česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

září 2020

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Za první pololetí 2020 byl vytvořen HDP v objemu 42,685 mld. EUR (běžné ceny), reálně jeho objem klesl meziročně o 8,1 %.

Ve slovenské ekonomice se negativní vliv pandemie nejvýrazněji projevil ve druhém letošním čtvrtletí, kdy propad reálného HDP dosáhl až 12,1 %. Tento propad byl výrazně ovlivněn jak zahraniční, tak i domácí poptávkou. Export výrobků a služeb klesl o 26,8 % a dovoz byl meziročně nižší o 27 %.

Podle aktuálních odhadů Rady pro rozpočtovou odpovědnost (RRO), výsledky za třetí letošní čtvrtletí mají být pozitivnější oproti prvním odhadům. HDP ve třetím čtvrtletí by dle těchto odhadů měl klesnout meziročně o 4 %. Původní prognóza počítala s propadem o 5,8 %. Pro čtvrté letošní čtvrtletí se očekává meziroční pokles HDP o 4,3 %. Za celý letošní rok RRO počítá s propadem HDP o 6,1 %.  

Státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu byly letos v září meziročně nižší o 542,4 mil. EUR. Výdaje byly meziročně vyšší o 2 282,5 mil. EUR. Státní rozpočet SR dosáhl ke konci letošního září schodek ve výši 4 665,7 mil. EUR.

Meziroční výpadek daňových příjmů představoval 611,2 mil. EUR. V rámci výdajů byl nejvyšší meziroční nárůst v transferu do Sociální pojišťovny (+100,0 %).

Trh práce

Míra nezaměstnanosti na Slovensku dosáhla v srpnu 7,6 %. Oproti červenci klesla o 0,05 procentního bodu (p. b.) Meziročně se však zvýšila o 2,63 p. b. Srpnovou nezaměstnanost snížily zejména sezonní práce.

Míra inflace

Meziroční míra inflace v srpnu dosáhla 1,4 %. Meziročně vzrostly ceny za zboží a služby o 4,6 %, za vzdělávání o 4,5 %, zdravotnictví o 3,5 %. Ceny potravin a nealko nápojů v srpnu meziročně vzrostly o 1 %. V průměru za letošních osm měsíců se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,2 %.

Zahraniční obchod

Za leden až srpen 2020 byl slovenský vývoz meziročně nižší o 12,1 % a činil 46,052 mld. EUR. Celkový dovoz byl meziročně nižší o 13 % a dosáhl hodnoty 45,169 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR bylo za osm měsíců aktivní v objemu 882,5 mil. EUR, bylo o 398,6 mil. EUR vyšší než ve stejném období roku 2019.

Energetika

Od roku 2021 by mělo dojít ke snížení cen elektřiny a plynu pro slovenské domácnosti.

Slovenské elektrárny uvažují i nadále s využíváním areálů elektráren Nováky a Vojany na energetiku. Komplexní transformace obou tepelných elektráren by měla zajistit moderní, dlouhodobě udržitelné a ekologické využití areálů a infrastruktury.

Velké státní teplárny na Slovensku by měly přejít na výrobu tepla spalováním komunálního odpadu.

V Košicích má vzniknout Centrum výzkumu vodíkových technologií. Vznik Centra má být prvním krokem v oblasti využití vodíku jako efektivního nosiče energie, jehož využití vytváří podmínky pro snižování emisí v průmyslové praxi, energetice i dopravě.

Zemědělství

Slovenští zemědělci a potravináři prosazují vedle využívání přírodních zdrojů a digitalizace za důležité i realizování reformy agroporadenství, komplexní pozemkové úpravy a založení rizikového fondu.


Jednání vlády SR a Národní rady SR

Slovenská vláda schválila návrh novely ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Cílem je, aby sankční pásma dluhové služby byla navázána na čistý dluh.  Účinnost novely by měla být od 1. ledna 2021.

Vláda SR schválila novelu zákona o energetické efektivnosti, kterou bude zahájena implementace zimního energetického balíčku Rady EU. Slovensko by mělo implementovat zimní energetický balíček na konci příštího roku.

Vláda SR schválila poskytování příspěvků pro zaměstnavatele a samostatně výdělečně činné osoby (SVČO) kvůli  pandemii Covid – 19  do konce letošního roku. Dosud bylo v rámci těchto příspěvků vyplaceno 578 mil. EUR na udržení přes půl miliónu pracovních míst. Prodloužení poskytování příspěvků si dle odhadů vyžádá cca 198 mil. EUR.

Slovenská vláda schválila seznam investičních priorit v silniční infrastruktuře. Vláda zároveň deklarovala, že cílem seznamu je, aby projekty byly připraveny na základě dopravních potřeb Slovenska, ne na základě politických slibů a lobingu. Dobudování celkové plánované sítě rychlostních silnic a dálnic znamená podle resortu dopravy vybudování více než 1000 km dálnic a rychlostních silnic za cca 17 mld. EUR.

Vláda SR schválila prodloužení dočasné ochrany firem v souvislosti s Covid -19 do konce letošního roku. Institut dočasné ochrany má zmírnit negativní dopady pandemie na podnikatelskou činnost na Slovensku.

Poslanci NR SR schválili návrh státního závěrečného účtu za rok 2019. Veřejná správa SR v loňském roce hospodařila s deficitem 1,2 mld. EUR. Konsolidovaný dluh veřejné správy přesáhl 45 mld. EUR a představuje tak 48 % HDP.


Investiční příležitosti

Železniční společnost Slovensko (ŽSSK) plánuje z eurofondů nákup devíti elektrických vlaků za 76,3 mil. EUR. Nové vlaky mají jezdit v Prešovském a Košickém kraji.

Slovensko trpí nedostatečnou propustností železničních tratí. Železniční tratě jsou přetížené. Lze předpokládat, že Slovensko přistoupí k budování nových železničních tratí a taktéž k elektrifikaci existujících tratí.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě