česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko má nový plán pomoci v boji proti Covid-19

Pomoc dotčeným podnikatelům a zaměstnancům, kterou slovenská vláda poskytovala v rámci první vlny pandemie, se zvýší o 50 procent. Měsíčně má být doručována pomoc ve výši 200 mil. eur. Hlavním cílem je podpora hospodářství a udržení zaměstnanosti v situaci způsobené pandemií Covid-19.
 

Slovensko má nový plán pomoci v boji proti Covid-19

Slovensko má nový plán pomoci v boji proti Covid-19

Nový balík pomoci s názvem „První pomoc +“  zvyšuje státní finanční pomoc pro podnikatele i zaměstnance. Zároveň zvyšuje sumu na tzv. kurzarbeit, znovu zavádí dávku SOS a zavádí novou kategorii pomoci, tzv. covidový příplatek. Pomoc je nárokovatelná již od 1. října 2020.

První pomoc + tvoří čtyři opatření plus samostatný covidový příplatek.

Opatření č. 1 platí pro podnikatele nebo zaměstnavatele, kteří ze zákona museli uzavřít své provozovny. Státní pomoc se zvyšuje z 80 % hrubé mzdy na 80 % z celkové ceny práce (tj. superhrubá mzda).

Opatření č. 2 a  č. 4 jsou zaměřena na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zvyšuje se jim o 1,5 násobek příspěvek při meziročním poklesu tržeb v jednotlivých kategoriích poklesu tržeb (nejnižší pokles tržeb o 20 - 39,99 % a nejvyšší pokles tržeb o 80 % a více). Nejnižší příspěvek tak činí 270 eur a nejvyšší 810 eur měsíčně. V případě OSVČ, která nemá žádný příjem z podnikatelské a závislé činnosti a  přerušila provozování své činnosti, ale nezrušila ani nepozastavila oprávnění na její provozování, se zvyšuje příspěvek z 210 eur na 315 eur měsíčně.

Opatření  č. 3 upravuje sumu na tzv. kurzarbeit. Zvyšuje se limit měsíčního čerpání na 1 100 eur na zaměstnance a vypočítává se z celkové ceny práce.

V rámci nového balíku pomoci se opět zavádí i dávka SOS.  Její výše se zvyšuje z 210 eur na 300 eur. Dávka může být žadateli poskytnuta v maximální roční výši 1 800 eur. O dávku může požádat ten, kdo dostává starobní, předčasný, invalidní a výsluhový důchod. Žadatel nemůže být členem domácnosti, které je poskytována pomoc v hmotné nouzi.

Oproti prvnímu balíku pomoci je novou dávkou COVID příplatek. Vztahuje se na zaměstnance, kteří onemocní v práci při péči o lidi (tj. zdravotnický personál, pracovníci zařízení sociálních služeb). Novou dávkou se proplácí pracovní neschopnost cca ve výši 100 % čisté mzdy.

První pomoc + se na Slovensku spouští od 1. listopadu 2020. Žádosti lze podávat zpětně již od října 2020 a období na finanční kompenzace se prodlužuje na leden až březen 2021.

Předběžně se odhaduje, že prodloužení  realizace projektu  První pomoci + za říjen až prosinec 2020 by mělo vyjít na cca 390 mil. eur a prodloužení o další  tři měsíce (leden až březen 2021) na cca 202 mil. eur. Odhadované výdaje jsou součástí již slovenskou vládou schváleného finančního limitu 1,3825 mld. eur.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě