti předcházejícímu měsíci klesla o 0,14 procentního bodu (p. b.). Meziročně byla míra nezaměstnanosti v listopadu 2018 nižší o 0,85 p. b. Až 83 % všech evidovaných nezaměstnaných je v kategorii jistého znevýhodnění (studenti, věk nad 50 let, neukončené základní vzdělání, zdravotní znevýhodnění). Přibližně 30 tis. uchazečů nepatří do znevýhodněné skupiny.

Míra nezaměstnanosti z celkového počtu nezaměstnaných dosáhla úrovně 6,27 %.

Ke konci listopadu bylo v SR k dispozici 80 494 volných pracovních míst, z toho nejvíce v Bratislavě a nejméně v Banské Bystrici.

V listopadu přibylo v SR 1 351 pracujících cizinců, z toho cca tisíc z třetích zemí. 

V SR aktuálně pracuje 66 610 cizinců, z toho cca 34 tis. ze zemí EU, zbytek pracuje na základě povolení. V rámci zemí EU nejvyšší počet pracujících cizinců představují Rumuni (cca 10 tis.), dále z ČR (5 801), z Maďarska (5 779), z Polska (2445) a z Bulharska (2 266). Mimo zemí EU zde pracují Srbové (13 991), Ukrajinci (10 852) a Vietnamci (874).

Inflace

Inflace na Slovensku se v listopadu zpomalila. Meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 2,1 %, zatímco v říjnu ceny vzrostly o 2,5 %.  V průměru za jedenáct měsíců roku 2018 ceny meziročně stouply o 2,6 %.

Zahraniční obchod

V listopadu 2018 vyvezla SR zboží za 7,608 mld. EUR,  meziročně byl vývoz vyšší o 4,3 %. SR v listopadu dovezla zboží za 7,539 mld. EUR. Listopadový dovoz byl meziročně vyšší o 10,8 %. Saldo zahraničního obchodu SR v listopadu 2018 bylo aktivní v objemu 68,1 mil. EUR.

Za leden až listopad 2018 se celkový vývoz SR meziročně zvýšil o 6,9 % a dosáhl 73,999 mld. EUR. Celkový dovoz SR za leden až listopad 2018 dosáhl 71,387 mld. EUR a byl meziročně vyšší o 7,9 %.

Slovenský vývoz do zemí EU za leden až listopad 2018 meziročně vzrostl o 6,9 % a představoval 85,3 % celkového slovenského vývozu.

Dovoz ze zemí EU meziročně vzrostl o 10 % a podílel se 67,7 % na celkovém dovozu SR. 

Saldo zahraničního obchodu SR za jedenáct měsíců 2018 bylo aktivní v objemu 2,612 mld. EUR. V meziročním porovnání bylo nižší o 483,6 mil. EUR.

Bankovní a finanční sektor

Evropská investiční banka (EIB) poskytne půjčku ve výši 60 mil. EUR Slovenským elektrárnám na zlepšení jaderné bezpečnosti v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice a Mochovce.

Ministr dopravy a výstavby Á. Érsek a místopředseda EIB V. Hudák v prosinci 2018 podepsali závěrečné dokumenty potřebné k tomu, aby SR mohla čerpat nový výhodný úvěr EIB. Jedná se o druhý rámcový úvěr v objemu 319,6 mil. EUR z celkové sumy 670 mil. EUR na financování dopravních projektů přes Operační program Integrovaná infrastruktura a Nástroj na propojení Evropy.

 Národní banka Slovenska (NBS) upravila své prognózy hospodářského vývoje SR na následující období. Svou predikci pro rok 2018 navýšila o 0,2 p. b. na 4,2 % a na rok 2019 směrem dolu o 0,2 p.b. na 4,3 %.

Bankovní sektor na Slovensku vykázal za leden až listopad 2018 čistý zisk 606,7 mil. EUR. V meziročním porovnání jde o nárůst o 5,1 %. 

Energetika

Termín uvedení třetího bloku Jaderné elektrárny Mochovce (JEMO) do komerčního provozu koncem druhého čtvrtletí 2019 je podle ministra hospodářství SR reálný. Dostavba Mochovců v roce 2018 podle ministra výrazně pokročila. Koncem prosince 2018 byla na 3. bloku JEMO zahájena horká hydrozkouška. Zavážení jaderného paliva je naplánováno na únor 2019.

Projekt dostavby je podle premiéra P. Pellegriniho kompletně zafinancován. Dostavba JEMO by neměla překročit 5,4 mld. EUR. Dle aktuálních informací je třetí jaderný blok dostavěn na 98,2 % a čtvrtý blok na 86,5 %.

V nejbližší době se neplánují na Slovensko větší investice do nových energetických zdrojů. V případě, že cena elektřiny na trzích začne stoupat, bylo by možné uvažovat o případných investicích. Možné rezervy vidí ministr v tepelných zdrojích. To jsou oblasti, kde lze očekávat investory. V současnosti však Slovensko nepotřebuje výstavbu velkého energetického zdroje, protože po dostavbě Mochovců bude podle ministra hospodářství úplně soběstačné. K projektu nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích ministr uvedl, že je zatím pouze na papíře.

Slovensko se bude podle ministra i v budoucnu opírat o jadernou energetiku.

Dle ministra hospodářství SR vytvoření Státního energetického holdingu je již technicky připraveno a aktuálně se čeká na politický souhlas. Nadále platí, že pozici Státního energetického holdingu by měl převzít Slovenský plynárenský průmysl (SPP).

V rozhovoru pro portál „v Energetice“ ministr hospodářství P. Žiga bez bližšího vysvětlení uvedl, že se připravuje společný podnik SPP a ČEZ se zaměřením na energetickou efektivnost a garantované energetické služby.

Spotřebitelé elektřiny na Slovensku by po cca dvaceti letech již neměli dotovat těžbu domácího uhlí sloužícího na výrobu elektřiny. Vláda schválila Návrh problematiky transformace regionu Horní Nitra, kterým se zkrátí všeobecný hospodářský zájem z roku 2030 na rok 2023, uvedl ministr Žiga.

Těžba uhlí v této oblasti však nemusí skončit, protože se údajně uvažuje s otevřením 12. těžebního pole. Podle ministrova vyjádření pokračovat v těžbě je možné i po roce 2023, když budou mít doly pro své uhlí odbyt.

Elektromobilita

Ministerstvo hospodářství vyhodnocuje připomínky k Akčnímu plánu rozvoje elektromobility. Akční plán obsahuje 16 opatření, která mají přispět k rozvoji elektromobility na Slovensku. Dlouhodobě by se dle tohoto plánu měla podporovat výstavba nabíjecích stanic pro elektromobily, automobily na zkapalněný zemní plyn (LNG) i na stlačený zemní plyn (CNG).

Nabíjecí stanice pro elektromobily začala vyrábět v Dubnici nad Váhem společnost MSM e-mobility, která patří do strojírenské skupiny MSM Group.[1]) V horizontu 4 let hodlá vyrobit cca 1 200 nabíjecích stanic. Prioritním trhem mají být státy V4. Aktuálně jsou největším zákazníkem maďarské obchodní řetězce, které ze zákona mají povinnost provozovat na parkovištích u hypermarketů nabíjecí stanice. 

Doprava

Bratislava a Košice budou propojené spíše dálnicí přes území Maďarska než přes Slovensko. Dokončení dálnice na maďarském území je naplánováno v roce 2021. Slovenská D1, Bratislava - Košice, by měla být dokončena nejpozději v roce 2025.

Dlouhodobě ztrátové bratislavské Letiště by mělo jít do dlouhodobého pronájmu. Vláda SR schválila návrh projektu veřejně – soukromého partnerství pro provoz, údržbu a rozvoj Letiště M. R. Štefánika Bratislava a.s. Výběr koncesionáře proběhne formou mezinárodního tendru. Počítá se s pronájmem do 30 let a stát by měl z této transakce získat nejméně 61 mil. EUR. Nejedná se o privatizaci letiště. Stávajícím jediným akcionářem letiště je stát.  V minulosti se uvažovalo i o privatizaci tohoto letiště.

Zemědělství

Kompenzace pro farmáře, kteří byli postiženi suchem v roce 2017, mají být vypláceny i z prostředků získaných přes zvláštní odvod obchodních řetězců. Odvod ve výši 2,5 % z čistého obratu obchodního řetězce se zavádí na Slovensku od ledna 2019 pro zákonem vymezený okruh obchodních řetězců.

