česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchod se Slovenskem v souvislosti s koronavirem - přehled opatření

Níže uvádíme aktuální stav a přehled opatření na Slovensku v souvislosti s koronavirem, který má vliv na obchod s ČR. 

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.

Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu, Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR http://www.minv.sk/

Od 18. 9. 2020 se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=SK

Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené všechny pozemní hraniční přechody.

Vládní opatření na podporu ekonomiky

Opatření 1-5 platí od 1. 10. 1020. O pomoc v rámci opatření 1-5 mohou žádat firmy, které zaměstnaly  nové zaměstnance nejpozději 2. 9. 2020 nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si založily živnost či začaly podnikat nejpozději 2. 9. 2020.

1) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelům včetně OSVČ stát uzavřel provozovny:
- příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

2) Pomoc pro zaměstnance, kteří jsou doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele:
- příspěvek ve výši 80 % celkové ceny práce, maximálně 1.100 eur měsíčně.

3) Pomoc pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel má pokles tržeb meziročně:
- od 20 % (270 eur měsíčně)
- od 40 % (450 eur měsíčně)
- od 60 % (630 eur měsíčně)
- od 80 % (810 eur měsíčně).  

4) Pomoc pro OSVČ při poklesu tržeb meziročně:
- od 20 % (270 eur měsíčně)
- od 40 % (450 eur měsíčně)
- od 60 % (630 eur měsíčně)
- od 80 % (810 eur měsíčně).  

5) Pomoc pro OSVČ a s.r.o. s jednou osobou, které přišly o příjmy:
- příspěvek 315 eur měsíčně.  

6) Pomoc s nájemným:
- maximálně 50 % nájemného. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.

7) Antikorona 1 - státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry malým a středním firmám (MSP) - maximální výše úvěru 1,2 mil. eur, splatnost úvěru 4 roky včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroku.

Antikorona 2 - státní záruky komerčním bankám za zvýhodněné překlenovací úvěry firmám do výše 90 % úvěru - maximální výše úvěru 2 mil. eur, splatnost úvěru 2-6 let včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroků. Maximální úrok pro mikropodniky 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

8) Státní záruky za úvěry pro malé a střední firmy a OSVČ od státních bank (Slovenská záruční a rozvojová banka a Eximbanka) do výše 80 % úvěru - výše uvěru od SZRB 10-350 tis. eur a od Eximbanky 100 - 500 tis. eur, splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.

Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR - aktuální prognóza ze dne 22. 9. 2020 odhaduje letošní poklesd HDP o 6,7 %. O práci letos přijde podle odhadu 38 tis. lidí. Ekonomická aktivita se zčásti obnoví ve druhé polovině letošního roku, a to zejména díky exportně orientovanému průmyslu. V roce 2021 bude oživení pokračovat a růst HDP dosáhne 5,5 %. Rizikem vývoje je opětovné rozšíření nákazy a omezení ekonomické aktivity. Předkrizovou úroveň by mohla ekonomika dosáhnout na konci roku 2021. Ve střednědobém horizontu by ekonomiku mohly podpořit investice z Fondu obnovy a rozvoje EU. V letech 2022-2024 z fondu Slovensko utratí 1 mld. eur na tvorbu a udržení pracovních míst a 4,8 mld. eur na investice ve veřejném sektoru. 

Národní banka Slovenska - aktuální prognóza ze dne 30. 9. 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 8,2 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 5,6 % a v roce 2022 o 4,2 %.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2020/protected/P3Q-2020zhrnutie.pdf

Ministerstvo financí SR představilo dne 14. 10. 2020 návrh státního rozpočtu na nejbližší roky. Deficit veřejných financí by měl v roce 2021 dosáhnout 7,44 % HDP a klesnout z odhadovaných 9,68 % HDP v letošním roce. Deficit by se měl postupně snižovat v dalších letech na 6,18 % v roce 2022 a 5,72 % v roce 2023. Hrubý veřejný dluh by se měl v roce 2021 vyšplhat na 65 % HDP, přičemž v roce 2019 činil 48 % HDP.


Autor: Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě