česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

prosinec 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Ke konci prosince 2020 příjmy státního rozpočtu SR dosáhly 15 750,6 mil. EUR a výdaje činily 23 509,0 mil. EUR. Schodek státního rozpočtu SR za rok 2020 dosáhl 7 758,4 mil. EUR.

V červnu 2020 byl z důvodu pandemie rozpočet upraven a schodek navýšen na 11,953 mld. EUR. Výslední schodek byl tak nižší o 4,195 mld. EUR. U příjmů došlo ke snížení o 1,426 mld. EUR a výdaje byly navýšené o 7,750 mld. EUR.

Daňové příjmy v roce 2020 dosáhly 11,872 mld. EUR, z toho daň z přidané hodnoty představovala 6,801 mld. EUR.

V rámci výdajů se výrazně (o 462,7 %) navýšil transfer do Sociální pojišťovny.

Rada pro odpočtovou odpovědnost odhaduje pro rok 2020 schodek deficitu veřejných financí na úrovni 6,03 mld. EUR, resp. 6,7 % HDP. Oproti červencové prognóze svůj aktuální odhad snížila o téměř 3 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v listopadu 2020 oproti předcházejícímu měsíci vzrostla o 0,03 procentního bodu a dosáhla 7,38 %. Meziročně se v listopadu 2020 zvýšila o 2,46 %.

Úřady práce na Slovensku ke konci listopadu evidovaly 202 tis. disponibilních uchazečů o práci, oproti říjnu jde o nárůst o 667 osob.

Míra inflace

Spotřebitelské ceny v listopadu 2020 meziročně vzrostly o 1,5 %. Vývoj inflace na Slovensku je zatím v souladu s očekáváním analytiků. Očekává se, že ani v roce 2021 by inflace neměla výrazněji zrychlit.

Zahraniční obchod

Za leden až listopad 2020 se celkový slovenský vývoz zboží meziročně snížil o 7,6 % na celkových 68,9 mld. EUR. Celkový dovoz se snížil o 9,7 % na 66,4 mld. EUR.

Saldo zahraničního obchodu SR za jedenáct měsíců 2020 bylo aktivní v objemu 2,6 mld. EUR.

Nejvíce obchodovanou položkou byly stroje a zařízení s podílem 63,8 % na celkovém vývozu a 50,4 % na celkovém dovozu.

Prognóza ekonomiky

Národní banka Slovenska (NBS) upravila svou predikci vývoje slovenské ekonomiky. Dle jejího aktuálního odhadu by slovenská ekonomika měla za rok 2020 vykázat propad o 5,7 % HDP. Predikce NBS z konce září se tak zlepšila o 2,5 procentního bodu. V roce 2021 očekává NBS oživení ekonomiky na úrovni 5,6 % HDP, v roce 2022 růst ekonomiky o 4,8 % a v roce 2023 růst na úrovni 3,7 % HDP.

Inflace má v roce 2020 dosáhnout 2 % a zaměstnanost se za rok 2020 má meziročně propadnout o 1,9 %.

Růst HDP je nadále výrazně podporován růstem domácí spotřeby. Dle NBS se domácí spotřeba nesnižuje a naopak růst úspor je v SR nižší než v jiných zemích. Dle guvernéra NBS je nutno věřit, že růst mezd a stav na trhu práce bude kompenzovat neschopnost splácet dluhy.

Energetika

Podle Ministerstva hospodářství (MH) SR by Slovensko nemělo rezignovat při dostavbě 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce. Ten by měl začít vyrábět elektřinu v roce 2023. Dle oficiálních informací je čtvrtý blok dokončen na 87,76 procenta. V prvním čtvrtletí 2021 by mělo byt vydáno prvostupňové rozhodnutí na provoz třetího bloku. Zatím poslední navýšení rozpočtu dostavby elektrárny o 495 mil. EUR tak představuje celkové náklady dostavby ve výši 6,195 mdl. EUR.

Prioritou MH SR v roce 2021 budou Slovenské elektrárny, tedy dokončení třetího reaktoru Jaderné elektrárny Mochovce. K dalším úkolům patří vyřešení problému horné Nitry a velkým tématem dle ministra bude i výroba vodíku.

Po dostavbě elektrárny Mochovce, kdy by SR měla vyrábět více elektřiny než spotřebuje, se MH SR hodlá soustředit na rozvoj obnovitelných zdrojů. V té souvislosti již MH SR zařadilo do Plánu obnovy jako priority zvyšování flexibility soustav, investice do nových obnovitelných zdrojů na výrobu elektřiny, tepla a rovněž modernizaci již existujících obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE).

Koncern Enel a český EPH se dohodly na podpoře dostavby jaderné elektrárny Mochovce. Slovenské elektrárny od italské firmy Enel Produzione mají získat úvěr na dostavbu dvou bloku elektrárny Mochovce ve výši až 570 mil. EUR. Po dokončení elektrárny Mochovce má dle dohody z roku 2015 dojít na celkový odprodej akcií společnosti Enel v Slovenských elektrárnách na český Energetický a průmyslový holding (EPH).

Projekt výstavby nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích pokračuje. Nové vedení Jaderné energetické společnosti (JESS) má zájem pokračovat na projektu. V tom smyslu se připravuje i změna legislativy

Na Slovensku vzniká nová energetická společnost ESCO Slovensko. Společnost zakládá státní Slovenský plynárenský průmysl a prostřednictvím dceřiní společnosti ČEZ ESCO česká energetická skupina ČEZ. Cílem nové společnosti bude modernizace energetiky a zvyšování energetické efektivnosti na Slovensku. Vznik společnosti musí ještě potvrdit Antimonopolní úřad SR, společnosti však již smlouvu podepsaly.

MH SR zatím neplánuje privatizaci státních akcií v energetických podnicích. Jedná se o Slovenský plynárenský průmysl, kde má stát 100% podíl, Slovenské elektrárny s 34% podílem státu. Stát má podíly i ve společnosti JAVYS, v teplárenských společnostech, Transpetrolu, apod.

Na Záhorí plánuje investor, společnost WSB Invest, j.s.a. se sídlem v Bratislavě Petržalka, výstavbu větrných elektráren za desítky miliónů EUR. Se zahájením výstavby společnost počítá až v roce 2024.

Zemědělství

Slovenské zemědělce znepokojil připravovaný Plán obnovy, protože podle jejich vyjádření neobsahuje pomoc pro venkov a agropotravinářství. Podle Slovenské potravinářské a zemědělské komory je nepřijatelné, aby se chlebové odvětví nedostalo do Plánu obnovy.

Na západním Slovensku v okolí Galanty plánuje ukrajinský podnikatel D.Borodavka vybudovat závod na zpracování drůbežího masa za 14 mil. EUR. Denní produkce závodu by měla dosahovat 70 tun. Závod bude zaměřen na zpracování, balení a expedování jednotlivých částí drůbežího masa. Investor má s výstavbou začít v polovině roku 2021 a skončit o rok později.

Doprava

EK schválila Slovensku schéma pomoci ve výši 29,8 mil. EUR na odškodnění provozovatelů letišť za škody vlivem pandemie.

Slovenské ministerstvo dopravy spolupracuje s českým ministerstvem dopravy na rozvoji udržitelných druhů dopravy, zejména cyklodopravy. V rámci online konference obě strany podpořily mezinárodní projekt Interreg.

Na lince Bratislava – Komárno jezdí od prosince Železniční společnost Slovensko ve spolupráci s rakouským Osterreichische Bundesbahnen. Trať by měly obsluhovat 2 roky, během tohoto přechodného období proběhne veřejná soutěž na nového dopravce na dalších 10 let.

Automobilový průmysl

Výroba aut na Slovensku se v roce 2020 vlivem pandemie podle aktuálních odhadů propadla meziročně o cca 20 %. V roce 2019 zdejší automobilky vyrobily přes 1,1 mil. aut.

Ministr hospodářství R. Sulík nevidí problém v tom, že Slovensko je závislé na automobilovém průmyslu. SR nemělo podle něj v minulosti na výběr získat automobilku nebo výrobce letadel, ale pouze získat automobilku anebo nic. V případě další automobilky by bylo podle něj nezbytné mít připravený průmyslový park.

Banky

Stav úvěrů na bydlení dosáhl koncem listopadu 2020 téměř 33 mld. EUR, což představuje meziroční nárůst o 9,2 %. Aktuální vývoj ukazuje, že pandemie omezuje především poptávku po spotřebitelských úvěrech, ale úvěrů na bydlení se krize netýká. Úvěry na bydlení na Slovensku poskytuje 17 bank.

Legislativa

O dočasnou ochranu mohou od 1. ledna 2021 žádat pouze někteří podnikatelé. Poslanci NR SR schválili návrh zákona o dočasné ochraně podnikatelů ve finančních potížích. Podle nového zákona mohou požádat o dočasnou ochranu pouze podnikatelé, u nichž je předpoklad životaschopnosti jejich podniku a s dočasnou ochranou budou souhlasit i rozhodující věřitelé podnikatele.

V prosinci okresní soud v Trnavě nevyhověl podnětu na zrušení dočasné ochrany společnosti Arca Investments, a.s. Podle okresního soudu předpoklady na poskytnutí dočasné ochrany zatím nezanikly.

Poslanci NR SR schválili návrh státního rozpočtu na rok 2021. Zároveň vzali na vědomí rozpočet veřejné správy na následující tři roky. Schodek veřejných financí by měl v roce 2021 dosáhnout 7,41 % HDP. Hrubý veřejný dluh má představovat až 65 % HDP.

Aktivity českých firem

Společnost Benzina Orlen má na Slovensku již 20 čerpacích stanic a svoji síť hodlá dále rozšiřovat. Svoji první čerpací stanici otevřela v roce 2019.

Investiční příležitosti

Žilinský samosprávní kraj vyhlásil 200 – milionový tendr na příměstskou autobusovou dopravu v regionech Liptov a Orava. Bližší informace jsou uvedeny ve Věstníku veřejných zakázek: www.uvo.gov.sk