česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

říjen 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR byly letos ke konci října meziročně nižší o 626,6 mil. EUR. Výdaje byly meziročně vyšší o 2 550,1 mil. EUR. Státní rozpočet SR vykázal ke konci letošního října schodek 4 775,5 mil. EUR.

Daňové příjmy byly meziročně nižší o 529,4 mil. EUR, z toho  daň z příjmu právnických osob byla meziročně nižší o 467,3 mil. EUR.

V rámci příjmů z rozpočtu EU došlo k meziročnímu nárůstu o 134,9 mil. EUR.

Meziročně o 297,8 mil. EUR  vzrostly výdaje státního rozpočtu související s čerpáním prostředků z rozpočtu EU. Výrazný nárůst výdajů vykázala kapitola Ministerstva práce, soc. věcí a rodiny SR o 1 389,3 mil. EUR a transferu do Sociální pojišťovny ve výši 969,9 mil. EUR.

Trh práce

Míra nezaměstnanosti na Slovensku dosáhla v letošním září 7,43 %. V porovnání s předcházejícím měsícem klesla o 0,17 p. b., meziročně však vzrostla o 2,39 p. b. Disponibilní počet uchazečů o zaměstnání ke konci září  dosáhl  203 649 osob. Míra nezaměstnanosti počítaná z celkového počtu uchazečů o zaměstnání dosáhla 8,18 %. Ke konci září zdejší úřady práce evidovaly 76 673 volných pracovních míst. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazuje dlouhodobě Prešovský kraj (11,09 %) a Košický kraj (10,3 %). Nejnižší  míru vykazuje Bratislavský kraj (4,6 %). 

Míra inflace

Meziroční míra inflace v září dosáhla 1,4 % a zůstala tak na stejné úrovni jako v předcházejícím měsíci. Průměrná roční míra inflace v letošním září dosáhla 2,4 %.

Nejvýrazněji vzrostly v září ceny zboží a služeb v restauracích o 4,4 %.

Zahraniční obchod

V září vyvezlo Slovensko zboží za 7,3 mld. EUR, s meziročním růstem o 3,4 %. Dovoz zboží byl za 6,5 mld. EUR a byl meziročně nižší o 4,9 %. Největší vliv na zářijovou aktivní bilanci měl zvýšený vývoz automobilů.

Za leden až září 2020 byl slovenský vývoz meziročně nižší o 10,2 % a dosáhl hodnoty 53,3 mld. EUR. Celkový dovoz byl nižší o 11,9 % a dosáhl 51,8 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu bylo aktivní v objemu 1,5 mld. EUR.

Z podrobnějších statistických údajů za leden až srpen vyplývá, že slovenský vývoz do ČR dosáhl 4,947 mld. EUR a představoval 85,7 % vývozu za stejné období 2019. Vývoz ČR do SR za uvedené období podle slovenských statistik dosáhl 4,413 mld. EUR a představoval 82,6 % porovnatelného vývozu v roce 2019.

Energetika

V rámci implementace tzv. zimního energetického balíčku Evropské komise hodlá  Západoslovenská energetika, a.s. vybudovat velkokapacitní bateriové uložiště. Mělo by poskytnout obrovské kapacity na uskladnění elektrické energie nejen na Slovensku, ale i v regionu střední Evropy.

Komplikuje se opět dostavba jaderné elektrárny Mochovce. Problémem mají být zfalšované certifikáty na ocelové roury. Měl je dodat subdodavatel rusko-české firmy Škoda JS. Prověřuje se údajně až osm tisíc prvků. Konkrétně se má jednat o nekvalitní ocelové roury.

Zemědělství

Slovenští zemědělci vstoupili do stávkové pohotovosti. Důvodem je situace v agropotravinářském  sektoru,  který stát podle Slovenské zemědělské a potravinářské komory nadále ignoruje. Komora poukázala i na to, že ve fondu obnovy z EU není ani zmínka o zemědělství, ani o agropotravinářství. Chybí nástroje na přiblížení se k potravinové soběstačnosti. Slovensko  je nejméně soběstačné ve zpracování zeleniny (13 %) a ovoce (27%). Nejvyšší soběstačnost vykazuje u másla a mléčných výrobků (92%). 

Jednání vlády a Národní rady SR

Vláda SR schválila návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh počítá s deficitem veřejných financí na úrovni 7,44 % HDP. Říjnový odhad vlády deficitu veřejných financí pro rok 2020 předpokládá schodek na úrovni 9,68 % HDP.