2. Legislativa

Poslanci NR SR opakovaně schválili zákon o zvláštním odvodu pro obchodní řetězce vrácený prezidentem SR. Zákon předložila skupina poslanců strany SNS. Cílem zákona je podpora odbytu zemědělských a potravinářských produktů vyrobených na Slovensku a kompenzace negativních vlivů globální změny počasí na zemědělskou prvovýrobu. Zákonem se od ledna 2019 zavádí pro obchodní řetězce prodávající určité množství potravin povinnost pravidelně odvádět daňovému úřadu zvláštní odvod. Daňový úřad, kterému podnikatel platí daň z příjmu, bude zároveň i správcem pro tento zvláštní odvod. Obdobím placení odvodu budou tři po sobě následující kalendářní měsíce. Systém placení je stejný jako u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu. Sazba zvláštního odvodu je 2,5 %. Základem pro výpočet bude čistý obrat obchodního řetězce za příslušné období. Obchodní řetězec odvod neplatí v případě, že výše odvodu nepřesáhne 5 000 EUR. Pro účely tohoto zákona je za obchodní řetězec považováno, že má provozovny alespoň v 15 % všech okresů na Slovensku.

Současně s přijetím tohoto zákona byla novelou zákona o dani z přidané hodnoty zrušena záloha „zábezpeka“ na daň, která byla uplatňována v podobném režimu pro daňové subjekty, a to i v případě, že neuskutečňovaly žádnou činnost. Pro takové subjekty byla po jistém období zrušena. Od ledna 2019 je povinnost odvádět zálohu na DPH zrušena pro všechny podnikatelské subjekty a je v podstatě nahrazena uvedeným novým, zvláštním odvodem.   

Od. 1. 1. 2019 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách. Jejím cílem je zefektivnění a zjednodušení při veřejných zakázkách. Zavádí změny v členění zakázek a v rámci toho definuje nový druh zakázek, na které se do určitého finančního limitu zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Novela upravuje i podmínky používání elektronického tržiště, z něhož vypouští stavební práce, resp. znemožňuje zadávat zakázky na uskutečnění stavebních prací prostřednictvím elektronického tržiště.

Ke zrychlení, zjednodušení a zvýšení transparentnosti veřejných nákupů na základě této novely zákona by měl od roku 2019 přispět i modernizovaný systém elektronických veřejných zakázek. Plná elektronizace procesů veřejných zakázek pro podlimitní a nadlimitní zakázky platí od října 2018.

3. Aktivity českých firem

České aerolinie (ČSA) ruší od 11. ledna 2019 svůj provoz na linkách Praha – Bratislava – Košice a zpět. Přímá linka mezi Prahou a Košicemi zůstává v současné podobě.  

Společnost Sigma Group z moravského Lutína skončila svou činnost na Slovensku. Na Slovensku působila prostřednictvím pobočky Sigma Slovakia, která zaměstnávala 12 zaměstnanců.

Česká investiční společnost Redside koupila za 90 mil. EUR industriální park v Trenčíně. Trenčínský průmyslový park s rozlohou 120 tis. m² se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D1.

4. Investiční příležitosti

Železniční společnost Slovensko plánuje modernizaci osobních vlaků na východním Slovensku. Nové vagony by měly mít kamerový systém, Wi-Fi a další elektronické vybavení.

Národní dálniční společnost, a.s. (NDS) vyhlásila veřejnou soutěž na výstavbu druhého úseku rychlostní silnice R2 Košice, Šaca-Košické Oľšany v délce 14,3 km. Stavební práce mají předpokládanou hodnotu 138,04 mil. EUR a jsou plánovány na 3 roky.

V polovině roku 2019 plánuje NDS vyhlásit soutěž na zhotovitele dalšího úseku R2 v délce 7 km.

Hlavní město Bratislava plánuje vypsat architektonickou soutěž na revitalizaci Náměstí SNP a Kamenného náměstí v centru města.

Ministerstvo zdravotnictví SR bude podobně jako loni i v letošním roce investovat prostřednictvím kapitálových výdajů 70 mil. EUR do modernizace vybavení zdravotnických zařízení, především do přístrojového vybavení.

Vedle trvající obnovy autobusového a tramvajového parku Bratislavy se čím dál více objevují názory i na radikálnější řešení dopravy v Bratislavě a blízkému okolí. Aktuálně se analyzují možnosti vodní dopravy, projekt Dunajbus. Resort dopravy a výstavby v té souvislosti uvažuje o výstavbě malých přístavišť, ale především o nákupu  osobních přepravních lodí.


Vypracovala: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě

 

 


[1] ) MSM Group se sídlem v Dubnici nad Váhem zastřešuje seskupení více společností ze segmentu obranného a strojírenského průmyslu.