česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchod se Slovenskem v souvislosti s koronavirem - přehled opatření

Níže uvádíme aktuální stav a přehled opatření na Slovensku v souvislosti s koronavirem, který má vliv na obchod s ČR. 

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.

Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu, Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR http://www.minv.sk/

Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené všechny pozemní hraniční přechody.

Vládní opatření na podporu ekonomiky

1) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně osob samostatně výdělečně činných - OSVČ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 1.100 eur. Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny byly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

2a) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVĆ) na mzdu zaměstnance ve výši 80 % průměrné mzdy, maximálně 880 eur, kvůli překážce na straně zaměstnavatele (nemají práci pro zaměstnance) z důvodu pandemie (například přišel o objednávky). Jedná se o zaměstnavatele, jejichž provozovny nebyly povinně uzavřené na základě rozhodnutí Úřadu veřejného zdravotnictví SR (slovenský ekvivalent tzv. kurzarbeit). 

2b) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVČ) na mzdu zaměstnance, pokud jim kvůli pandemii klesly tržby (meziročně či meziměsíčně) následovně:
≥ 20 % (příspěvek 180 euro), ≥ 40 % (300 euro), ≥ 60 % (420 euro), ≥ 80 % (540 euro).

Zaměstnavatel i OSVČ si mohou vybrat toto opatření nebo opatření 2a). Poté již nemohou výběr změnit

3) Odklad placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za březen, květen a červen 2020 do 31. 12. 2020 při poklesu tržeb o více než 40 %.

4) Odpuštění placení pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele a u OSVČ za duben 2020, pokud měly v dubnu 2020 uzavřenou alespoň jednu provozovnu minimálně 15 kalendářních dnů, například na základě opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

5) SIH antikorona záruka 1 - záruky komerčním bankám na Slovensku prostřednictvím státní společnosti Slovak Investment Holding (SIH) na poskytování zvýhodněných překlenovacích úvěrů malým a středním firmám (MSP). Cílem je udržení zaměstnanosti v MSP. Maximální výše úvěru je 1,2 mil. eur. Splatnost úvěru 4 roky včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroku.

SIH antikorona záruka 2 - záruky komerčním bankám na Slovensku prostřednictvím státní společnosti Slovak Investment Holding (SIH) na poskytování zvýhodněných překlenovacích úvěrů firmám. Cílem je udržení zaměstnanosti. SIH přebírá záruky do výše 90 % úvěru. Maximální výše úvěru je 2 mil. eur. Splatnost úvěru 2-6 let včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroků. Maximální úroková sazba pro mikropodniky je 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

6) Zaměstnanci v karanténě a rodiče ošetřující dítě (OČR) dostávají 55 % hrubé mzdy.

7) Odklad záloh na daň z příjmů při poklesu tržeb o více než 40 %.

8) Možnost započtení dosud neuplatněné ztráty z podnikání od roku 2014 najednou v daňovém přiznání za rok 2019.

9) Odklad splátek úvěrů a lízingových splátek pro OSVČ, malé a střední firmy až o 9 měsíců.

10) Poskytnutí státních záruk za úvěry pro malé a střední firmy i OSVČ od státních bank - Slovenská záruční a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka. Úvěry od SZRB ve výši 10 - 350 tis. eur a od Eximbanky 100 - 500 tis. eur. Splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.

11) Poskytnutí peněz od státu na nájem v provozovnách zavřených rozhodnutím Úřadu veřejného zdravotnictví SR (odhadovaná suma 200 mil. eur). Podpora státu na nájemné činí maximálně 50 %. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let. 

Ekonomická predikce

Aktuální prognóza Ministerstva financí SR ze dne 22. 6. 2020 odhaduje letošní propad HDP o rekordních 9,8 %. Ekonomika začne ožívat až v druhé polovině letošního roku. V roce 2021  by měl už růst HDP dosáhnout 7,6 %. Předkrizovou úroveň by měla ekonomika dosáhnout až na konci roku 2022.

Slovenský parlament schválil dne 14. 7. 2020 zvýšení deficitu státního rozpočtu v letošním roce na téměř 12 mld. eur. Ministerstvo financí SR odhaduje výši deficitu státního rozpočtu v roce 2020 na úrovni 11,6 % HDP a výši veřejného dluhu na úrovni 65 % HDP. V roce 2019 přitom dosáhla výše deficitu 1,3 % HDP a výše veřejného dluhu 48 % HDP.   

Aktuální prognóza Národní banky Slovenska ze dne 10. června 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 10,3 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 8,4 % a v roce 2022 o 4,5 %.

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_strednodoba-predikcia-p2q-zhrnutie


Autor: Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě