česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář Podmínky pro podnikání na Slovensku

Dne 11. září 2018 se uskutečnil v budově Velvyslanectví ČR v Bratislavě odborný seminář pro české firmy a podnikatele pod názvem „Podmínky pro podnikání na Slovensku“. Seminář zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Bratislavě ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a právní firmou Cottyn Cúth, s.r.o. se sídlem v Bratislavě.
 

V úvodu akce informoval obchodní a ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Bratislavě účastníky semináře o postavení Slovenské republiky (dále SR) v zahraničním obchodě ČR (4. největší obchodní partner, 2. největší exportní trh, 4. největší importní trh), o postavení SR v přímých zahraničních investicích ČR (3. největší investor), o hodnotě vzájemné obchodní výměny (19,3 mld. eur v roce 2017), o hlavních položkách českého vývozu (auta, autodíly a příslušenství, elektřina, mobilní telefony, zařízení pro automatizované zpracování dat, léky, černé uhlí, výrobky z plastu), největších přímých investorech a investicích z ČR (firmy Energetický a průmyslový holding, Agrofert, Hamé, Plzeňský Prazdroj, Česká zbrojovka, Czechoslovak Group, Charvát Group, BR Group) a činnostech obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví.

Program následného odborného semináře byl rozdělen do tří bloků: 1) obchodní vztahy se slovenskými společnostmi, 2) co by nemělo uniknout pozornosti podnikatelů a zaměstnavatelů v SR a 3) povinnosti českého zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do SR k výkonu práce. V rámci jednotlivých bloků se probírala především následující témata: bonita obchodních partnerů, postup při vymáhání pohledávky, elektronická schránka, podnikatel v pozici zaměstnavatele, přeshraniční poskytování služeb.

Nejvíce pozornosti, dotazů a diskuze bylo věnováno povinnosti právnických osob na Slovensku komunikovat elektronicky s orgány veřejné moci, různým formám podnikání zahraniční osoby v SR, povinnostem podnikatele v roli zaměstnavatele či slovenské legislativě ohledně povinností českého zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do SR.  

Hlavním cílem odborného semináře bylo seznámit členské firmy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR s aktuálními podmínkami pro podnikání na slovenském trhu. Především malé a střední firmy, příp. živnostníci potřebují informační pomoc od velvyslanectví při pronikání na zahraniční trhy. Zúčastněné firmy velmi uvítaly zorganizování odborného semináře a velmi aktivně se zapojovaly do diskuze. Účastníci byli opravdu zvídaví, o čemž svědčí velké množství dotazů na přednášející z právní firmy Cottyn Cúth, s.r.o.

Legislativa v oblasti podnikatelského prostředí na Slovensku se často mění a sledování aktuálních změn a novinek vyžaduje zvýšené úsilí. V tom je právě důležitá role obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví. Jediným negativem akce byla nižší účast českých firem. Neúčast byla v některých případech odůvodněna velkou vzdáleností sídla české firmy od Bratislavy. V jiném případě zrušila firma potvrzenou účast na semináři jeden den před konáním akce z rodinných důvodů.     


Vypracoval: Jaroslav Remeš - obchodní a ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Bratislavě