česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

srpen 2019

Ekonomika

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil v srpnu 2019 schodkem ve výši 1,639 mld. EUR. Příjmy státního rozpočtu dosáhly 9,259 mld. EUR a byly meziročně vyšší o 3,3 %. Výdaje státního rozpočtu činily 10,898 mld. EUR a byly meziročně vyšší o 12,3 %. Státní rozpočet SR ke konci srpna tedy vykázal schodek ve výši 1,639 mld. EUR. Oproti stejnému období předcházejícího roku se schodek prohloubil o 896,6 mil. EUR, což představovalo jeho zvýšení o 220,7 %.

V rámci příjmů je nadále vykazován negativní vývoj jak u daně z příjmu právnických osob, tak i u daně z příjmu fyzických osob.

I když se stále očekávají zářijové výsledky hospodaření, které mají být podkladem pro přípravu státního rozpočtu na příští rok, ministr financí SR již oficiálně připustil, že vyrovnaný rozpočet veřejných financí v letošní  roce je skutečně ohrožen. Ministr rovněž potvrdil, že vývoj slovenské ekonomiky ve druhém letošním čtvrtletí byl slabý.

Podle Rady pro rozpočtovou odpovědnost se Slovensko od svého cíle dosáhnout vyrovnaného rozpočtu veřejných financí v letošním roce čím dále vice a více vzdaluje. Rada již v letošním červnu odhadla rizika letošního rozpočtu v objemu přes 1,1 mld. EUR. To by znamenalo, že místo nulového schodku by deficit veřejných financí bez přijetí dodatečných opatření dosáhl 1,19 % hrubého domácího produktu. Očekávané zhoršení ekonomického vývoje Slovenska by se dle analytiků mělo do rozpočtu promítnout postupně. Dle dostupných makroekonomických údajů by výpadek daňových příjmů měl dosáhnout 100 mil. EUR nad rámec aktuálního odhadu. U nedaňových příjmů se odhaduje výpadek oproti schválenému rozpočtu až 400 mil. EUR. Zrychlilo se výrazně i čerpání výdajů obcí a vyšších územních celků, a to z titulu nárůstu výdajů na mzdy, kde byl vykázán meziroční až 15% nárůst, dále růst výdajů na nemocenské pojištění a růst výdajů na dávky v nezaměstnanosti, jako i navýšení vánočního příspěvku.

Objevuji se zde názory, že Slovensko postupuje jako Řecko. Opoziční parlamentní strany v této souvislosti vyzvaly vládu, aby nenásledovala řecký způsob.

Další zhoršení rozpočtového hospodaření mohou způsobit navrhované úpravy minimálních mezd a minimálních důchodů. V případě schválení návrhu poslanců za SNS na zvýšení minimálních důchodů by náklady měly dosáhnout v roce 2021 přibližně 221,5 mil. EUR a v roce 2022 téměř 294 mil. EUR.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Tempo růstu slovenské ekonomiky se v letošním druhém čtvrtletí výrazně zpomalilo. Růst HDP se sice udržel, ale jeho dynamika se snížila z 2,5 % ve stejném období roku 2018 na aktuální 2%. Růst HDP pod 2 % byl na Slovensku naposled zaznamenán ve 3. čtvrtletí 2013.

V běžných cenách se objem HDP meziročně zvýšil o 4,7 % na 23 718,6 mil. EUR.

Výsledky za pololetí a především tedy za druhé letošní čtvrtletí výrazně zaostaly za očekáváním. Vedle slábnoucí externí poptávky, jejíž vývoj byl do jisté míry očekáván, působil nepříznivě na celkový vývoj i vývoj fixních investic. Důvodem byl jednak silný bazický efekt, kdy se právě ve druhém čtvrtletí loňského roku dostala do fixních investic významná část investice Jaguár Land-Rover. Fixní investice nefinančních podniků tak meziročně klesly až o 6,6 %.

Ze statistických údajů o vývoji HDP lze vysledovat, že do zpomalení slovenské ekonomiky se promítl především vývoj ve slovenském průmyslu, který se potýká se slábnoucí externí poptávkou. K jeho nepříznivému vývoji nepřispěla ani např. plánovaná odstávka v petrochemickém průmyslu, který tvoří přibližně 2,5 % přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu, resp. 0,5 % celé slovenské ekonomiky.

Důvody zpomalení tempa růstu slovenské ekonomiky hodlá premiér P. Pellegrini prodiskutovat jak s ministrem hospodářství SR, tak i s klíčovými firmami. Ministr hospodářství v této souvislosti uvedl, že ministerstvo je připravené na diskusi, ale zároveň ministerstvo upozorňuje, že je nutné důsledně zvážit případná opatření i náklady na opatření, které stabilizují a podpoří hospodářský růst.

Výhled pro slovenskou ekonomiku v letošním roce analytici snižují z 3 % na 2,6 % a pro následující rok z 2,6 % na 2,3 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v červenci 2019 byla vykázána na úrovni 4,97 %. Meziročně byla míra nezaměstnanosti nižší o 0,50 procentního bodu.

Na jedné straně lze zde evidovat již téměř trvalý pokles počtu nezaměstnaných, a tedy i míry nezaměstnanosti, na druhé straně však paradoxně zde dostává dávky v nezaměstnanosti více lidí než v roce 2018. Počet pobíratelů dávek v nezaměstnanosti byl v letošním červenci oproti letošnímu červnu vyšší o 236 osob a meziročně pobíralo dávku v nezaměstnanosti o 2,5 tis. osob více. Počet pobíratelů této dávky překračuje plánovaný rozpočet Sociální pojišťovny pro letošní rok. Letošní rozpočet Sociální pojišťovny počítá s tím, že dávku v nezaměstnanosti dostane v průměru 33,2 tis. osob.

Počet cizinců pracujících na Slovensku ke konci července zaznamenal pokles oproti červnu o 119 cizinců. Meziročně se počet cizinců pracujících na Slovensku zvýšil o 12,8 tis.

Inflace

Spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 3 %, zatímco v červnu vzrostly o 2,7 %. Průměrná roční míra inflace v červenci dosáhla 2,5 %.  Z toho v průmyslu vzrostly ceny meziročně o 1,5 %, ve stavebnictví o 4,2 % a v zemědělství o 5,6 %.

Rychleji než v letošním červenci rostly ceny na Slovensku na konci roku 2012.

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod Slovenska skončil v červenci se schodkem 110,6 mil. EUR. Oproti předcházejícímu měsíci se bilance zahraničního obchodu zhoršila o více než 395 mil. EUR. Kumulativně od začátku letošního roku do konce července obchodní bilance SR vykázala aktivní saldo ve výši 1,225 mld. EUR. 

Za letošních sedm měsíců vyvezla SR zboží za 46,603 mld. EUR a dovezla za 45,378 mld. EUR.

Nejvíce obchodovanou třídou SITC v zahraničním obchodě SR jsou nadále stroje a přepravní zařízení s podílem 62,2 % na celkovém vývozu a 50,1 % na celkovém dovozu.

Energetika

Vláda SR souhlasila s navýšením rozpočtu dostavby jaderné elektrárny Mochovce o 270 mil. EUR.  Uvedená suma byla již avizována začátkem letošního roku. Jejím důvodem mělo být opoždění dostavby. Navýšení je pokryto akcionářskou půjčkou.

Zemědělství

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR společně s odbornou veřejností a externími institucemi připravuje Strategický plán slovenského zemědělství na léta 2021 až 2027. je již vypracována SVOT analýza, ve které jsou promítnuty potřeby, možnosti a cíle slovenského zemědělství do budoucna.

Slovensko se podle ministryně zemědělství musí připravit na to, že Společná zemědělská politika EU bude muset být po roce 2020 zelenější.

Ministryně Matečná je připravena na Radě EU pro zemědělství a rybolov blokovat uzavření obchodní dohody EU se zeměmi Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay). Důvodem mají být potravinové skandály v minulosti, nízké standardy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, ale především devastace Amazonského pralesa.

Legislativa

Vláda SR schválila Návrh na urychlené vykonání pozemkových úprav v SR. Materiál obsahuje popis a analýzu stavu vývoje pozemkových úprav od roku 1991. Ministerstvo zemědělství doporučuje přijmout 30 - letou variantu, kde se očekává průměrné roční zatížení státního rozpočtu ve výši 36,4 mil. EUR.

Vláda SR schválila návrh na realizaci stavby rychlostní silnice R4 Prešov – severní obchvat II. etapu v plném profilu a elektrifikaci úseku tratě Haniska u Košic - Moldava nad Bodvou v redukované variantě. Realizací elektrifikace by měla být odstraněna poslední neelektrifikovaná trať, která ústí do Košic.

Investiční příležitosti

Dopravní podnik Bratislava zveřejnil dva tendry na nákup autobusů a jeden tendr na nákup nákladního vozu s přívěsem. Celková hodnota těchto zakázek je stanovena na 27,8 mil. EUR.

V případě autobusů hodlá dopravní podnik koupit 81 nízkopodlažních třínápravových autobusů s maximální délkou 18,8 metrů a čtyři nízkopodlažní dvounápravové autobusy s celkovou kapacitou 22 cestujících a délkou 8 metrů.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, velvyslanectví ČR v Bratislavě