česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

září 2019

Ekonomika

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu SR byly v letošním září meziročně vyšší o 1,558 mld. EUR (o 3,2%) a dosáhly 10,455 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu se v letošním září meziročně zvýšily o 1,558 mld. EUR (o 14,5 %) a činily 12,296 mld. EUR. Státní rozpočet SR vykázal za letošních devět měsíců schodek ve výši 1,840 mld. EUR.

Ministr financí SR L. Kamenický potvrdil, že Slovensko v letošním roce nesplní svůj cíl vyrovnaného rozpočtu veřejných financí. Jako jeden z důvodů uvádí, že letošní státní rozpočet sestavený poprvé jako vyrovnaný byl postaven na odhadovaném růstu HDP o 4,5 %. Aktuálně se však letošní růst HDP odhaduje pouze na 2,4 % a v roce 2020 na 2,3 %.

Rada pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ) na základě zářijových výsledků o stavu hospodaření konstatovala, že schodek veřejných financí SR by v letošním roce měl představovat až 1,2 % HDP.

Dle aktuální prognózy Institutu finanční politiky na Ministerstvu financí SR budou ve slovenském rozpočtu i v následujících letech chybět stovky miliónů EUR. Zatímco v letošním roce se po zářijové aktualizaci prognóza daňových a odvodových příjmů oproti červnové prognóze zhoršila o cca 60 mil. EUR, tedy letošní výpadek se odhaduje na cca 100 mil. EUR, v následujících třech letech má výpadek na daních a odvodech dosáhnout v průměru 700 mil. EUR ročně.

Trh práce

Slovensko má nadále dvě míry nezaměstnanosti, evidovanou a celkovou.

Míra evidované nezaměstnanosti na Slovensku v letošním srpnu zůstala na stejné úrovni jako v červenci 4,97 %. Meziročně byla letos v srpnu nižší o 0,45 procentního bodu. Úřady práce na Slovensku evidovaly na konci srpna 137 006 disponibilních uchazečů o zaměstnání.  Oproti předcházejícímu měsíci jde o nárůst o 33 lidí. Meziročně počet uchazečů, kteří mohou okamžitě nastoupit do práce, klesl o 11 929 osob.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku v srpnu klesla na úroveň 5,5 %, z červencové hodnoty 5,6 %.

Ke konci srpna pracovalo na Slovensku přes 73,4 tis. cizinců. Oproti červenci je to nárůst o 444 cizinců. Meziročně se počet cizinců pracujících na Slovensku zvýšil o 10,9 tis.  Celkově se snížil počet pracujících ze zemí EU, ale narostl počet zaměstnanců ze zemí mimo EU.

Inflace

Spotřebitelské ceny byly v letošním srpnu na Slovensku meziročně vyšší o 2,8 %. Meziroční dynamika růstu inflace se oproti letošnímu červenci zpomalila o 0,1 procentního bodu. Meziročně se v letošním srpnu zvýšily ceny potravin a nealko nápojů o 5,2 %, ceny za bydlení o 3,8 %, restaurační a hotelové služby o 3,7 %, alkoholické nápoje a tabák o 2,8 %. Klesly ceny v dopravě o 1,9 %. V průměru za letošních osm měsíců vzrostly na Slovensku spotřebitelské ceny o 2,6 %.

Energetika

Plyn

Slovensko má v současné době historicky nejvyšší zásoby zemního plynu (4,16 mld. m³). Zásobníky jsou aktuálně naplněné na 89 % a vystačí na 89 dní. Od plynové krize v roce 2009 Slovensko každoročně zvyšuje kapacitu zásobníků i objem plynu, který v nich skladuje.

Na zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci mezi SR a RF v Soči slovenský ministr hospodářství P. Žiga na základě jednání s ruskou stranou vyjádřil přesvědčení, že slovenská plynárenská síť bude i v budoucnu významným transitním koridorem pro ruský plyn. Podle ministrova vyjádření patří RF k nejvýznamnějším obchodním partnerům SR a trend vzájemné obchodní výměny je stále příznivější. Vzájemný obrat by v letošním roce mohl dosáhnout 6 mld. EUR. Slovensko do RF vyváží především auta a dováží energetické suroviny. Ruská strana na jednáních měla významně ocenit spolupráci v oblasti jaderné energetiky 

Elektřina

Úřad pro jaderný dozor SR zveřejnil výsledky horkých hydrozkoušek ve třetím bloku jaderné elektrárny Mochovce, které začaly na konci roku 2018. Úřad zjistil při kontrole vícero nedostatků v nastavení vzduchotechniky hermetické zóny, při testu průtoku vody či zkoušce záložních zdrojů energie. Slovenské elektrárny, a.s. jako provozovatel JE Mochovce nyní v rámci rozšířené revize odstraňuje nedostatky. Proces by měl být dokončen v lednu 2020, kdy by mohl být reaktor zavážen jaderným palivem. Třetí blok JE Mochovce by mohl být uveden do provozu během 1. čtvrtletí 2020.