Celkové příjmy rozpočtu veřejné správy by v příštím roce měly dosáhnout 39,5 mld. EUR a výdaje 46,7 mld. EUR. Deficit by tak dosáhl 8,2 mld. EUR. Hrubý veřejný dluh je podle vlády letos nadále pod hranicí 60 % HDP, avšak v příštím roce se odhaduje na 65 % HDP, zatímco v roce 2019 představoval 48,5 % HDP.

Statistický úřad SR zpřesnil údaje za rok 2019. Deficit veřejných financí v roce 2019 dosáhl 1,269 mld. EUR, což představovalo 1,35 % HDP.

S vyrovnaným rozpočtem v následujících letech vláda I. Matoviča zatím nepočítá. Podle vlády není potřebné rozsáhlé ozdravování veřejných financí.

Vláda SR schválila změnu zákona o silniční dani. Návrh počítá s nižšími sazbami daně pro dopravce. Klíčovým parametrem sazby daně zůstává stáří vozidel. Podle stáří se u tahačů bude pohybovat snížení sazby daně v rozpětí od 10 až 50 %. Silniční daň má být nižší než v ČR a v Maďarsku. 

Vláda SR spolupracuje v oblasti 5G sítí s USA. Podepíše s USA společnou deklaraci o odhodlání posílit vzájemnou  spolupráci  v oblasti  5G sítí. Podle ministra zahraničních věcí má zprovoznění těchto sítí na Slovensku rozměr technický, ekonomický i bezpečnostní.

V souvislosti s pandemií Covid-19 schválila vláda nový balík pomoci s názvem První pomoc +. Měsíčně dle tohoto balíku má být pomoc podnikatelům a zaměstnancům poskytována ve výši 200 mil. EUR. V rámci balíku se upravuje i suma poskytovaná v systému kurzarbeit. Oproti prvnímu balíku pomoci se zavádí nová dávka tzv. covidový příplatek. Ten se vztahuje na zaměstnance, zdravotnický personál a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří onemocní v práci při péči o lidi. První pomoc + se na Slovensku spouští od 1. listopadu 2020 s tím, že žádosti lze podávat  zpětně od 1. října 2020.

Vláda schválila zvýšení podílu Slovenska v Evropském mechanismu příspěvku SR. Podíl Slovenska se v tzv. trvalém eurovalu má zvýšit z 0,8184 % na 0,9849 %. K 1. lednu 2021 se končí dočasná korekce pro Slovensko, které přijalo euro 1. ledna 2009, a proto  dochází k aktualizaci klíče. Podíl Slovenska na celkovém základním jmění  ESM má představovat 69 418 akcií.

Ministr hospodářství R. Sulík vysvětloval transakci o vzdání se předkupního práva ve společnosti Východoslovenská energetika, a.s. Podle propočtů, kterými disponuje resort hospodářství, by v případě uplatnění předkupního práva byla návratnost investice státu až 24 let, což je nepřiměřené. Jak propočty, tak i suma transakce, je předmětem obchodního tajemství.

Firma Arca Capital Slovakia získala na základě zákona lex corona dočasnou ochranu před věřiteli od 16. října t.r. Dluh investiční skupiny Arca je na Slovensku přirovnáván k situaci Lehman Brothers.

Aktivity českých firem

Společnost Benzina, která vstoupila na slovenský trh  v roce 2013, zvyšuje  svůj podíl na zdejším trhu  čerpacích stanic. V současnosti má na Slovensku 13 čerpacích stanic. V říjnu 2020 otevřela Benzina na Slovensku úplně novou čerpací stanici postavenou tzv. na zelené louce. Do konce letošního roku počítá s otevřením dalších čerpacích stanic.

Škoda Electric dodala do Prešova 10 trolejbusů za cca 5 mil. EUR. Společnost za posledních deset let dodala na Slovensko přes 200 trolejbusů.

Škoda Transportation ve spolupráci se ŽOS Trnava se podílí na výrobě 25 kusů elektrických jednotek pro Železniční společnost Slovensko (ZSSK). Spolupráce má pokračovat  i pří výrobě 29 nových  elektrických jednotek pro Jihomoravský kraj.

Investiční příležitosti

Modernizace železničních tratí spojená s jejich elektrifikací.

Využívání geotermální energie. Připravuje se výzkum vrtů.

Likvidace skládek odpadu.