česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

říjen 2019

Ekonomika

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil v říjnu 2019 schodkem ve výši 1,598 mld. EUR. Oproti předcházejícímu měsíci se schodek snížil o 240 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu dosáhly 12,125 mld. EUR a byly meziročně vyšší o 3,0 %. Výdaje státního rozpočtu činily 13,724 mld. EUR a meziročně se zvýšily o 12,6 %. Schodek státního rozpočtu se meziročně prohloubil o 1,185 mld. EUR, což představovalo jeho zvýšení o 386,5 %.

Meziroční nárůst daňových příjmů představoval 311,7 mil. EUR. Pozitivní vývoj byl vykázán u daně z přidané hodnoty, u spotřební daně. Nepříznivý vývoj je nadále vykazován jak u daně z příjmů právnických osob, tak i u daně z příjmu fyzických osob.

Zatímco podle původně zveřejněných údajů mělo Slovensko v roce 2018 hospodařit s deficitem 0,7 % HDP a dluhem pod 49 % HDP, po aktuální notifikaci Eurostatu (říjen 2019) se ukázalo, že deficit dosáhl 1,6 % HDP a dluh dosáhl 49,4 % HDP.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku ke konci letošního září stoupla oproti srpnu o 0,07 procentního bodu (p. b.) na 5,04 %.  Nezaměstnanost se tak na Slovensku po třech měsících stagnace na úrovni 4,97 % opět zvýšila. Meziročně byla míra nezaměstnanosti ke konci září nižší o 0,34 p. b.

Úřady práce evidovaly na konci září 138 893 disponibilních uchazečů o zaměstnání. V porovnání s letošním srpnem jde o nárůst o 1 887 lidí a v meziročním porovnání počet disponibilních uchazečů klesl o 8 910 osob.

Inflace

Harmonizovaná míra inflace dosáhla letošním září 3 %. V porovnání s letošním srpnem  ceny v září vzrostly o 0,1 %. Průměrná roční míra inflace  dosáhla v září 2,5 %. Meziročně nejrychleji rostly ceny potravin a nealko nápojů, ceny za bydlení, vodu, elektřinu a plyn, shodně o 4,9 %.

Zahraniční obchod

V letošním srpnu dovezla SR zboží za 6 203,1 mil. EUR. V meziročním porovnání byl letošní dovoz nižší o 1,1 %. Slovenský vývoz v srpnu dosáhl 5 991,1 mil. EUR a byl meziročně nižší o 2,8 %. Saldo zahraničního obchodu SR bylo v srpnu pasivní v objemu 212 mil. EUR. Meziročně se pasivní saldo prohloubilo o103,2 mil. EUR.

Za leden až srpen 2019 se vývoz zboží ze Slovenska zvýšil o 2,6 % na 52 561,4 mil. EUR. Celkový dovoz se zvýšil o 5,1 % na 52 053,6 mil. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo za osm letošních měsíců aktivní v objemu 507,8 mil. EUR (bylo o 1 182,5 mil. EUR nižší než ve stejném období 2018).

Vývoz do zemí EU za leden až srpen 2019 meziročně vzrostl o 1 % a na celkovém slovenském vývozu se podílel 84,1 %. Dovoz z členských zemí EU se na celkovém dovozu Slovenska podílel 67,7 % a meziročně vzrostl o 7,1 %.

Platební bilance

Běžný účet platební bilance Slovenska skončil v srpnu schodkem 489 mil. EUR. Proti předcházejícímu měsíci se prohloubil o 35 mil. EUR. Na prohlubování pasivní bilance se podílela zhoršující se obchodní bilance se zbožím. Přebytková je zatím bilance služeb.

Energetika

Elektřina

Termín dostavby Jaderné elektrárny Mochovce (JEMO) se opět posouvá. Úřad pro jaderný dozor (ÚJD) SR nepředpokládá zavezení paliva do reaktoru, tedy zahájení uvádění do provozu 3. bloku JE, dříve než ve 2. čtvrtletí 2020. Úřad zároveň přiznal, že na stavbě bylo nalezeno množství nedostatků a chyb. Před zavezením paliva je podle ředitelky ÚJD potřebné vykonat opakovaný náhřev bloku a odstraňování chyb a nedostatků (nedodělaných činností).

Ani dostavba 4. bloku JEMO však nepokračuje podle plánu. Původně měl být 4. blok dokončen rok po dokončení 3. bloku, ale  ÚJD  předpokládá, že to bude později.

Plyn

Plánuje se zvýšení přepravní kapacity na slovensko-maďarském plynovodu, který byl sice zprovozněn již v roce 2015, ale nebyl moc využíván. Plynovod nabízí přepravní kapacitu v objemu 4,5 mld. mᶾ plynu ročně ve směru ze Slovenska do Maďarska na pevné bázi. V opačném směru je k dispozici přerušitelná kapacita ve výši 1,8 mld. mᶾ plynu ročně. Obousměrný plynovod má délku 110,7 km, z toho 92,1 km je na území Maďarska a 18,6 km je na území Slovenska.

Dle aktuálních informací by se tento plynovod měl stát evropským projektem společného zájmu. V letošní aukci přepravních kapacit byla rezervována přeprava ve směru ze Slovenska do Maďarska v objemu přes 2,7 mld. mᶾ plynu za rok. Do budoucna se počítá s možností významnějšího využívání plynovodu v opačném směru, tedy z Maďarska na Slovensko.

Ropa

Bratislavská rafinerie Slovnaft zahájila v říjnu další etapu plánovaných generálních revizí. Odstávka petrochemické části rafinerie by měla být do začátku letošního prosince.