Ropa

Národní banka Slovenska schválila návrh společnosti MOL na nákup akcií slovenské společnosti Slovnaft. Odkupní cena za akcii byla stanovena na 85 EUR.  Maďarský MOL se tak odkoupením akcií od minoritních akcionářů stává jediným vlastníkem bratislavské rafinerie. Zároveň MOL zahajuje výstavbu více než miliardové investice v Maďarsku.

Doprava

Předseda Košického samosprávného kraje R. Trnka se zúčastnil na zářijovém summitu Belt and Road Summit 2019 v Hongkongu. Podle jeho vyjádření má Čína zájem o to, aby jeden z koridorů Nové hedvábné stezky končil u Košic. Vybudování překladiště zboží v lokalitě Košice – Bočiar, tzv. GLIP (Global Logistic and Industrial Park) by pro kraj přineslo 10 tis. nových pracovních míst.

Ohledně projektu širokorozchodné tratě a jejím prodloužení do Vídně zpochybnil Trnka vyjádření slovenských představitelů. Podle něj je potřebné především myslet na východ Slovenska.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR již nepočítá s vytvořením národního leteckého dopravce. Připravuje však legislativu pro vytvoření říčního dopravce. Připravovaný projekt Dunajbus, který by se měl stát realitou v roce 2022, má být součástí integrované dopravy v rámci Bratislavského samosprávního kraje.

Zemědělství

Prioritami slovenského agrosektoru po roce 2020 má být především scelování půdy, dále obnova hydromeliorizačních zařízení, podpora mladých farmářů, environmentální cíle a ekologie hospodářství.

Slovensko má problém v tom, že se zaměřilo pouze na rostlinnou výrobu. Exportuje ročně přes jeden milion tun pšenice, což představuje 40 procent její produkce, dále 49 % produkce řepky a 94 % slunečnice. Na druhé straně ročně nakupuje přes sto tisíc tun vepřového masa. Slovensko je v paradoxní situaci, kdy poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou dosáhl 10:1, přičemž optimální poměr se uvádí 1,5:1. Slovensko má sice masokombináty, ale také totální nedostatek jatek. Právě tato oblast v zemědělství může být investiční, resp. podnikatelskou příležitostí pro potenciální české zájemce.

Dřevařství

Slovenský dřevozpracující a nábytkářský průmysl, který je v podstatě jediným odvětvím zpracovávajícím vlastní obnovitelný zdroj, byl po dlouhá léta v jistém útlumu. Výrazně negativně se na tom podepsal téměř nekontrolovatelný export dřeva. Ten způsobil, že slovenské nábytkářské firmy musely v podstatě zanikat, protože neměly z čeho vyrábět. Jistým impulsem v tomto směru je obnova výroby překližek v Žarnovici. V novém dřevokombinátu by se měly vyrábět překližky a dřevovláknité desky s unikátními povrchovými úpravami.

Legislativa

Slovenský parlament (Národní rada - NR SR) schválil zákon o zálohování nápojových obalů. Všechny PET lahve a plechovky budou zálohované od roku 2022. Záloha za PET lahev bude 12 centů a za plechovku 10 centů. Ročně se na Slovensku prodá asi miliarda PET lahví. Zavést zálohování bude povinné pro obchody s prodejní plochou větší než 300 m². Slovensko se tak stane první zemí ve střední Evropě, která zavede zálohování.

Poslanci NR SR opětovně schválili prezidentkou vrácenou novelu zákona o mírovém využívání jaderné energie, tzv. atomový zákon. Sice se uvádí, že povolovací proces zavádění nových jaderných bloků by se měl zjednodušit, ale zároveň se novelou zavádí telekomunikační a poštovní tajemství a vyloučení mimořádných opravných prostředků. Oba tyto body novely jsou považovány za omezení veřejné kontroly rozhodování. Dle odborníků na přístup veřejnosti k rozhodování novelizací atomového zákona se Slovensko posunulo od požadovaného stavu přístupu veřejnosti k informacím.

