česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

srpen 2020

Ekonomika

Státní rozpočet

Státní rozpočet SR skončil v srpnu schodkem ve výši 3,989 mld. EUR. Oproti  předcházejícímu měsíci se schodek prohloubil o 154 mil. EUR. Příjmy státního rozpočtu dosáhly 8,720 mld. EUR a byly meziročně nižší o 539,3 mil. EUR. Výdaje činily 12,707 mld. EUR a byly meziročně vyšší o 1,808 mld. EUR.

Meziroční výpadek daňových příjmů představoval 623,7 mil. EUR (- 8,0 %), a to v případě daně z příjmů právnických osob 489,6 mil. EUR, u spotřebních daní 66,3 mil. EUR a u daně z příjmů fyzických osob 31,4 mil. EUR.

Meziročně vyšší byly letos v srpnu příjmy z dividend o 92,6 mil. EUR.

V rámci výdajů byl vyšší o 670 mil. EUR transfer do Sociální pojišťovny a výdaje Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny byly v souvislosti se zmírněním negativních dopadů COVID-19 vyšší o 888 mil. EUR.

Podle srpnové aktualizované predikce Rady pro rozpočtovou odpovědnost by letošní schodek veřejných financí měl dosáhnout 7,6 mld. EUR, což by představovalo 8,8 % HDP. Oproti červencové predikci se jedná o snížení schodku o téměř 600 mil. EUR.

Míra inflace

Meziroční míra inflace dosáhla v červenci 1,8 %. Na meziroční bázi vzrostly nejrychleji ceny zboží a služeb o 4,7 % a ceny za vzdělávání o 4,5 %. Ceny potravin a nealko nápojů meziročně vzrostly o 2,1 %, ceny v restauracích a hotelech o 0,6 %. Výrazně rostly i ceny za bydlení. Bytů je stále málo a jejich ceny proto výrazně rostou. V letošním druhém čtvrtletí ceny za bydlení meziročně vzrostly o 11,2 %.

Průměrná roční míra inflace za posledních dvanáct měsíců tak v letošním červenci představovala 2,6 %.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti dosáhla v červenci 7,65 %. V porovnání s předcházejícím měsícem vzrostla o 0,25 procentního bodu (p. b.). Meziročně míra inflace na Slovensku vzrostla o 2,68 p. b.

Úřady práce evidovaly ke konci července 209 786 uchazečů o práci. Jejich počet oproti červnu vzrostl o 6 200 osob. Míra nezaměstnanosti počítaná z celkového počtu nezaměstnaných dosáhla v červenci úrovně 8,44 %. Oproti letošnímu červnu vzrostla o 0,24 p. b. a meziročně vzrostla o 2,37 p. b.

Zahraniční obchod

Po letošním červnu vykázal slovenský vývoz růst i v červenci, kdy saldo zahraničního obchodu bylo aktivní ve výši 332,7 mil. EUR. Oproti  červnu se přebytek zahraničního obchodu snížil o 377 mil. EUR, ale byl druhým nejvyšším v letošním roce.

V červenci SR vyvezla zboží za 5,9 mld. EUR, meziroční nárůst o 0,8 %. SR dovezla zboží za 5,6 mld. EUR, meziročně byl dovoz nižší o 8,9 %.

Za leden až červenec vyvezla SR zboží za 39,7 mld. EUR. Letošní vývoz  byl meziročně nižší o 14,7 %.  Celkový dovoz za uvedené období dosáhl  39,2 mld. EUR a byl meziročně nižší o 14,5 %. Saldo zahraničního obchodu bylo aktivní v objemu 499,3 mil. EUR, což je o 164,4 mil. EUR nižší než ve stejném období předcházejícího roku.

Energetika

Plyn

Ze zveřejněných údajů vyplývá, že SR v roce 2019 přepravila 69 mld. mᶾ zemního plynu, což představuje největší objem za posledních pěti let. Přeprava plynu přes SR by měla dále pokračovat. Koncem roku 2019 byla dosažena dohoda o tranzitu zemního plynu přes Ukrajinu. Na jejím základě by v průběhu dalších pěti let mělo být přes SR přepraveno nejméně 225 mld. mᶾ zemního plynu.

Ukrajina zvyšuje odběr plynu ze Slovenska. Během července a srpna odebírala Ukrajina denně 41 - 42  mil. mᶾ plynu. Maximální kapacita plynovodu Vojany – Užhorod je 44 mil. mᶾ denně.

Na Slovensku se těží každoročně méně zemního plynu. Zatímco v roce 2017 to bylo 90 mil. mᶾ plynu, v roce 2019 to bylo 75 mil. mᶾ plynu. Roční spotřeba zemního plynu na Slovensku je cca 5 mld. mᶾ.  

Elektřina

Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na koncové spotřebě elektřiny v loňském roce  na Slovensku  představoval necelých 9 %. Na Slovensku je celkem 2 720 zelených zdrojů, z toho 2 584 jsou obnovitelné zdroje energií. Celková koncová spotřeba elektřiny na Slovensku loni dosáhla 30,3 TWh.

Průmysl

Na podporu zaměstnanosti připravuje slovenské ministerstvo hospodářství vytvoření Fondu na udržení zaměstnanosti. Fond by měl být spuštěn v roce 2022 a měl by fungovat  jako trvalý kurzarbeit.

Státní  společnost Slovak Investment Holding (SIH) bude spravovat nový nástroj na podporu inovativních podniků, které byly zasažené koronakrizí.

Na Slovensku  má vzniknout Rada vlády SR pro konkurenceschopnost a produktivitu. Bude složena ze zástupců státní správy a podnikatelů. Jejím vytvořením se následně zruší Rada vlády SR pro podporu exportu a investic, Rada SARIO apod.

Legislativa

Ministerstvo spravedlnosti předložilo do připomínkového řízení návrh nařízení na prodloužení dočasné ochrany před věřiteli pro podniky postižené pandemií do 31.12.2020. Aktuální legislativa o dočasné ochraně je platná do 30.9.2020.

Od letošního září je účinná vyhláška Úřadu pro regulaci síťových odvětví, kterou se definuje nový pojem agregát. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která vykonává činnosti spočívající ve sdružení více odběrných míst na trhu s elektřinou. Jde o vůbec první zdejší  právní předpis, který agregaci definuje. Do slovenské energetiky se zavádí v souvislosti s dodávkou regulační elektřiny prostřednictví agregátora.

Jednání vlády SR a Národní rady SR

Slovenská vláda schválila půlmiliardový balíček na pomoc studentům, seniorům, rodinám a zdravotně těžce postiženým osobám. V balíčku je i zavedení třináctého důchodu místo vánočního příspěvku. Na rozdíl od vánočního příspěvku dostanou třináctý důchod všichni důchodci. Bude diferencován podle výšky důchodu a bude vyplacen již v letošním roce. Stát vyjde třináctý důchod na 307,5 mil. EUR.

Zároveň se ruší bezplatné obědy školáků, které budou nahrazené daňovým bonusem pro jejich rodiče (pouze pracujícím rodičům). Těhotným  ženám, které odváděly nemocenské dávky, bude stát přispívat 200 EUR měsíčně.

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 222/2004  Z. z.). Změny se týkají uplatňování DPH při elektronickém obchodování se zbožím, zejména tzv. zásilkového prodeje zboží a dovozu zásilek ze třetích zemí. Ruší se osvobození od DPH při dovozu zásilek ze třetích zemí, jejichž hodnota nepřesahuje 22 EUR. Účinnost zákona je stanovena od 1. ledna 2021.

Vláda dále schválila novelu zákona o minimální mzdě.  Pro rok 2021 byla stanovena ve výši 623 EUR.

Poslanci Národní rady SR schválili balík opatření, tzv. Lex Corona. Balík obsahuje 114 opatření, která prochází napříč celou slovenskou ekonomikou. Významnou součástí balíku je i zrušení bankovního odvodu ve výši 0,4 % z hodnoty pasiv bank vykazovaných v bankovní rozvaze.

Investiční příležitosti

Silniční infrastruktura na úsecích: D1 Turany- Hubová, R4 od Prešova po hranice s Polskem, R1 přes Donovaly a pokračování bratislavského obchvatu D4. Slovensko bude uplatňovat  PPP  projekty.

Slovensko je podle ministra hospodářství ideálním místem pro průmyslové investice. Ministr se tak vyjádřil v souvislosti s avizovanou investicí společnosti Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Horné Stredě u Piešťan za 250 mil. EUR. 

Na vysoce zatíženém železničním úseku Bratislava – Dunajská Streda se plánuje přidání  druhé koleje a zároveň  elektrifikace této tratě. 

Na Slovensku se uvažuje  o vzniku center digitálních inovací. SR má možnost získat pro tři až pět center  přes granty až 1 mil. EUR ročně na jedno centrum. Do konce letošního záři se do národní soutěže mohou zájemci přihlásit

Ministerstvo hospodářství SR připravuje změny v investiční pomoci, které by podle ministra mohly přilákat nové investory. Změny by měly vést ke zmírnění některých podmínek a povinností souvisejících i s čerpáním již schválené pomoci od státu. Změny by měly začít platit od začátku roku 2021. 

Aktivity českých firem

Antimonopolní úřad SR schválil akvizici českého Unipetrolu, a.s. a části slovenské firmy Fontee, s.r.o. Unipetrol na Slovensku provozuje 10 čerpacích stanic.