česky 

rozšířené vyhledávání

obchod a ekonomika

Česká společnost ABF se prezentovala na Slovensku

thumb

Dne 16. ledna 2019 se uskutečnila na Velvyslanectví ČR v Bratislavě prezentace firmy ABF, a.s., což je největší veletržní společnost v Praze a druhá největší v ČR. Prezentace se zúčastnili zástupci slovenských médií (Tisková agentura SR, Rádio a… více ►

Aktuální stav slovenského agropotravinářství

thumb

Slovensko vyváží základní suroviny, vyrábí málo zpracovaných produktů a dováží hotové zpracované výrobky, čímž nevytváří přidanou hodnotu. Každoročně se zvyšuje pasivní saldo zahraničního obchodu s agropotravinářskými výrobky. více ►

Slovensko hospodařilo s nižším schodkem

thumb

Slovensko dosáhlo v roce 2018 lepší výsledky hospodaření než předpokládal schválený státní rozpočet. Schodek státního rozpočtu dosáhl 1,182 mld. eur a meziročně byl nižší o 37,9 mil. eur. více ►

Příležitosti v nízkouhlíkové ekonomice na Slovensku

thumb

Budování nízkouhlíkové ekonomiky na Slovensku je nutné pro splnění klimaticko-energetických cílů Evropské unie 2030. Slovensko musí například snížit emise skleníkových plynů, zvýšit energetickou účinnost nebo využívání obnovitelných zdrojů… více ►

Slovensko bude mít vyrovnaný rozpočet v roce 2019

thumb

Celkové příjmy a výdaje veřejné správy mají v roce 2019 dosáhnout dohromady 37,161 mld. eur. Poprvé v historii tak Slovensko bude mít vyrovnané hospodaření, které by nělo pokračovat i v následujících dvou letech. V roce 2021 by SR měla mít… více ►

Rizika vývoje světového obchodu a Slovensko

thumb

V Bratislavě se v uplynulých dnech konala konference „Rizika vývoje světového obchodu“, kterou zorganizovala Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) ve spolupráci s Národním výborem Mezinárodní obchodní komory. více ►

Státní podpora výroby elektřiny z uhlí do roku 2023

thumb

V Bratislavě se v uplynulých dnech konal 12. ročník dvoudenní energetické konference zemí střední Evropy „CEEC 2018“ (Central European Energy Conference 2018) za účasti zástupců ze 17 zemí. V jejím průběhu se uskutečnilo jednání… více ►

Příležitosti v dřevozpracujícím průmyslu na Slovensku

thumb

Lesy ve Slovenské republice pokrývají okolo 2 miliónů hektarů, což představuje cca 40 procent z celého území. Zásoba dřevní hmoty dosahuje přes 396 mil. mᶾ. V návaznosti na rozvoj lesního hospodářství zde byl vybudován poměrně silný… více ►

Nový systém podpory obnovitelných zdrojů energie

thumb

Nový systém podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) klade vyšší důraz na tržní principy. Zavádí podporu výroby elektřiny z OZE prostřednictvím aukcí. Novela zákona o podpoře OZE byla schválena v Národní radě Slovenské republiky (SR) a… více ►

Slovenské zdravotnictví je šancí pro české firmy

thumb

Slovenská vláda schválila rozvojový plán pro zdravotnictví, který je součástí Národního investičního plánu Slovenska - Agendy 2030. Cílem plánu pro zdravotnictví je prodloužení zdravého lidského života, snížení odvratitelné úmrtnosti na polovinu… více ►