NR SR schválila dále novelu zákona o dani z příjmu. Novelou se snižuje aktuální 21% zdanění na 15% u menších firem a živnostníků s ročním obratem do 100 tis. EUR. Nová, 15% daň z příjmu pro vybrané právnické a fyzické osoby, bude platit od 1. 1. 2020. Odhadovaný výpadek na daních z příjmu za rok 2020 by neměl překročit 60 mil. EUR.  

Novelou zákona se upravuje i nezdanitelná část základu daně ze stávajícího 19,2 – násobku na 21 – násobek životního minima. Fyzické osoby si pak za rok 2020 budou moci ze základu daně odečíst 4 414,20 EUR místo současných 3 937,34 EUR.

Poslanci dále schválili zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 220,70 EUR na 370 EUR. Týká se to rodičů, kteří před nástupem na mateřskou dovolenou pracovali. Rodičům, kteří nepracovali před mateřskou dovolenou, se rodičovský příspěvek zvýší o 50 EUR.

Další významnou změnou v daňové oblasti je snížení daně z přidané hodnoty na vybrané tzv. zdravé potraviny. Od začátku příštího roku se na další vybrané potraviny bude vztahovat 10% daň z přidané hodnoty. Půjde především o mléčné výrobky, ovoce a zeleninu pěstovanou na Slovensku, ovocné a zeleninové šťávy, med a rohlíky. Toto opatření by mělo stát státní rozpočet ročně cca 65 mil. EUR.

Daň z přidané hodnoty se sníží na 10 % i pro tištěné deníky.

V NR SR byla schválena novela Zákoníku práce. Upravuje podmínky vysílání zahraničních pracovníků na Slovensko. Od srpna 2020 budou mít vyslaní pracovníci na Slovensko stejný nárok na povinné složky mzdy jako slovenští zaměstnanci. Jedná se např. o mzdové zvýhodnění za práci, náhradu stravy, ubytování či dopravu v případě pracovní cesty. Novelou pracovního kodexu se do slovenského právního řádu implementuje Směrnice EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Slovensko pokračuje v rozšiřování poskytování dotací a podpory používání aut s pohonem na alternativní paliva. Poslanci NR SR schválili novelu zákona, kterou se poskytuje dotace ve výši 35 % z celkové pořizovací ceny v případě, že žadatel o dotaci vyřadí vozidlo se spalovacím motorem starší než 15 let a dotaci ve výši 25 % z celkové pořizovací ceny nového vozidla s alternativním pohonem pro žadatele bez vyřazení vozidla se spalovacím motorem z evidence. Poslanci zároveň schválili návrh, podle kterého se výše dotace od státu u osobních aut a malých užitkových automobilů omezí na nejvíce 10 tis. EUR.

Aktivity českých firem   

Soukromý český dopravce RegioJet nasadil v září na trati  Bratislava - Dunajská Streda patrové vlaky. S jejich rozšířením až do Komárna plánuje v nejbližším období. Zároveň s rozšiřujícím se vlakovým parkem hledá RegioJet pro jejich provoz nové strojvedoucí.

Železnice SR připravily projekt výstavby záchytného parkoviště v Ivance při Dunaji. Projekt v hodnotě 1,705 mil. EUR bude financován s využitím peněz z fondu EU přes Operační program Integrovaná infrastruktura 2014 – 2020. Mezinárodní tendr vyhrála česká společnost Metrostav, a.s. Praha, která má stavební práce vykonat za šest měsíců.

Skupina Orlen - Unipetrol je připravena zavést do provozu na Slovensku dalších sedm nových čerpacích stanic pod názvem Benzina. Od letošního května funguje na Slovensku první čerpací stanice značky Benzina v Malackách.

Investiční příležitosti

Národní dálniční společnost, a.s. (NDS) vyhlásila veřejnou soutěž na vypracování části projektové dokumentace pro stavbu křižovatky Rohožník na dálnici D2. Bližší informace na stránce  www.uvo.gov.sk.

Společnost eurobus, a.s. Košice vyhlásila dvě veřejné soutěže: na nákup devíti nízkopodlažních autobusů pro meziměstskou dopravu za 1,86 mil. EUR a devatenáct autobusů v délce 12 metrů za 4 mil. EUR. Bližší info v Úředním věstníku Evropské unie.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě