česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministři financí zemí V4+3 na Štrbském Plese

Dne 5. října 2018 se uskutečnilo na Štrbském Plese v hotelu Kempinski jednání ministrů financí zemí Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se svými protějšky z Německa, Francie a Rakouska. Jednání ministrů se uskutečnilo na okraji 7. ročníku konference Tatra Summit 2018.
 

V průběhu konference Tatra Summit 2018 byla podepsána Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty. Hlavním cílem Dohody je posílit boj proti daňovým podvodům v oblasti DPH, který představuje prioritu pro vládu ČR a SR. Na základě Dohody si příslušné orgány (Generální finanční ředitelství ČR a Finanční ředitelství SR) budou vyměňovat informace ze souhrnných hlášení a související informace. Očekávaným důsledkem Dohody bude efektivnější odhalování daňových podvodů, což se promítne do lepšího výběru DPH. Kromě toho bude mít dohoda i preventivní účinek a očekává se zlepšení daňové disciplíny podnikatelů.   

V průběhu konference Tatra Summit 2018 byla také podepsána Společná deklarace ministrů financí zemí V4 týkající se příjmové stránky příštího Víceletého finančního rámce EU pro období 2021-2027. Deklarace uznává rozpočet EU jako klíčový investiční nástroj EU sloužící k podpoře cílů a politik EU, přičemž rozpočet je většinově určován výdajovou stranou. Proto je třeba jej financovat systémem vlastních zdrojů, který je spravedlivý a jednoduchý. Jádrem financování rozpočtu EU by měly být příspěvky členských států založených na hrubém národním důchodu (HND) a tradiční vlastní zdroje. Zdroj DPH by měl být výrazně zjednodušen či úplně zrušen. Případné nové zdroje by pak měly být jednoduché, spravedlivé a financování jejich pomocí udržitelné. Měla by být zachována daňová suverenita členských států a finanční zátěž by neměla nadměrně ležet na chudších členských zemích.

Ministři financí V4 jednali se zástupci Evropské investiční banky na téma investiční priority v regionu V4. Ministři dále diskutovali zdaňování digitální ekonomiky, prohlubování hospodářské a měnová unie, víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027, roli V4 v EU.


Vypracoval: Jaroslav Remeš - obchodní a ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Bratislavě