Doprava

Železniční společnosti Slovensko chybí cca 250 zaměstnanců, včetně strojvedoucích. Právě pro nedostatek strojvedoucích národní osobní vlakový dopravce za letošních devět měsíců odřekl jedenáct vlakových spojů.

Oblast bezpečnosti a stability v inteligentní dopravě byla hlavním tématem mezinárodní konference Driving Digital, která se konala v říjnu v Šamoríně u Bratislavy. Konferenci otevřel místopředseda vlády R. Raši, který ve svém příspěvku zdůraznil jak význam automobilového průmyslu pro slovenskou ekonomiku, tak i nezbytnost uplatnění se Slovenska na mezinárodních trzích s výzkumnými a inovativními projekty pro inteligentní dopravu.

Slovensko podepsalo po deseti letech Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s Čínskou lidovou republikou. Ministr dopravy Á. Érsek v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že to přispěje nejen ke zvýšení počtu čínských turistů, ale i k prodloužení jejich turistických pobytů na Slovensku.

Automobilový průmysl

Slovensko podle ministerstva hospodářství (MH) SR potřebuje zachytit nový směr v automobilovém průmyslu. V této souvislosti podepsalo MH SR se společností InoBat memorandum o vzájemné spolupráci. Společnost InoBat působí v oblasti výzkumu, vývoje a výroby baterií.

Bratislavský závod automobilky Volkswagen by údajně mohl získat výrobu nové generace tradičních automobilů Passat. Diskuse o této možnosti se otevřely po pozastaveném projektu nové fabriky v Turecku, kde se měly vyrábět i nové Passaty.

Automatizace a robotizace může podle místopředsedy vlády pro investice a informatizaci R. Rašiho ovlivnit až 40 procent míst v automobilové výrobě na Slovensku. Slovensko podle něj patří mezi země, které mohou být nejvíce ohrožené automatizací a robotizací průmyslu.

Zemědělství

Ministryně zemědělství SR se staví odmítavě k výstavbě megafarem prasat na Slovensku. Zvyšování potravinové soběstačnosti musí mít podle ministryně racionální míru. Soběstačnost v produkci vepřového masa by se dle ministryně měla zvyšovat spíše přes menší nebo střední farmy.

Legislativa

Slovenský parlament (NR SR) schválil novelu zákona o veřejných zakázkách. Od 1. 1. 2020 má být podle novely zákona omezen přístup majetkově propojených subjektů k veřejným zakázkám. Na základě důvodných podezření, že uchazeč o veřejnou zakázku uzavřel s jiným subjektem kartelovou dohodu omezující hospodářskou soutěž, může být uchazeč o zakázku z tendru vyloučen.

Vláda SR schválila návrh usnesení, kterým se stanovuje suma minimální mzdy na rok 2020 ve výši 580 EUR měsíčně.

Vláda SR schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020. Dosažení vyrovnaného hospodaření rozpočtu veřejné správy se odkládá až na roky 2021 a 2022. Na rok 2020 je státní rozpočet schválen se schodkem 0,49 % HDP.  Odhadovaný objem HDP na rok 2020 je na úrovni 98,042 mld. EUR běžné ceny (b. c.).

Vláda SR schválila návrh ministerstva obrany na rekonstrukci vojenského letiště Sliač. Vláda ministru obrany uložila zabezpečit financování a realizaci projektu do 31. 12. 2022.

Aktivity českých firem

Čeští podnikatelé investovali do základního kapitálu dvaceti největších slovenských firem téměř 1,15 mld. EUR. Dle analýzy společnosti Bisnode (komerční analýza dat a údajů firem) investovali čeští podnikatelé nejvíce do Poštovní banky[1]), a.s. (366 mil. EUR), do mobilního operátora O2 Slovakia, s.r.o. (103 mil. EUR) a do podniku Duslo Šaľa, a.s. (102 mil. EUR) 

Česká společnost Metrostav, a.s. generální zhotovitel a dodavatel projektové dokumentace modernizace plavebních komor Vodního díla Gabčíkovo postupuje ve svých pracích dle plánu. Ukončení je naplánováno v lednu 2022.

RegioJet předběžně uvažuje s účastí v soutěži na výběr vlakového dopravce na trati Bratislava – Komárno. Stávající smlouva RegioJet uplyne koncem roku 2020. Do soutěže se hodlá přihlásit i český dopravce Leo Express.

Tendr na uklízení letadel na bratislavském letišti vyhrála česká společnost Starwax. Smlouva byla uzavřena na čtyři roky. Česká firma vyhrála v soutěži před slovenskou firmou, která tyto práce vykonávala dosud. 

Dopravní úřad SR potvrdil prvoinstanční rozhodnutí o přidělení trasy v úseku Žilina – Bratislava – Brno – Praha a zpět pro 1 pár vlakových spojů RegioJet, a to od 15.12.2019. K tomu úspěšnému završení výraznou mírou přispěla osobní intervence pana velvyslance a pana obchodního rady ZÚ ČR v Bratislavě.

Státní veterinární a potravinová správa SR stáhla z trhu potravinářský výrobek společnosti  POEX Velké Meziříčí, a.s. Důvodem bylo překročení přípustného množství benzopyrénu.

Investiční příležitosti

Slovenská správa silnic vyhlásila nový tendr na opravu silnic I. třídy za téměř 200 mil. EUR. Za stavební práce plánované na čtyři roky hodlá vynaložit téměř 200 mil. EUR s DPH. Oprava má být financována ze státního rozpočtu.

V Bratislavě se prohlubuje nedostatek nových bytů. Zásoba volných novostaveb v Bratislavě klesla pod 2 tis. bytů. Průměrná cena volných bytů ke konci letošního září dosáhla nový rekord 3 095 EUR za m².


[1] ) Poštová banka, a.s. je dceřiná společnost české holdingové společnosti J&T.