česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchod se Slovenskem v souvislosti s koronavirem - přehled opatření

Níže uvádíme aktuální stav a přehled opatření na Slovensku v souvislosti s koronavirem, který má vliv na obchod s ČR. 

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.

Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu, Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR http://www.minv.sk/

Od 18. 9. 2020 se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=SK

Při nakládání a vykládání zboží musí řidiči nákladní dopravy používat osobní ochranné pracovní prostředky, maximálně omezit přímý kontakt s personálem na Slovensku a vozidlo musí být vybavené gumovými rukavicemi a dezinfekčním prostředkem na pravidelné čištění rukou.

Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené větší hraniční přechody. Vícero menších hraničních přechodů na silnicích 3. třídy je zavřených.  

Vládní opatření na podporu ekonomiky

Opatření 1-5 platí od 1. 2. 2021. Firmy mohou žádat o dotace na zaměstnance, které přijaly do 1. 2. 2021 nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si založily živnost či začaly podnikat nejpozději 1. 2. 2021.

1) Příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří v době mimořádné situace na základě vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR zavřeli nebo omezili svůj provoz:
- 100 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

2) Příspěvek na náhradu mzdy zaměstnance pro zaměstnavatele (osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ jako zaměstnavatel), kteří v době mimořádné situace na základě vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR zavřely nebo omezily svůj provoz:
- 100 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

3a) Příspěvek na mzdu zaměstnance pro zaměstnavatele, kteří udrží pracovní místo i v případě přerušení či omezení své činnosti nebo v případě poklesu tržeb meziročně o nejméně 20 % během vyhlášené mimořádné situace. Jedná se o zaměstnavatele, který nemusel zavřít provozovnu v době mimořádné situace, ale měl zaměstnance na překážkách v práci na straně zaměstnavatele - tzv. kurzarbeit:
- od 20,00 % do 29,99 % (330 eur měsíčně)
- od 30,00 % do 39,99 % (420 eur měsíčně)
- od 40,00 % do 49,99 % (510 eur měsíčně)
- od 50,00 % do 59,99 % (600 eur měsíčně)
- od 60,00 % do 69,99 % (690 eur měsíčně)
- od 70,00 % do 79,99 % (780 eur měsíčně)
- od 80,00 % a více (870 eur měsíčně).  

3b) Příspěvek na mzdu zaměstnance pro zaměstnavatele (OSVČ jako zaměstnavatel), kteří udrží pracovní místo i v případě přerušení nebo omezení své činnosti nebo v případě poklesu tržeb meziročně o nejméně 20 % během vyhlášené mimořádné situace. Jedná se o zaměstnavatele, který nemusel zavřít provozovnu v době mimořádné situace, ale měl zaměstnance na překážkách v práci na straně zaměstnavatele - tzv. kurzarbeit:
- od 20,00 % do 29,99 % (330 eur měsíčně)
- od 30,00 % do 39,99 % (420 eur měsíčně)
- od 40,00 % do 49,99 % (510 eur měsíčně)
- od 50,00 % do 59,99 % (600 eur měsíčně)
- od 60,00 % do 69,99 % (690 eur měsíčně)
- od 70,00 % do 79,99 % (780 eur měsíčně)
- od 80,00 % a více (870 eur měsíčně).  

4) Příspěvek na náhradu ztráty příjmu z výdělečné činnosti pro OSVČ a s.r.o. s jedním jednatelem, které v době mimořádné situace nemají žádný jiný příjem:
- 315 eur měsíčně.  

5) SOS dotace - určená pro lidi, kteří se během pandemie ocitli v krizové situaci a bez příjmu:
- 300 eur měsíčně

Odklad platby odvodu na sociální pojištění za leden 2021
- pro zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 30. června 2021. Výjimku mají ti, u kterých došlo k poklesu příjmů o 40 % a více.

Pomoc s nájemným
- maximálně 50 % nájemného. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.

Antikorona 1
- státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry pro malé a střední firmy
- maximální výše úvěru 1,2 mil. eur
- splatnost úvěru 4 roky včetně ročního odkladu splátek jistiny i úroků.

Antikorona 2
- státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry pro firmy do 90 % úvěru - maximální výše úvěru 2 mil. eur
- splatnost úvěru 2-6 let včetně ročního odkladu splátek jistiny i úroků
- maximální úrok pro mikro podniky 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

Státní záruky za úvěry pro malé a střední firmy a OSVČ
- státní záruky za úvěry od Slovenské záruční a rozvojové banky a Eximbank do 80 % úvěru
- úvěry od SZRB (10 - 350 tis. eur), úvěry od Eximbank (100 – 500 tis. eur)
- splatnost úvěru 3 roky

COVID příplatek
- vztahuje se na zaměstnance, kteří onemocní v práci při péči o lidi (tj. zdravotnický personál, pracovníci zařízení sociálních služeb). Pracovní neschopnost je proplácena ve výši cca 100 % čisté mzdy.

Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR - dle oficiálních údajů vykázala v roce 2020 slovenská ekonomika pokles o 5,8 %. Podle aktuálního odhadu ze dne 10. 2. 2021 by měl HDP v roce 2021 vzrůst o 4,3 % a v roce 2022 o 3,9 %.

Deficit veřejných financí v roce 2020 dosáhl podle odhadu 6,75 % HDP (cca 6 mld. eur). V roce 2021 odhaduje MF SR deficit na úrovni 7,41 % HDP a v roce 2022 ve výši 6,18 % HDP.

Veřejný dluh v roce 2020 dosáhl podle odhadu 62,2 % HDP. V roce 2021 by měl veřejný dluh dosáhnout 65 % HDP, v roce 2022 úrovně 68,1 % HDP a v roce 2023 dokonce 69,4 % HDP.   


Autor: Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě