česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

únor 2019

1. Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

V roce 2018 byl na Slovensku vytvořen HDP v objemu 90 201,8 mil. EUR. V běžných cenách se oproti roku 2017 jeho objem zvýšil o 6,3 %. Ve stálých cenách jeho objem  meziročně vzrostl  o 4,1 %, což bylo o 0,9 p. b. více než v roce 2017.

Ekonomický růst Slovenska byl v roce 2018 podpořen domácí poptávkou, především tvorbou hrubého kapitálu, která byla meziročně vyšší o 6,8 %. Konečná spotřeba domácností meziročně vzrostla o 3 %. Tempo růstu zahraniční poptávky bylo meziročně  nižší o 1,1 p. b.

Státní rozpočet

V únoru 2019 skončil státní rozpočet SR schodkem ve výši 605,9 mil. EUR. Meziročně byla letošní bilance horší o 264,2 mil. EUR. Příjmy byly meziročně nižší o 62,1 mil. EUR. Negativně se do vývoje příjmů promítla daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a výběr spotřebních daní. Pozitivní vývoj vykázal výběr daně z přidané hodnoty. Výdaje státního rozpočtu se v únoru meziročně zvýšily o 202,1 mil. EUR.

Inflace

V lednu 2019 se spotřebitelské ceny  oproti prosinci 2018 zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny potravin a nealko nápojů o 3 %, ceny za bydlení, vodu, elektřinu, plyn o 1,8 %. Snížily se ceny oděvů o 2 %, v dopravě o 0,3 %.

V meziročním porovnání se v lednu 2019 spotřebitelské ceny na Slovensku zvýšily o 2,2 %.

Platební bilance SR

Schodek běžného účtu platební bilance SR se v prosinci 2018 oproti listopadu 2018 prohloubil o 443 mil. EUR. Kumulativně za celý rok 2018 podle předběžných údajů NBS skončil běžný účet platební bilance SR schodkem ve výši 2,255 mld. EUR. V meziročním srovnání to znamená navýšení schodku o 565 mil. EUR. Zhoršení salda běžného účtu platební bilance ovlivnil především pokles přebytku obchodní bilance o více než 600 mil. EUR na 48 mil. EUR. V porovnání s rokem 2017 se snížil i přebytek obchodu se službami o 107 mil. EUR na 773 mil. EUR

Bankovní a finanční sektor

Bankovní sektor na Slovensku dosáhl v lednu 2019 čistý zisk 47,57 mil. EUR. V meziročním srovnání došlo v letošním lednu k poklesu zisku o 10,3 %.

Energetika

Slovensko stále není ve výrobě elektřiny soběstačné. Na Slovensku se v roce 2018 vyrobilo přes 27 tis. gigawatthodin elektřiny a spotřebovalo se téměř 31 tis. gigawatthodin. Několikaletý nárůst spotřeby elektřiny na Slovensku se zastavil. Loňská meziroční spotřeba klesla o 0,5 %. Výroba elektřiny meziročně klesla o 3,3 %. Objem dovážené elektřiny však vzrostl.

V letošním roce by měly na Slovensku přibýt nové zdroje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Od ledna 2019 platí na Slovensku podpora výroby zelené energie. Historicky poprvé mohou podnikatelé získat povolení na používání lokálního zdroje. Mohou si tak vyrobit zelenou elektřinu pro vlastní spotřebu přímo na odběrném místě.

Na slovenský trh s elektřinou vstupuje virtuální baterie na uskladňování energie. Společnost Západoslovenská energetika (ZSE) nabídne slovenským domácnostem, které v projektu Zelená domácnostem II využijí státní podporu na fotovoltaické panely, virtuální baterii na uskladnění přebytečné elektřiny.

Národní projekt Zelená domácnostem II byl schválen. Slovenské domácnosti mimo Bratislavského samosprávného kraje mohou o první poukazy na instalaci zařízení na využívání OZE požádat již v březnu 2019.

Na třetím jaderném bloku Jaderné elektrárny Mochovce (JEMO) probíhá v současnosti horká hydrozkouška jako jedna z nejdůležitějších zkoušek před uvedením bloku do komerčního provozu.

Ukrajinci postupně zvyšují odběr zemního plynu ze Slovenska. Zatímco začátkem ledna  odebírali cca 2,5 mil. mᶾ plynu denně, koncem ledna to již bylo 6 až 8 mil. mᶾ denně a začátkem února byl odběr plynu na úrovni 17 mil. mᶾ plynu denně. Vojanský plynovod však není v současnosti využíván ani na polovinu, jeho kapacita je 44 mil. mᶾ plynu denně.

Doprava

V letošním roce by měly začít eurofondové projekty ve veřejné osobní dopravě a silniční infrastruktuře. Za finanční prostředky EU by měly přibýt nové vlaky a měly by se zmodernizovat silnice. Jednou z novinek, kterou schválila vláda je osobní vodní doprava na trase Šamorín – Bratislava, kde se v krátké době zahájí s přípravou veřejné soutěže na výkon služby ve veřejném zájmu.

Společnost RegioJet, a.s. od 18.2.2019 postupně ve dvou fázích zvýší kapacitu vlaků na železniční trati Bratislava- Dunajská Streda - Komárno. Postupně má RegioJet nasadit i dvoupodlažní vozy.

Zemědělství  

Malí a střední farmáři sdružení v Iniciativě zemědělců podnikli opakovanou protestní akci napříč Slovenskem. Vyjádřili tím nespokojenost s neměnící se situací ve slovenském agrosektoru, kde i nadále podle nich převládá netransparentnost a korupce. Zástupce protestujících slovenský premiér pozval na jednání vlády, kde měli své názory a požadavky prezentovat.

Farmáři sice na jednání vlády své připomínky a názory přednesli, ale nebyli spokojeni s reakcí jak ministryně zemědělství, tak i s postojem premiéra. Za jediný konkrétní výsledek považují návrh ministryně vnitra na zřízení Envirokobry, která by měla řešit zneužívání agrodotací.

Ministryně zemědělství G. Matečná vydala pokyn hlavnímu veterináři SR na mimořádné nouzové opatření na dovoz hovězího masa z Polska. Každá zásilka musí od 22. února přejít nejdříve laboratorními testy a až po kontrole může směřovat na slovenský trh.

Automobilový průmysl

Největší slovenská automobilka, bratislavský Volkswagen, oznámila zaměstnancům konkrétní plány na snížení počtu zaměstnanců o 3 tisíce.

Naopak nitrianska automobilka Jaguar Land Rover pociťuje nedostatek pracovníků.

Společnost Auria, s.r.o. (globální společnost), která působí v oblasti akustických výrobků, otevřela výrobní závod ve Vráblech (poblíž Nitry). Bude vyrábět podlahové systémy a dekorační prvky na bázi vláken pro Jaguár Land Rover.

Premiér P. Pellegrini na společném jednání členů vlády s představiteli Svazu automobilového průmyslu ujistil zástupce Svazu, že automobilový průmysl bude mít i nadále speciální přístup ze strany vlády.

2. Legislativa

Poslanci NRSR schválili vládní návrh zákona o nepřiměřených podmínkách v obchodě s potravinami. Cílem schváleného zákona je zlepšení aktuálních ustanovení upravujících nepřiměřené podmínky, posilnění postavení kontrolorů a zefektivnění kontroly zavedením samostatného kontrolního procesu.

Elektronické registrační pokladny (eKasa) s online připojením do systému Finanční správy budou pro nové uživatele povinné od 1. dubna 2019 a pro všechny ostatní od 1. července 2019.

Slovenská vláda  schválila návrh opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, tzv. antibyrokratický  balíček. Je to už v pořadí třetí antibyrokratický balíček. Obsahuje 36 opatření. Je zaměřen především na elektronizaci služeb a zefektivnění procesů při zahájení podnikání a otevírání provozoven. Do konce letošního roku by se do praxe mělo zavést 31 opatření. Podnikatelům mají změny uspořit 50 mil. EUR ročně.  

3. Investiční příležitosti

Projekt Dunajbus, jak stavební, tak i strojírenské i obslužní příležitosti.

Silniční dopravní infrastruktura – připravují se soutěže na výstavbu dálničních úseků a rychlostních silnic.

4. Aktivity českých firem

Společnost AF-Cityplan, s.r.o. byla úspěšná v soutěži na  studii proveditelnosti rychlostní silnice R8 spojující Nitru a Bánovce nad Bebravou.

Na zastupitelském úřadě  ČR v Bratislavě se uskutečnila prezentace firem Utily, s.r.o. a Bureau Veritas, s.r.o. Společnost Utily představila  nejnovější  potravinářské rentgenové zařízení a firma Bureau Veritas svůj  nový softwarový systém, který je kompatibilní se softwarovým systémem rentgenového zařízení  společnosti Utily. Vzájemně  tak přispívají k dodržení požadovaných parametrů monitorovaného potravinářského produktu.